Adviezen in voorbereiding

Bij de AWTI zijn momenteel adviezen in voorbereiding op de volgende onderwerpen:

  • Ondernemerschap en ondernemersklimaat
    Innovatief en ambitieus ondernemerschap is onmisbaar voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen, het toepassen van nieuwe kennis en het creëren van nieuwe waarde voor de samenleving.

  • Kennismanagement bij de overheid
    Goed kennismanagement is voor overheidsorganisaties, waaronder ministeries, essentieel om effectief te functioneren, maatschappelijke vraagstukken te doorgronden, complexe beleidsopgaven te adresseren en om de eigen organisatie blijvend te vernieuwen.

  • Centrale en decentrale governance
    Het belang van regio’s voor economische en maatschappelijke ontwikkeling staat buiten kijf. Regionale hotspots zijn van groot belang voor de regionale economie, en vaak ook voor een land als geheel.