De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) wil bijdragen aan een samenleving waarin het innovatief vermogen van mensen, bedrijven en kennisinstellingen volledig tot zijn recht komt.

Wetenschap, technologie en innovatie zijn van belang voor zowel economische groei als voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom veiligheid, klimaatproblematiek, mobiliteit of volksgezondheid. De AWTI wil met zijn adviezen een bijdrage leveren aan een goed beleid dat de Nederlandse ambities op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie ondersteunt.

Tweets @AdviesraadWTI

AWTI @AdviesraadWTI

Is praktijkgericht onderzoek noodzakelijk om de kennis uit fundamenteel onderzoek te benutten? Interessante discussie tijdens @kennisbundel SIA-congres. Denk Groot.

2 dagen geleden
AWTI @AdviesraadWTI

De breedte en diepte van de kennis van universiteiten is van fundamenteel belang voor innovatie, betoogt een artikel van Innovation Excellence. Vandaag terug te vinden in de AWTI-email alert. tinyurl.com/y97ppuxr

2 dagen geleden
Geretweet door @AdviesraadWTI
PIANOo @PIANOoNL

Verslag Congres #Innovatiegericht inkopen van 1 november: zoek de grenzen op! Inkopen van innovaties vraagt om zoeken naar nieuwe wegen, over grenzen heen kijken en accepteren dat het soms anders uitpakt. bit.ly/2D9sEtQ pic.twitter.com/6XrAY4zlUy

5 dagen geleden
Volg @AdviesraadWTI