Adviezen in voorbereiding

Bij de AWTI zijn momenteel adviezen in voorbereiding op de volgende onderwerpen:

  • Kennisoverdracht naar ondernemers
    Een cruciale voorwaarde voor succesvol ondernemerschap is toegang tot nieuwe kennis. Nederlandse kennisinstellingen spelen internationaal een hoofdrol in de voorhoede van de wetenschap. Toch is het allerminst vanzelfsprekend dat de ontwikkelde kennis tijdig en in bruikbare vorm beschikbaar komt voor innovatie door ondernemingen

  • Kennismanagement bij de overheid
    Goed kennismanagement is voor overheidsorganisaties, waaronder ministeries, essentieel om effectief te functioneren, maatschappelijke vraagstukken te doorgronden, complexe beleidsopgaven te adresseren en om de eigen organisatie blijvend te vernieuwen.

  • Samenwerkende overheden voor onderzoek en innovatie
    Het belang van (stedelijke) regio’s voor economische en maatschappelijke ontwikkeling is groot.  Regionale hotspots van bedrijven, kennisinstellingen en andere partners die samenwerken aan onderzoek en innovatie zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de regio. Regio’s vormen ook de plek waar maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen samenkomen en gevoeld worden door de bewoners en organisaties.