Adviezen in voorbereiding

Bij de AWTI zijn momenteel adviezen in voorbereiding op de volgende onderwerpen:

  • Ondernemerschap en ondernemersklimaat
    Innovatief en ambitieus ondernemerschap is onmisbaar voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen, het toepassen van nieuwe kennis en het creëren van nieuwe waarde voor de samenleving.

  • Kennismanagement bij de overheid
    Goed kennismanagement is voor overheidsorganisaties, waaronder ministeries, essentieel om effectief te functioneren, maatschappelijke vraagstukken te doorgronden, complexe beleidsopgaven te adresseren en om de eigen organisatie blijvend te vernieuwen.

  • Samenwerkende overheden voor onderzoek en innovatie
    Het belang van (stedelijke) regio’s voor economische en maatschappelijke ontwikkeling is groot.  Regionale hotspots van bedrijven, kennisinstellingen en andere partners die samenwerken aan onderzoek en innovatie zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de regio. Regio’s vormen ook de plek waar maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen samenkomen en gevoeld worden door de bewoners en organisaties.