Een transformatiegerichte beleidsmix

Aansluitend op het advies 'In dienst van de toekomst. Van optimalisatie naar transformatie’ (december 2023) werkt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in een vervolgadvies aan een concrete uitwerking van een transformatiegerichte beleidsmix.

De AWTI adviseerde in dat advies het beleid voor innovatie meer te richten op wat in de toekomst nodig is. Dit transformatiegerichte beleid moet gebaseerd zijn op een aantrekkelijk perspectief wat richting geeft en stimuleert en niet – zoals nu – op het versterken en bestendigen van gevestigde processen, structuren en belangen. De AWTI vindt niet dat al het onderzoeks- en innovatiebeleid transformatiegericht moet zijn. Generieke stimulering van onderzoek en innovatie blijft onmisbaar voor het versterken van de kennispositie en het concurrentievermogen van Nederland en voor het genereren van onvoorziene oplossingen. Voor het versnellen van de benodigde transformaties is daar bovenop een werkelijk transformatiegerichte aanpak voor kennis en innovatie nodig.

De AWTI doet vier aanbevelingen om dit advies in praktijk te brengen:

  • zet de koers uit met een inspirerend toekomstbeeld gebaseerd op scherpe keuzes;
  • maak meer gebruik van beprjjzing en normering;
  • benut beter de innovatieve kracht uit de samenleving en geef kennis en expertise in overheid en politiek topprioriteit;
  • werk tot slot aan een transformatiegerichte beleidsmix die zowel de ontwikkeling van nieuwe innovatiepaden stimuleert als ingesleten en niet -behulpzame paden afbouwt.

    Over deze laatste aanbeveling zal de AWTI in dit nieuwe aansluitende advies in meer detail adviseren over de elementen van een overzichtelijke en samenhangende transformatiegerichte beleidsmix.

Verwachte publicatiedatum

Zomer 2024

Contactpersonen

Annelieke van der Giessen
Jeffrey de Hoogen