AWTI e-mail alert 17 december 2020

De AWTI stuurt ministers een brief met advies over aanscherping van het Nationaal Groeifonds, spionagenetwerk dat uit was op Nederlandse hightech-kennis opgerold en Europa eens over meerjarenbegroting.

Nieuws van de AWTI

De AWTI presenteert briefadvies over het Nationaal Groeifonds

Afgelopen dinsdag 15 december stuurde de AWTI een briefadvies aan de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat, alsmede aan de leden van de commissie Nationaal Groeifonds. Hierin geeft de raad allereerst aan dat dat een instrument als het Nationaal Groeifonds hard nodig is en dat in de uitwerking aan veel zaken is gedacht. Echter, de huidige opzet doet nog onvoldoende recht aan de complexiteit en onzekerheid van kennisontwikkeling en innovatie. De AWTI is daarom van mening dat een zestal punten dient te worden aangescherpt, om de doeltreffendheid van het fonds te verhogen.
Nieuwsbericht AWTI
Briefadvies


AWTI geeft Tweede Kamer toelichting op advies doorgroei kennisintensieve start-ups

Op donderdag 10 december gaf de AWTI, in een technische briefing aan de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, een toelichting op zijn recente advies ‘Beter van start’. AWTI-voorzitter Uri Rosenthal en raadslid Jos Benschop legden uit waarom kennisintensieve start-ups in Nederland onvoldoende doorgroeien tot echte scale-ups, en hoe de overheid hierin verbetering zou kunnen brengen. Ze beantwoordden daarna vragen van de deelnemende Kamerleden.
Nieuwsbericht AWTI
Videoverslag Technische briefing
AWTI-advies ‘Beter van start’ (oktober 2020)
 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

AIVD rolt spionagenetwerk op dat uit was op Nederlandse hightech-kennis

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft operaties beëindigd van een inlichtingenofficier van de Russische civiele inlichtingendienst SVR. De man, die als geaccrediteerd diplomaat op de Russische ambassade in Den Haag werkte, hield zich bezig met spionage op het gebied van technologie en wetenschap. Hij bouwde een substantieel netwerk van bronnen, die allen werkzaam zijn of waren in de Nederlandse hightech-sector. (Zie ook: ‘Duitsland: Beoordeling risico’s internationale samenwerking onderwijs en onderzoek’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht AIVD
Kamerbrief (pdf)
Nieuwsbericht HOP / DUB


Europa eens over meerjarenbegroting; Horizon Europe en Erasmus+ kunnen van start

De leiders van de EU-landen hebben op 11 december overeenstemming bereikt over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het budget voor het Herstelplan voor Europa (NextGenerationEU). Binnen een dag kwamen de Europese Raad en het Europees Parlement vervolgens tot akkoorden over Horizon Europe (2) en Erasmus+ (3). De 4 miljard euro die eerder al extra voor Horizon Europe werd uitgetrokken, gaat met name naar de clusters cultuur en veiligheid en de EIT. Een artikel van Neth-ER vertelt meer over de nieuwe budgetverdeling. Verschillende organisaties uit de onderzoekswereld, zoals LERU en EUA, reageren opgelucht en enigszins tevreden. Op 14 december werden de Europese Raad en het Europees Parlement het nog eens over het programma Digitaal Europa (4). Voor alle akkoorden geldt dat het Europees Parlement er nog in een voltallige zitting mee moet instemmen, maar dat lijkt een formaliteit. (Zie ook: ‘Waar moet en mag Nederland de 5,6 miljard van herstelfonds aan uitgeven?’’ onder Nieuws en achtergronden uit Nederland).
Persbericht Europese Raad – 1
Persbericht Europese Raad – 2
Persbericht Europese Raad – 3
Nieuwsbericht LERU
Nieuwsbericht EUA
Artikel Neth-ER
Persbericht Europese Raad – 4


