Achtergrondstudie Beter van start
Beeld: ©Erasmus Centre for Entrepreneurship

Achtergrondstudie: Knowledge intensive start-ups in the Netherlands and the universities' entrepreneurial ecosystems (Erasmus Centre Entrepreneurship)

Het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) heeft in opdracht van de AWTI een studie verricht naar de ontwikkeling van kennisintensieve start-ups in Nederland en de steun die ze vanuit kennisinstellingen en het start-up ecosysteem krijgen.

Allereerst geeft deze studie inzicht in de situatie in Nederland op basis van nieuwe kwantitatieve gegevens. De onderzoekers laten zien dat zowel qua werkgelegenheid als ‘sales’ kennisintensieve start-ups in Nederland in de eerste vijf jaar minder goed scoren dan andere start-ups.

Vervolgens is onderzocht welke invloed de ‘ecosystemen’ rondom kennisinstellingen hebben op het succes van kennisintensieve start-ups. Daarbij is gekeken naar een zevental kritische factoren voor het succes en falen van kennisintensieve start-ups. De studie concludeert dat die ecosystemen rond kennisinstellingen op een aantal punten de kennisintensieve start-ups helpen, maar dat er ook duidelijk minpunten zijn. Bijvoorbeeld daar waar de belangen van een start-up en een kennis­instelling duidelijk uit elkaar lopen. Juist voor de groeistappen voorbij de eerste fase blijkt de rol van het ecosysteem rond de universiteit beperkt of soms zelfs belemmerend.

Tot slot keek ECE ook naar drie voorbeelden van instellingen in het buitenland die succesvol zijn in het bevorderen van start-ups, om daaruit lessen voor Nederland te kunnen trekken. Het ging om de ETH Zürich (Zwitserland), KTH Stockholm (Zweden), en de Hebrew University of Jeruzalem (Israël).

Deze achtergrondstudie is uitgevoerd ten behoeve van het advies ‘Beter van start. De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve start-ups’ en is tegelijk met dit advies gepubliceerd.