Kenniswerkers

Kenniswerkers zijn steeds meer een dominante en onderscheidende factor binnen bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid. Ze beschikken niet alleen over kennis, maar hebben ook de vaardigheden om creatieve en innovatieve ideeën om te zetten in nieuwe oplossingen. Hun arbeidsproductiviteit ligt hoger dan die van niet-kenniswerkers. De maatschappij stelt hoge eisen aan de opleiding van kenniswerkers. Kenniswerkers moeten er voor blijven zorgen dat hun kennis en vaardigheden actueel zijn in een omgeving waar technologieën elkaar snel opvolgen en kennis en vaardigheden snel verouderen.

De AWTI vraagt regelmatig aandacht voor de kenniswerker. De raad gaat daarbij in op de vraag hoe Nederland innovatief talent beter kan benutten. Hij adviseert de overheid samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven meer aandacht te geven aan het aanleren van innovatieve vaardigheden, ook met het oog op leven lang ontwikkelen. De raad gaat verder in op de vraag hoe de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt versterkt kan worden en wat de rol van onderzoek daarin kan zijn. Speciale aandacht geeft de raad aan de afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten in de bèta- en technieksectoren. Tot slot adviseert de raad een aantal keer over het aantrekken van internationaal talent en de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationaal toptalent.