Adviezen in voorbereiding

Bij de AWTI zijn momenteel adviezen in voorbereiding op de volgende onderwerpen:
 

  • Innoveren met sociale en geesteswetenschappen
    In dit advies buigt de raad zich over de rol van sociale en geesteswetenschappen bij innovatie

  • Defensieonderzoek en -innovatie in Nederland
    Dit advies gaat over de vraag hoe Nederland moet omgaan met defensiegerelateerd onderzoek en innovatie. Qua focus, organisatie en de verbinding tussen militair en civiel.

  • Een transformatiegerichte beleidsmix
    Aansluitend op het advies 'In dienst van de toekomst. Van optimalisatie naar transformatie’ (december 2023) werkt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in een vervolgadvies aan een concrete uitwerking van een transformatiegerichte beleidsmix.