Economist: Pandemie zou plaats kunnen maken voor snelle productiviteitsgroei

Het Global Forum on Productivity van de OESO organiseerde van 30 november tot 8 december zijn jaarlijkse conferentie, met dit jaar als thema: ‘Market Dynamics, Competition and the Role of Industrial Policy in the Context of the COVID-19 Crisis’. Videoverslagen van de webinars staan nu op het internet. Volgens een artikel van The Economist zou de pandemie plaats kunnen maken voor een tijdperk van snelle productiviteitsgroei. “Bedrijven hebben nieuwe processen en technologieën ingevoerd, en er zijn tekenen dat die zich kunnen uitbetalen.” Een artikel van het American Enterprise Institute (AEI) denkt dat vooral AI ervoor gaat zorgen dat we weer in een periode van hoge productiviteitsgroei terecht komen. Daar moeten overheid en bedrijfsleven dan natuurlijk wel zwaar op inzetten. Volgens een artikel van het Canadese Centre for International Governance Innovation (CIGI) moet de overheid er hierbij voor zorgen dat banen niet worden vervangen door robots, maar robots worden ingezet om mensen te helpen in hun banen. Daar zit ook het grootste voordeel van AI, aldus de Zuid-Koreaanse filosoof Sang Wook Yi in een artikel van het Nederlandse Rathenau Instituut.
Videoverslagen OESO-conferentie
Artikel The Economist
Artikel AEI
Artikel CIGI
Artikel Rathenau

 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Wetenschap staat voor nieuwe uitdagingen door ‘onstuimig onderzoek’ naar corona

Er ontstaan grote wetenschappelijke uitdagingen door de enorme versnelling in het onderzoek naar het coronavirus, bleek tijdens het KNAW-webinar ‘onstuimig onderzoek’. De robuustheid van deze fast science en de geloofwaardigheid van de wetenschap komen erdoor in het geding, terwijl de maatschappelijke houding ten aanzien van wetenschap niet eenduidig is.
Nieuwsbericht ScienceGuide


Stabiele groei investeringen in onderzoek en innovatie nodig voor kenniseconomie

Universiteiten, ondernemers en onderzoekers, verenigd in de Kenniscoalitie, vragen het kabinet om de komende tien jaar de investeringen in onderzoek en innovatie jaarlijks te laten groeien met 300 tot 380 miljoen euro. Dit is volgens hen noodzakelijk om in Europa bij te blijven als competitieve kenniseconomie.
Nieuwsbericht KNAW


Wat kunnen onze TU’s van Oxford leren?

Voor het vijfde jaar op rij werd de University of Oxford door Times Higher Education gekozen als beste universiteit ter wereld. Als geen andere weet de universiteit traditie aan vernieuwing te verbinden. Het resultaat is een technologisch ecosysteem dat zijn weerga niet kent. Ook in de jacht op het coronavaccin is Oxford een van de koplopers. Wat kunnen onze TU’s hiervan leren?, vraagt een artikel van De Ingenieur zich af.
Artikel De Ingenieur


YAL: Meer ruimte nodig voor interdisciplinair onderzoek

Voor de aanpak van urgente en complexe uitdagingen is interdisciplinair onderzoek, dat methoden en inzichten van verschillende gevestigde disciplines combineert, cruciaal. Op dit moment motiveren en ondersteunen de academische structuren de onderzoekers in de vroege fase van hun loopbaan echter onvoldoende om zich met interdisciplinair onderzoek bezig te houden, constateert een position paper van Young Academy Leiden (YAL). Het paper doet een aantal aanbevelingen voor verbetering van deze situatie.
Paper YAL (pdf)


Waar moet en mag Nederland 5,6 miljard van herstelfonds aan uitgeven?

Nederland heeft recht op 5,6 van de totale 750 miljard euro uit het herstelfonds NextGenerationEU. Dat geld mag ons land besteden aan een duurzaam en digitaal herstel om uit de coronacrisis te komen. Mede op aandringen van premier Mark Rutte, tijdens de Raadsonderhandelingen in juli 2020, zijn er voorwaarden gesteld aan de uitgaven. Een artikel van Neth-ER bespreekt de kansen, mogelijkheden, tijdschema’s en de wensen van verschillende partijen in ons land.
Artikel Neth-ER


