Adviezen in voorbereiding

Bij de AWTI zijn momenteel adviezen in voorbereiding op de volgende onderwerpen:
 

 • Nederland en het wetenschaps- en innovatiebeleid van de Europese Unie
  De Europese Unie is één van de drie grootste economieën in de wereld, met de grootste wetenschappelijke output. Nederland is als EU-lidstaat onderdeel van de Europese economie, en is daarnaast vertegenwoordigd in allerlei Europese verbanden, programma’s en subsidies.

 • Wetenschap, technologie en innovatie post-COVID19
  Hoe kan het Rijk de coronacrisis ten positieve aanwenden om de positie en impact van wetenschap, technologie en innovatie te versterken?

 • Wetenschap over disciplinegrenzen heen
  Brede welvaart vraagt om een excellent wetenschapssysteem. Daarin moeten wetenschappers over disciplinegrenzen heen kunnen samenwerken. Juist daar ontstaan namelijk belangrijke doorbraken voor het aanpakken van maatschappelijke, economische en wetenschappelijke vraagstukken.

 • Kennisoverdracht naar ondernemers
  Een cruciale voorwaarde voor succesvol ondernemerschap is toegang tot nieuwe kennis. Nederlandse kennisinstellingen spelen internationaal een hoofdrol in de voorhoede van de wetenschap. Toch is het allerminst vanzelfsprekend dat de ontwikkelde kennis tijdig en in bruikbare vorm beschikbaar komt voor innovatie door ondernemingen.