AWTI e-mail alert 29 april 2021

De Europese Commissie komt met nieuwe regels en acties om van Europa de mondiale hub voor betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI) te maken. Zal het genoeg zijn in de strijd met VS en China? En begrijpen we eigenlijk wel waar de innovatiespurt van China vandaan komt? Dat er nieuwe eisen aan het werk en de vaardigheden van morgen worden gesteld is wel duidelijk, maar hoe kun je inzichtelijk maken welke nieuwe vaardigheden dan nodig zijn? Europese landen zijn nog druk om 5G uit te rollen, maar overheden moeten ook al nadenken over de aanpak van de volgende generatie mobiele technologie, G6. Daarover, en nog veel meer, in de e-mail alert van deze week.

Bericht van de AWTI


AWTI-Symposium - Rijk aan kennis

Op 17 juni organiseert de AWTI online het symposium ‘Rijk aan kennis’. Dit is live vanuit het Muntgebouw in Utrecht, waarin Marijke Roskam verscheidene rondetafelgesprekkeren modereert. Het symposium gaat inhoudelijk in op het AWTI-advies Rijk aan kennis – Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek.Deelnemers hieraan zijn o.a. Eppo Bruins (voormalig lid Tweede Kamer), Corien Prins (voorzitter WRR), Jasper van Kuijk (TU Delft en columnist), Marleen Stikker (AWTI-raadslid en directeur Waag), Hugo van Bergen (coördinator Parlement en Wetenschap van de KNAW), Franka van Alphen (programmamanager Kennis en Organisatieontwikkeling bij Rijkswaterstaat) Jeroen Kerseboom (hoofd Dienst Analyse en Onderzoek bij de Tweede Kamer en Christiaan van den Berg (program manager Technology bij Ministerie van Justitie en Veiligheid) aanwezig.  Zij zullen in achtereenvolgende sessies discussiëren over het probleem met kennisbenutting en de vraag hoe ministeries en het parlement meer en beter gebruik kunnen maken van kennis in hun werkzaamheden.
Nieuwsbericht AWTI
Aanmelden AWTI-Symposium
Advies Rijk aan kennis


Brief voor de informateur

Prioriteiten voor het wetenschaps- en innovatiebeleid van een nieuwe regering. Hoog tijd om de inhoud weer centraal te stellen in de politiek en het beleid vinden de leden van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. De samenleving heeft behoefte aan een krachtige regering die kennis en technologie weet te benutten om te komen tot doordachte beleidskeuzes, uitvoerbaar en betrouwbaar beleid. De AWTI ziet tenminste drie opgaven voor het komend kabinet binnen het domein van zijn advisering.
Brief informateur

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Staatssecretaris wil dat programma Smart Industry doorgaat

Het programma Smart Industry heeft op verschillende manieren positief bijgedragen aan de verdere digitalisering van de maakindustrie. Dat laat een evaluatie van het programma door onderzoeks- en adviesbureau Dialogic zien. Het programma heeft een netwerk van 47 fieldlabs opgeleverd, waarin ruim 680 bedrijven samenwerken aan de toepassing van digitalisering. Dialogic zet wel kritische kanttekeningen bij de mate waarin het programma erin slaagt individuele bedrijven te activeren en bij de doelmatigheid vanuit regionaal perspectief. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) ziet in de evaluatie aanleiding om door te gaan met het programma. Een beslissing daarover is aan het volgende kabinet. Technologiefederatie FME ondersteunt het standpunt van Keijzer.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (docx)
Rapport Dialogic (pdf)
Nieuwsbericht FME


Europese Commissie presenteert regels en acties voor excellentie en vertrouwen in AI