Presentatie Nationale Materialen Agenda

Veel uitvindingen die ons leven en de wereld verbeteren zullen gebaseerd zijn op slimme materialen. Koploper hierin blijven kan de Nederlandse economie bovendien elk jaar miljarden euro opleveren. Dit staat in de Nationale Agenda Materialen van het platform MaterialenNL. Het platform is een samenwerking van drie topsectoren (Chemie, Energie en Hightech Systemen en Materialen). Het wordt ondersteund door NWO en TNO. Het rapport ‘Collaborative platforms for innovation in advanced materials’ van de OESO laat zien hoe belangrijk samenwerking is voor innovatie in geavanceerde materialen. Het schetst ook hoe die samenwerking optimaal vorm krijgt.
Nieuwsbericht Holland High Tech
Nationale Agenda Materialen (pdf)
Rapport OESO (pdf)


Kamerbrief over voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof

Minister Eric Wiebes (EZK) beschrijft in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang van de beleidsagenda kabinetsvisie waterstof. Hij gaat in op de manieren waarop Nederland internationaal wil samenwerken aan onderzoek, innovatie en marktontwikkeling, niet alleen in de energiesector maar ook in de industrie, mobiliteit en transport, en de gebouwde omgeving. In het laatste nummer van Delft Integraal staan verschillende artikelen over waterstoftechnologie en de ontwikkelingen daarin.
Kamerbrief (docx)
Delft Integraal
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Gabriel noemt vijf kernprincipes van een effectieve Europese Innovatieruimte

Tijdens de European Innovation Summit heeft eurocommissaris Mariya Gabriel vijf kernprincipes genoemd waaraan, volgens haar, de Europese Innovatieruimte en de Europese interne markt moeten voldoen. Het gaat onder andere om het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende belanghebbenden en start-ups, en het vergroten van de participatie van vrouwen.
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Neth-ER


Hoe open wetenschap en commercialisatie kunnen samengaan

Open wetenschap biedt nieuwe mogelijkheden om de wetenschap vooruit te helpen én de overgang van wetenschappelijke ontdekkingen naar echte oplossingen te versnellen. Over dat laatste vond begin deze maand een tweedaags evenement plaats van de organisatie van universiteiten CESEAR. Centrale vraag: wat maakt samenwerkingsverbanden tussen de academische wereld en het bedrijfsleven succesvol? Verslagen van de bijeenkomst verschenen deze week, zowel schriftelijk als op video.
Verslag CESAER
Videoverslagen


Vrouwen worden minder snel bevorderd in wetenschap, maar niet gediscrimineerd

De constatering dat weinig vrouwen de hoogste posities in de wetenschap bereiken, roept de vraag op of ze (expliciet) gediscrimineerd worden. Een artikel van VOX-CEPR beschrijft een onderzoek bij het Franse Instituut voor Natuurkunde van het CNRS, dat constateert dat dit niet het geval is. Het laat zien dat de genderkloof bij de promotie van junior- naar seniorfuncties kan worden verklaard door verschillen in onderzoeksproductiviteit. Volgens het artikel is “deze bevinding niet in tegenspraak met de constatering dat andere promotiefactoren - zoals gezinskenmerken, mentorschap, professionele netwerken en onderzoeksverantwoordelijkheden – een verschillend effect hebben op vrouwelijke en mannelijke onderzoekers”.
Artikel VOX-CEPR


EIT gaat zich vanaf 2021 meer richten op onderwijs en minder op innovatieve regio’s

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) gaat in het komende onderzoeksprogramma Horizon Europe zijn onderwijsinitiatieven opschalen en werken aan de verbreding van zijn geografisch bereik in de EU. Dat vertelt EIT-directeur Martin Kern in gesprek met Science|Business.
Artikel Science|Business


Interview: Geschiedenis en toekomst van kennis

Hoe verandert de aard van kennis? Wat is de impact van de digitale revolutie op de rol van universiteiten, academies en wetenschapsadviseurs? Is democratisering van kennis altijd een goede zaak? Professor Antonio Loprieno (Jacobs University Bremen, ALLEA) geeft antwoord op deze vragen in een gesprek met Toby Wardman van SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies).
Podcast SAPEA


