Privacy

Persoonsgegevens die u verstrekt aan de AWTI gebruikt de AWTI alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaat de AWTI om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een publicatie aanvragen? Of de AWTI e-mail alert ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. De AWTI gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Bewaren persoonsgegevens

De AWTI bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Social Media/Externe platforms

De AWTI gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Voor onze dienstverlening via social media maken wij echter gebruik van externe platforms, zoals Twitter en LinkedIn. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

Fotografie

Tijdens bijeenkomsten, workshops en symposia kunnen er (sfeer)beelden gemaakt worden, die op onze website, op twitter of in een van onze nieuwsbrieven geplaatst worden.

Meer informatie over privacy vindt u op www.rijksoverheid.nl

Rechten van betrokkene

Als de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie  (AWTI) persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten. U kunt de AWTI verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt, rectificatie, verwijdering, beperking, of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Het verzoek of bezwaar kunt u doen via secretariaat@awti.nl

Ter bevestiging van uw identiteit kunt u worden verzocht een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, is te vinden op Rijksoverheid.nl. Ook kunt u worden verzocht uw verzoek te preciseren.