De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) wil bijdragen aan een samenleving waarin het innovatief vermogen van mensen, bedrijven en kennisinstellingen volledig tot zijn recht komt.

Wetenschap, technologie en innovatie zijn van belang voor zowel economische groei als voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom veiligheid, klimaatproblematiek, mobiliteit of volksgezondheid. De AWTI wil met zijn adviezen een bijdrage leveren aan een goed beleid dat de Nederlandse ambities op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie ondersteunt.

Tweets @AdviesraadWTI

AWTI @AdviesraadWTI

Hoe kan toekomstverkennen bijdragen aan transities en missies-georiënteerd innovatiebeleid? @Annelieke vd Giessen van @awti deelt ervaringen op conferentie Netzwerk Zukunftsforschung bij Innoz in Berlijn. pic.twitter.com/4NDQNaZZjV

4 dagen geleden
AWTI @AdviesraadWTI

Missies worden niet gerealiseerd zonder verspreiding! Aldus Jakob Edler tijdens #conference future studies bij InnoZ in Berlijn. Zie ook advies #verspreidinginnovaties op awti.nl pic.twitter.com/ZYPX60REuy

5 dagen geleden
AWTI @AdviesraadWTI

“Ingewikkelde bureaucratie” lijkt onlosmakelijk verbonden met EU-onderzoek. Hoe komt dat eigenlijk? En wat is er aan te doen? Lees erover in de nieuwste AWTI email alert. tinyurl.com/y95gg9u6

6 dagen geleden
Volg @AdviesraadWTI