Goede vooruitzichten voor wereldwijde uitwisseling van gegevens

Er komen steeds meer betrouwbare instrumenten en regels voor open wetenschap. Op het Science|Business-webinar ‘Mandatory data sharing versus data sovereignty’ toonden vertegenwoordigers van de OESO, de Europese Commissie, de academische wereld en het bedrijfsleven zich optimistisch over de toekomst van de gegevensstromen tussen verschillende actoren in de economie en verschillende regio’s in de wereld. Dit maakt de weg vrij voor snellere r&d.
Verslag Science|Business


Betere bescherming van burgers en meer ruimte voor markt op online platforms

De Europese Commissie (EC) stelt een ambitieuze hervorming van de digitale ruimte voor. Hiertoe presenteert ze twee nieuwe initiatieven: de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten. Beide voorstellen zijn gericht op het beschermen van de grondrechten van de consument op het internet en op eerlijker en meer open digitale markten. Een video van CNBC zet uiteen waarom de EU zich hard opstelt ten opzichte van Big Tech. Een artikel van The Japan Times schetst hoe Big Tech aan het lobbyen is om de nieuwe Europese regels af te zwakken. Een artikel van Wired wijst op neveneffect van de marktmacht van Big Tech waar de nieuwe Europese regels niks aan veranderen: de dominantie in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), simpelweg omdat ze daar veel grotere computers en veel meer middelen voor hebben dan welke partij dan ook. Een rapport van het Center for European Policy Analysis (CEPA) waarschuwt ervoor dat de EU met de nieuwe wetsvoorstellen zich wel teweerstelt tegen Amerikaanse techbedrijven, maar veel te weinig tegen Chinese dominantie. Dat zou de EU samen met de VS moeten doen. Het artikel presenteert hiervoor een agenda.
Nieuwsbericht EC
Vragen en antwoorden over de wet inzake digitale diensten
Vragen en antwoorden over de wet inzake digitale markten
Overzichtspagina: Wet inzake digitale diensten
Overzichtspagina: Wet inzake digitale markten
Video CNBC (YouTube)
Artikel The Japan Times
Artikel Wired
Rapport CEPA


Extra inzet op digitale overheid als pionier voor digitale samenleving

Als vervolg op de Verklaring van Tallinn hebben de EU-ministers met verantwoordelijkheid voor het digitale beleid de Verklaring van Belijn aangenomen over het bevorderen van de e-overheid. De nieuwe verklaring gaat een stap verder dan de oude, door het voornemen uit te spreken dat e-overheid pionier moet worden in het aansturen van een “op waarden gebaseerde digitale transformatie van de Europese samenlevingen”.
Nieuwsbericht EC
Verklaring van Berlijn (pdf)


Nieuwe regels voor het gebruik van drones per 31 december

De regels voor bedrijven en particulieren die met drones vliegen worden per 31 december eenvoudiger. Bedrijven moeten daardoor minder drempels ervaren om met drones aan de slag te gaan. Het probleem is echter dat zo’n beetje niemand er nog klaar voor is.
Nieuwsbericht De Ingenieur
Dossier Europese regelgeving Dronewatch


Cybersecurity Competentiecentrum en Netwerk van start

De EU-instellingen hebben, onder voorbehoud van formele goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad van de EU, een politiek akkoord bereikt over het Cybersecurity Competence Centre and Network. Centrum en netwerk hebben onder andere tot doel de kwaliteit van het onderzoek te handhaven en te bevorderen en het concurrentievermogen van de industrie van de Unie op dit gebied te versterken. Het Cyberbeveiligingscentrum zal worden gevestigd in Boekarest. De plannen voor een Europees Cybersecurity Competence Centre and Network dateren uit september 2018.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Neth-ER
Plannen (september 2018)


Vrouwen in EU minder dan mannen geschoold en werkzaam in technologie

Vrouwen spelen een steeds grotere rol in het vooruithelpen van digitale technologie, van computeralgoritmen tot programmering. Maar ten opzichte van mannen beschikken minder vrouwen over gespecialiseerde digitale vaardigheden en werken ze ook minder vaak in digitale beroepen. Dat laat het 2020 Women in Digital Scoreboard van de Europese Commissie zien. Alleen als we kijken naar de digitale basisvaardigheden, is de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner geworden, van 10,5% in 2015 tot 7,7% in 2019. Nederland hoort bij de vijf EU-landen waar de kloof tussen mannen en vrouwen het kleinst is.
Persbericht EC
2020 Women in Digital Scoreboard – Nederland (pdf)


