Advies: Reactie op ontwerp HOOP 1998

Het ontwerp-HOOP 1998 laat een aantal tegenstrijdigheden in het hoger- onderwijsbeleid van de overheid zien.