Achtergrondstudie 3: Verspreiding van innovatie in de innovatiesysteembenadering

Om waarde te hebben voor de economie en samenleving moeten innovaties zich makkelijk breed kunnen verspreiden, zodat veel mensen en organisaties ze kunnen gebruiken.

Daarover gaat het AWTI-advies ‘Verspreiding. De onderbelichte kant van innovatie’. Om een breder inzicht te krijgen in de wijze waarop innovaties zich verspreiden en de factoren die verspreiding beïnvloeden heeft de AWTI een analyse uitgevoerd die is gebaseerd op de innovatiesysteembenadering (system of innovation approach). We hebben hiertoe de innovatiesysteembenadering toegespitst op de zes casussen die voor het advies zijn uitgewerkt en op de factoren die bepalen hoe verspreiding verloopt. Deze achtergrondnotitie doet verslag van deze exercitie.