Investeringen in Europese start-ups naderen recordhoogte

Een artikel van Innovators Magazine roept op “om onze Europese start-ups te redden”. Dat lijkt wat voorbarig, want het State of the European Tech 2020 rapport van venture capital firma Atomico voorspelt dat de Europese investeringen in tech-startups zich hebben hersteld van de lenteschok van dit jaar. “Ze liggen op schema om dit jaar een recordhoogte te bereiken van 41 miljard dollar”, aldus het rapport. Een artikel van TechUK constateert dat verdere groei nodig is om andere regio’s in de wereld in te halen. Europa loopt met name achter op de VS. Een flinke doorgroei van de VC‑ en startupsectoren zou goed zijn voor Europa.
Artikel Innovators Magazine
Nieuwsbericht Reuters
Artikel Atomico
Artikel TechUK


Nieuw r&d-fonds moet impuls geven aan defensie-capaciteit en ‑wetenschap in EU

Met het akkoord over een nieuw Meerjarig Financieel Kader kan vanaf 1 januari ook het European Defense Fund (EDF) doorgang vinden, met een budget van 7 miljard euro voor de komende zeven jaar. Het geld is bedoeld voor ‘early-stage’ research en ‘late-stage’ ontwikkeling. Een artikel van Science Magazine schetst de contouren van het programma.
Artikel Science Magazine


Naar een duurzame en slimme mobiliteit in Europa

Dertig miljoen emissievrije auto’s op Europese wegen in 2030. Honderd Europese klimaatneutrale steden en een verdubbeling van het verkeer met hogesnelheidstreinen in Europa. Dat zijn enkele van de vele doelstellingen (en niet alleen voor 2030) uit de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit die de Europese Commissie afgelopen week heeft gepresenteerd.
Persbericht EC
Strategie EC (pdf)


Europese Commissie lanceert klimaatpact

De Europese de Commissie (EC) heeft het Europese klimaatpact gepresenteerd, een initiatief om de belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld te betrekken bij klimaatmaatregelen en duurzamer gedrag. Via een online platform zal het pact de ruimte bieden aan verschillende actoren (regio’s, lokale gemeenschappen, industrieën, scholen, het maatschappelijk middenveld...) om bij te leren over de klimaatcrisis, informatie te delen, te debatteren en oplossingen te ontwikkelen. Dit alles heeft als doel een groeiende Europese klimaatbeweging op gang te brengen.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)


EU-akkoord over regionale fondsen

Drie dagen voor het akkoord over het MFK, bereikten het Europees Parlement (EP) en de Europese Raad een akkoord over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds. Voor deze fondsen is de komende 7 jaar 234 miljard euro uitgetrokken (in prijzen van 2018). Een aparte regeling binnen het Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met een omvang van 970 miljoen euro, is gericht op het bevorderen van grensoverschrijdende innovatieprojecten.
Persbericht EP
Nieuwsbericht Science|Business


Duitsland: Beoordeling risico’s internationale samenwerking onderwijs en onderzoek

De Duitse Academic Exchange Service (DAAD) heeft een gids ontwikkeld voor universiteiten en onderzoeksinstellingen om de vooruitzichten en risico’s van academische samenwerking “in gecompliceerde omstandigheden” te helpen beoordelen. De gids, ‘Keine roten Linien’, behandelt de belangrijkste aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de samenwerking met andere landen. (Zie ook: ‘VS: Geen plaats meer voor Chinees talent met mogelijk militaire banden’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Bericht University World News
Aankondiging DAAD (D)
Publicatie DAAD (pdf; D)


