Achtergrondstudie 38: E-science

In deze achtergrondstudie brengt de AWT de ontwikkelingen rond E-science in kaart en identificeert hierbij een aantal vragen naar de organisatorische en institutionele gevolgtrekkingen die we aan de geschetste ontwikkelingen zouden moeten verbinden.