Achtergrondstudies en landenstudies

De AWTI houdt regelmatig achtergrondstudies om het onderwerp van een advies verder te verdiepen, om het advies voor te bereiden of om het nader te kunnen onderbouwen. Ook houdt de AWTI landenstudies om zo te onderzoeken hoe de situatie in andere landen is in vergelijking met Nederland.

Documenten