Duitsland: Digitale top vooral over AI

Op 30 november en 1 december vond de veertiende Digital-Gipfel van het Duitse Ministerie voor Economische Zaken (BMWi) plaats. Het zwaartepunt dit jaar was ‘Digitaal duurzamer leven’. In podiumdiscussies spraken vertegenwoordigers uit het kabinet met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij over de mogelijkheden die digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI) bieden voor meer duurzaamheid.
Verslag Innovatie Attaché Netwerk Duitsland & Zwitserland


Spanje: Nationale AI-strategie

De Spaanse minister-president Pedro Sánchez heeft een Nationale Strategie voor Kunstmatige Intelligentie (Spaans acroniem: ENIA) gepresenteerd. Spanje wil zich binnen enkele jaren kunnen meten met andere koplanden op dit gebied. De strategie omhelst onder meer aanzienlijke investeringen in wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, en het bevorderen van digitale vaardigheden, de ontwikkeling van nationaal talent en het aantrekken van internationaal talent.
Nieuwsbericht Spaanse overheid
Strategie (pdf; E)


Spanje: Automatisering in bedrijven leidde niet tot reshoring

Er wordt veel gespeculeerd dat automatisering in hoge-inkomenslanden zal leiden tot reshoring van de productie uit lage-inkomenslanden of tot een verdere vermindering van de offshoring. Aan de hand van gegevens over ontwikkelingen tussen 1990 en 2016 constateert een onderzoek dat wordt beschreven op de website van VOX-CEPR, dat dit niet klopt. Spaanse productiebedrijven die robots introduceerden gingen niet minder, maar juist meer activiteiten offshoren. Dat geldt met name voor bedrijven die voor het eerst automatiseerden.
Artikel VOX-CEPR
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Hoger onderwijs speelt sleutelrol in crises die ons voortbestaan bedreigen

De wereld wordt geconfronteerd met een samenloop van drie grote crises, die het voortbestaan van de mensheid bedreigen: de opwarming van de aarde, de nucleaire dreiging en de bedreiging van de democratie. Dat stelde taalkundige en filosoof Noam Chomsky op de STAR (Society of Transnational Academic Researchers) Scholars Network conferentie, op 8 december. Volgens Chomsky zijn internationalisme, solidariteit en onderwijs de enige manier om de drie crises op te lossen. University World News doet verslag. In een tweede artikel van dit medium stelt Michael Kulma, senior-adviseur bij OneShared.World, dat het hoger onderwijs de mondiale stem voor internationalisering moet zijn.
Artikel University World News – 1
Artikel University World News – 2


Hebben we in tijden van ontwrichting ranglijsten van universitaire veerkracht nodig?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het hoger onderwijs, die nog jarenlang voelbaar zullen blijven. Veerkracht, het vermogen zich voor te bereiden en te reageren op crises, is belangrijker dan ooit. Een artikel van University World News vraagt zich af of de internationale rankings van universiteiten daarop moeten worden aangepast. Of moet er zelfs een nieuwe ranglijst voor veerkracht komen?
Artikel University World News
 

Herbezinning op de hedendaagse markten en regelgeving

In de afgelopen decennia heeft de snelle technologische groei hele sectoren getransformeerd en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen gestimuleerd. De regelgeving is hiermee niet gelijk opgegaan. Van enige internationale afstemming is al helemaal geen sprake (behalve binnen de EU). De Amerikaanse denktank Brookings is een serie podcasts gestart, ‘Reimagining Modern-day Markets and Regulations’, waarin de mogelijkheden voor regulering en internationale afstemming daarvan worden verkend en bediscussieerd. De eerste twee podcasts zijn reeds verschenen. Het gaat om gesprekken met Loni Mahanta (voormalig leider Policy Development & Research-team Lyft) en met Tom Wheeler (voormalig voorzitter Federal Communications Commission).
Introductie
Podcast – 1
Podcast – 2


Hoe bereiken we een duurzame én sociaal-inclusieve kennismaatschappij?

