Hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen leiden studenten op zodat ze zijn toegerust met de kennis en vaardigheden om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Dit is van belang voor de economie en de samenleving, maar vervult ook de behoefte van mensen om hun talenten optimaal te kunnen ontplooien. Universiteiten en hogescholen helpen studenten hun academische en praktische vaardigheden te ontwikkelen en hun creativiteit en innovatief denkvermogen aan te spreken.

De AWTI adviseert regelmatig over het hoger onderwijs. De raad kijkt daarbij naar de toekomstige behoefte aan kennis en vaardigheden en de aansluiting tussen hoger onderwijs en arbeidsmarkt. De raad vindt het van groot belang dat studenten op de juiste plek in het stelsel voor hoger onderwijs terecht komen zodat zijn een opleiding kunnen volgen in lijn met hun ambities en talenten en die hen goed voorbereid op de toekomst. De hogeronderwijsinstellingen hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarvoor is het van belang dat universiteiten en hogescholen een scherp profiel kiezen en meer samenwerken. In goed hoger onderwijs heeft onderzoek een prominente plek. De AWTI heeft dan ook diverse keren geadviseerd over hoe de verwevenheid van onderwijs en onderzoek te versterken.