De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) wil bijdragen aan een samenleving waarin het innovatief vermogen van mensen, bedrijven en kennisinstellingen volledig tot zijn recht komt.

Wetenschap, technologie en innovatie zijn van belang voor zowel economische groei als voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom veiligheid, klimaatproblematiek, mobiliteit of volksgezondheid. De AWTI wil met zijn adviezen een bijdrage leveren aan een goed beleid dat de Nederlandse ambities op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie ondersteunt.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws

Tweets @AdviesraadWTI

AWTI @AdviesraadWTI

Op 13 februari tinyurl.com/yc72nuuf spreekt Uri Rosenthal op de TO2-middag over Transities: Toegepast onderzoek nodig. AWTI adviseerde hier eerder over in advies #Onmisbare Schakels tinyurl.com/y8elm4uk @WUR @rosenthal_uri @LouiseOFresco.

12 dagen geleden
AWTI @AdviesraadWTI

De ministerraad heeft besloten de heer Jos Benschop en mevrouw Nieke Meijer voor te dragen voor benoeming tot lid van de @AdviesraadWTI. #AWTI #ministerraad #innovatie #technologie #wetenschap tinyurl.com/y8qhnsf2

15 dagen geleden
Volg @AdviesraadWTI