Adviezen in voorbereiding

Bij de AWTI zijn momenteel adviezen in voorbereiding op de volgende onderwerpen:
 

  • Wetenschap over disciplinegrenzen heen
    Brede welvaart vraagt om een excellent wetenschapssysteem. Daarin moeten wetenschappers over disciplinegrenzen heen kunnen samenwerken. Juist daar ontstaan namelijk belangrijke doorbraken voor het aanpakken van maatschappelijke, economische en wetenschappelijke vraagstukken.

  • Kennisoverdracht naar ondernemers
    Een cruciale voorwaarde voor succesvol ondernemerschap is toegang tot nieuwe kennis. Nederlandse kennisinstellingen spelen internationaal een hoofdrol in de voorhoede van de wetenschap. Toch is het allerminst vanzelfsprekend dat de ontwikkelde kennis tijdig en in bruikbare vorm beschikbaar komt voor innovatie door ondernemingen

  • Samenwerkende overheden voor onderzoek en innovatie
    Het belang van (stedelijke) regio’s voor economische en maatschappelijke ontwikkeling is groot.  Regionale hotspots van bedrijven, kennisinstellingen en andere partners die samenwerken aan onderzoek en innovatie zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de regio. Regio’s vormen ook de plek waar maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen samenkomen en gevoeld worden door de bewoners en organisaties.