Advies: Mkb en hogescholen

Mkb-ondernemingen hebben nieuwe kennis nodig en hogescholen moeten zicht hebben op de praktijk. Betere samenwerking is goed voor de bedrijven, het onderwijs en voor de regio als geheel.

Visualisatie advies 'Mkb en hogescholen'

Deze afbeelding - gemaakt door Jeroen van der Liende - visualiseert het advies.

Partners in innovatie

De meeste mkb-ondernemingen zijn voor nieuwe kennis aangewezen op externe kennispartners, waaronder universiteiten, hogescholen en onderzoeksorganisaties zoals TNO. Hogescholen worden steeds belangrijker als kennispartner voor het mkb. Onderzoek behoort – sinds de invoering van de lectoraten bijna vijftien jaar geleden – tot de kerntaken van hogescholen. Het onderzoek dat hogescholen doen past goed bij de behoefte van mkb-ondernemingen: het is kortdurend, multi­disciplinair en praktisch. Andersom wordt het mkb ook belangrijker voor hogescholen. Hogescholen leiden op voor een beroepspraktijk die steeds sneller verandert, mede als gevolg van nieuwe technolo­gische ontwikkelingen. Kennisuitwisseling met het bedrijfsleven is noodzakelijk om het onderwijs actueel te houden en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. Een goede samenwerking tussen mkb’ers en hogescholen kan een belangrijke impuls zijn voor regionale groei en werkgelegenheid.

Aanbevelingen voor betere samenwerking

De raad doet drie aanbevelingen om de samenwerking en kennisuitwisseling te verbeteren:

  • Mkb-ondernemingen moeten meer verantwoordelijkheid nemen om individueel of gezamenlijk hun kennisbehoefte te omschrijven. Omdat dit lastig en tijdrovend is en er voldoende onderling vertrouwen moet zijn om kennisvragen te delen, moeten mkb’ers hierin ‘ontzorgd’ worden. De AWTI stelt o.a. voor om de IPC-regeling opnieuw breed in te voeren en om brancheorganisaties een sterkere rol te laten spelen;
  • Docent-onderzoekers bij hogescholen moeten meer tijd en ruimte hebben om flexibeler te kunnen samenwerken met mkb-ondernemingen. Het is essentieel dat hogescholen over voldoende middelen voor praktijkgericht onderzoek beschikken om dit te realiseren. Hogescholen moeten ook actiever betrokken zijn bij de bedrijven waar studenten stage lopen.
  • Hogescholen, universiteiten en onderzoeksorganisaties moeten elkaar waar nodig weten te vinden en elkaars toegevoegde waarde goed op het netvlies hebben. Zet meer in op de Centres of Expertise als platform voor regionale samenwerking, maak een gezamenlijke databank (wie doet wat) en introduceer prikkels voor samenwerking.