Advies: Houd de basis gezond - Prioriteiten voor extra investeringen in onderzoek en innovatie

Het is tijd is voor substantiële extra investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor de toekomst van Nederland en voor onze internationale positie als innovatieleider en land van toponderzoek. Dit is te lezen in het advies ‘Houd de basis gezond’, dat aan de ministers van OCW en EZ is aangeboden.

Voorzitter Uri Rosenthal: ‘In de afgelopen jaren zijn hervormingen en bezuinigingen nodig geweest. Hierdoor is Nederland internationaal gezien noodgedwongen ook wat karig geweest met investeringen in onderzoek en innovatie. Maar onze investeringen dreigen nu echt achter te blijven bij die in andere landen. Dit kunnen we niet laten voortduren, het is hoog tijd om hierin verandering te brengen’.

Er wordt inmiddels breed gepleit voor tenminste 1 miljard euro per jaar aan extra publieke middelen. ‘Dat is een pleidooi waar de AWTI zich zeker in kan vinden. Maar als er substantiële bedragen worden vrijgemaakt, waaraan kunnen ze dan het beste besteed worden? Publieke investeringen zijn het meest wenselijk op gebieden waar collectieve belangen in het geding zijn en waar private partijen een minder vanzelfsprekende directe rol hebben. Dan heb je het over de basis van het systeem, de publieke kennisinfrastructuur ’aldus Emmo Meijer, raadslid van de AWTI. De AWTI benoemt als vijf prioriteiten voor extra investeringen in de basis van het gehele kennis-en innovatie domein: ongebonden onderzoek, toegepast onderzoek, praktijkgericht onderzoek, onderzoeksfaciliteiten en ICT.

Versterken van de basis heeft voorrang. Investeringen daarbovenop zouden ingezet moeten worden voor een toename van de private investeringen in R&D. Dit kan door meer overheidsbudget beschikbaar te stellen voor publieke-private samenwerkingsvormen.