Persoonsgegevens die u opgeeft op AWTI gebruikt de AWTI alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Daarmee voldoet de AWTI aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.

Hoe gaat de AWTI om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een publicatie aanvragen? Of de AWTI e-mail alert ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. De AWTI gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Bewaren persoonsgegevens

De AWTI bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.
 

Social Media/Externe platforms

De AWTI gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Voor onze dienstverlening via social media maken wij echter gebruik van externe platforms, zoals Twitter en LinkedIn. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.