Adviezen in voorbereiding

Bij de AWTI zijn momenteel adviezen in voorbereiding op de volgende onderwerpen:

  • Ondernemerschap en ondernemersklimaat
    Innovatief en ambitieus ondernemerschap is onmisbaar voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen, het toepassen van nieuwe kennis en het creëren van nieuwe waarde voor de samenleving.

  • Transities
    Wat vragen de actuele transities van overheid en samenleving?  Hoe kunnen wetenschap, technologie en innovatie bijdragen aan transities? En welke rol zou de overheid daarbij moeten vervullen om haar ambities rond transities te realiseren? Dit zijn vragen die de AWTI wil beantwoorden in het advies over Transities.

  • Sturing aan sleuteltechnologieën
    Nieuwe technologieën, met name de zogeheten sleuteltechnologieën, staan wereldwijd in de belangstelling. Wat kan de Nederlandse overheid doen om de kansen ervan te benutten en ongewenste effecten te bestrijden? Over deze vragen gaat het advies over het beleid rond sleuteltechnologieën.