Duurzaamheid en sociale gelijkheid zijn twee van de grootste opgaven waarvoor de wereld staat ten tijde van de technologische transitie die gaande is. Op YouTube staan videoverslagen van drie online bijeenkomsten die deze maand werden gehouden over dit onderwerp, georganiseerd door respectievelijk UK Research and Innovation (1), Harvard University - EfIP (Industrial, Innovation, Environmental Policies) (2) en Milken Institute (3). Debora Revoltella van de Europese Investeringsbank (EIB) schreef voor Intereconomics een artikel over hoe de EU duurzame en inclusieve groei kan combineren om uit de coronacrisis te komen. Volgens een opinieartikel op de website van Bloomberg is de technologische transitie geen aanleiding voor groeiende ongelijkheid. “We kunnen het wel eens helemaal mis hebben als het gaat om technologie en ongelijkheid. Robots, kunstmatige intelligentie en nieuwe energiebronnen zullen de positie van werknemers versterken, innovatie stimuleren en de vraag naar arbeid doen toenemen.”
Videoverslag 1 
Videoverslag 2
Videoverslag 3
Artikel Intereconomics
Artikel Bloomberg


Twaalf transformationele technologieën

Lux Research heeft zijn jaarlijkse lijst met technologieën en trends, die de wereld het komende decennium vorm zullen geven, uitgebracht. De ‘Foresight 2021: Top Emerging Technologies to Watch’ is gebaseerd op eigen ‘data science’-tools en expertinzicht. Als de drie belangrijkste technologieën noemt het rapport: autonome voertuigen, natuurlijke taalverwerking en plastic-recycling.
Nieuwsbericht IT Web
Rapport Lux Research (pdf)
Nieuwsbericht Engineeringnet


Canada: Economisch herstel door investeringen in klimaatmaatregelen en innovatie

De Canadese regering heeft extra investeringen aangekondigd voor de overschakeling op groene waterstof, de aanleg van meer slimme netten, extra financiering voor innovatieve start-ups en nog 61 maatregelen voor herstel van de economie. In totaal is hiermee 15 miljard Canadese dollar mee gemoeid, oftewel 9,7 miljard euro.
Nieuwsbericht Canadese overheid
Nieuwsbericht Science|Business


China: Mogelijk ontwikkeling van ‘biologisch verbeterde’ soldaten

China heeft, naar verluidt, tests uitgevoerd op leden van zijn strijdkrachten, in de hoop soldaten te ontwikkelen met “biologisch verbeterde capaciteiten”. Dat heeft de Amerikaanse directeur van Nationale Veiligheid John Ratcliffe gemeld. Volgens NBC zou het gaan om experimenten met de gentechnologie CRISPR, zoals beschreven in een artikel van de denktank The Jamestown Foundation. China zou CRISPR ook inzetten bij het creëren van biologische wapens. Hard bewijs ontbreekt bij alle beschuldigingen.
Nieuwsbericht NBC
Artikel The Jamestown Foundation
Artikel Future Human


India: Bottom-up formuleren van nieuw wetenschaps‑, technologie‑ en innovatiebeleid

India staat voor de opgave om een nieuw wetenschaps‑, technologie‑ en innovatiebeleid te formuleren. Dat doet het land anders dan we ooit hebben gezien in de wereld, in een bottom-up, participatief en inclusief werkproces. De hoofddoelstelling is het creëren van een groter sociaaleconomisch welzijn.
Nieuwsbericht Indiase overheid


VS: Geen plaats meer voor Chinees talent met mogelijk militaire banden

Volgens een ambtenaar van het Amerikaanse Ministerie van Justitie hebben sinds de zomer meer dan duizend Chinese onderzoekers die aan Amerikaanse universiteiten werkten, het land verlaten. Er worden ook nog nauwelijks meer Chinese onderzoekers en studenten binnengelaten. Dit is het resultaat van een brede afbouw van wetenschappelijke betrekkingen tussen de VS en China, die de regering-Trump heeft ingezet.
Bericht University World News


VS: Facebook officieel aangeklaagd voor machtsmisbruik

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft Facebook aangeklaagd wegens misbruik van zijn machtspositie. Om het monopolie van het socialmediabedrijf te doorbreken, wil de handelscommissie dat het onder meer WhatsApp en Instagram verkoopt.
Persbericht FTC
Nieuwsbericht MIT Technology Review
Nieuwsbericht RTL


De volgende AWTI e-mail alert verschijnt op 7 januari 2021. Fijne feestdagen en een gezond 2021 gewenst.