AWTI brengt briefadvies uit over het Nationaal Groeifonds

Hoewel de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) de oprichting van het Nationaal Groeifonds steunt, kan en moet de uitwerking van het fonds op een zestal punten beter. Deze punten hebben te maken met de beoordeling van de voorstellen, de focus op toekomstig verdienvermogen en denken in ecosystemen. Met deze verbeterpunten zal het fonds beter toegerust zijn op de vooruitstrevende investeringen die nodig zijn voor een toekomstbestendig Nederland.

Klik hier voor meer informatie.

Briefadvies AWTI Nationaal Groeifonds
Beeld: Pixybay - Rem Koolhaas