Achtergrondstudie: R&D Attraction Networks - A report on stakeholder co-operation and STI diplomacy to attract investments in R&D (Technopolis)

In opdracht van de AWTI onderzocht Technopolis hoe verschillende landen (Canada, Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland en Zwitserland) proberen om (buitenlandse) investeringen in R&D aan te trekken. Daar blijken duidelijke verschillen tussen te zitten, qua doel, aanpak en effectiviteit. Dat levert interessante lessen op voor Nederland.