Vacature: senior raadsmedewerker

De AWTI zoekt een senior raadsmedewerker

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) is op zoek naar een senior (wetenschappelijk) raadsmedewerker.

Als senior raadsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van adviezen van de raad. Je werkt hierbij met een projectgroep van enkele raadsleden en collega-raadsmedewerkers. Je zet het adviestraject op en bepaalt in overleg met de raad en de teamleden de aanpak en de planning. Je verricht daarbij ook zelf onderzoek en ontwikkelt analyses en argumentatielijnen. Informatie haal je uit literatuur en interviews met experts en belanghebbenden. Je coördineert de notities en discussieteksten voor de raad, waarbij je zelf belangrijke stukken zult schrijven, en bereidt de discussies in de raad voor. Je organiseert workshops en rondetafelbijeenkomsten of zet externe studies uit en begeleidt deze. Je bent als penvoerder verantwoordelijk voor het schrijven van de uiteindelijke adviestekst en organiseert reflectie en toetsing in de raad en met externen. Je bent nauw betrokken bij de publicatie van adviezen en de communicatie van de raad daarover en je zet je in voor de impact van de adviezen. Je onderhoudt contacten met externen rond adviezen en thema’s waarop de AWTI actief is en weet hier kansen voor de AWTI te signaleren en te benutten. Je hebt een spilfunctie in het team en denkt ook mee over de adviezen waar collega’s aan werken. Naast het werken aan specifieke adviezen zul je ook meewerken aan een of meer andere AWTI-activiteiten zoals de organisatie van het jaarsymposium, het werkprogramma of de e-mailalert.

Je komt te werken in een multidisciplinair team van raadsmedewerkers. Teamwerk is essentieel. Je maakt deel uit van de projectgroep, waarin raads- en stafleden samen werken aan het advies. Het terrein waarop de raad zich begeeft, is breed. Van jou als senior raadsmedewerker wordt dan ook verwacht dat je inzetbaar bent op uiteenlopende adviesonderwerpen op het terrein van wetenschap, technologie en/of innovatie. 

Wil je meer weten? Kijk voor meer informatie over de vacature op de
website werkenvoornederland.nl.

Stage

Het bureau van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) bestaat uit zo'n 11 medewerkers, die de adviezen voor de raad voorbereiden. Bij die voorbereiding kunnen we altijd een frisse blik en extra denk- en werkkracht gebruiken. De AWTI heeft daarom regelmatig stagiaires over de vloer. Dit kunnen stagiaires zijn die de adviezen inhoudelijk aanvullen. Maar het kunnen ook stagiaires zijn die secretariële ondersteuning of communicatieadviezen geven.

Heb je belangstelling? Neem dan via het contactformulier contact op met de AWTI.