De Europese Commissie (EC) heeft nieuwe regels en acties gepresenteerd om van Europa de mondiale hub voor betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI) te maken. De combinatie van een regelgevingskader en een gecoördineerd plan moet de veiligheid en grondrechten van mensen en bedrijven in de EU waarborgen en tegelijkertijd het draagvlak voor AI, investeringen en innovatie versterken. Science|Business constateert dat de markt niet blij is met de nieuwe regels. Volgens Digital Europe moet de uitwerking van de regels in de EU-lidstaten nog wel worden gestroomlijnd. Een blogpost op de website van denktank Institut Montaigne meent dat de nieuwe regels van de EU niet ver genoeg gaan om voldoende publiek vertrouwen in AI te genereren. Een artikel van Wired denkt dat de Europese regelgeving gevolgen zal hebben voor de hele wereld. In de VS kondigde de Federal Trade Commission (FTC) afgelopen week aan harder te gaan optreden tegen marktpartijen die ‘biased’ AI-systemen op de markt brengen. Een artikel van MIT Technology Review spreekt daarom van “a big week for AI regulation”.
Nieuwsbericht EC
Nieuwe regels inzake kunstmatige intelligentie — Feiten
Nieuwe regels inzake kunstmatige intelligentie — Vragen en antwoorden
Mededeling: kunstmatige intelligentie voor Europa
Verordening inzake de Europese aanpak op het gebied van kunstmatige intelligentie
Nieuw gecoördineerd plan inzake kunstmatige intelligentie
Verordening betreffende machineproducten
Door de EU gefinancierde projecten
Nieuwsbericht Science|Busines
Nieuwsbericht Digital Europe

Artikel Institut Montaigne
Artikel Wired
Artikel MIT Technology Review


Waarom China in rap tempo innovatieleider van de wereld wordt

China is snel de innovatiekoploper van de wereld aan het worden, constateert Harvard Business Review. Dat komt door een heel andere aanpak van innovatie dan in het Westen. Eén artikel van HBR beschrijft hoe het land profiteert van zijn loyale, hyperactieve bevolking. Een tweede artikel beschrijft hoe effectief het door de staat gestuurde innovatiesysteem werkt. Een derde artikel constateert dat het Westen weinig begrijpt van kapitalistisch China en daardoor ook niet goed reageert op de kansen en bedreigingen. Een beleidsbrief van het European Policy Centre legt nog eens uit hoe China’s industriële strategie eruitziet en wat dit betekent voor Europa.
Artikel HBR – 1
Artikel HBR – 2
Artikel HBR – 3
Aankondiging EPC
Beleidsbrief EPC (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Nieuwe Open Access deals universitaire wereld met uitgevers

In 2020 zijn verschillende contracten met uitgevers over het gratis toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties vernieuwd. Wetenschappers van Nederlandse universiteiten kunnen zonder extra kosten open access publiceren in tijdschriften waar licenties voor zijn afgesloten. Het gaat om tijdschriften van Wiley, Taylor & Francis, Oxford University Press, de Royal Society of Chemistry (RSC) en Elsevier.
Nieuwsbericht VSNU


Hoger onderwijs moet transparanter zijn over publiek geld in private activiteiten

In 2015 drong de Onderwijsinspectie aan op meer transparantie over publieke investeringen in private activiteiten van hogescholen en universiteiten. Denk aan contractonderwijs en ‑onderzoek, het aanbieden van laboratoriumdiensten, ict-diensten of financiële diensten aan externe partijen. De minister is nu, zes jaar later, met nieuwe richtlijnen gekomen. De VSNU publiceerde twee jaar gelden een rapport over publiek-private activiteiten in het wo, met een overzicht van activiteiten, risico’s en beheersmaatregelen.
Nieuwsbericht ScienceGuide
Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten
Rapport VSNU (pdf; april 2019)


Hoe drie Nederlandse scale-ups met tech hun businessmodel aanscherpen

2020 was het jaar van de grote aanpassingen, 2021 wordt het jaar van de verfijning van bedrijfsprocessen en ‑innovaties, concludeert een artikel van The Next Web (TNW) dat sprak met drie Nederlandse oprichters van techbedrijven. Ze noemen drie trends voor het komende jaar: het gebruik van technologie om de relatie met klanten te verbeteren, het vergemakkelijken van de overgang naar hybride werken en ontmoeten met AI, en het digitaliseren van de kennis op de werkplek.
Artikel TNW


Michiel Sweers (EZK): Op het gebied van innovatie niet gemiddeld willen zijn

Ten opzichte van concurrerende landen geeft Nederland relatief weinig geld uit aan innovatie, gemiddeld 2,2 procent van het bbp. De vraag is of dat past bij onze ambitie, vindt Michiel Sweers, directeur Innovatie & Kennis van het ministerie van EZK. “We zitten op het gemiddelde in de Europese Unie, maar misschien moeten we wel niet gemiddeld willen zijn.”
Artikel Verzekeraars.nl


TU Delft steekt miljoenen in klimaatplan

De TU Delft is gestart met een uitgebreid Climate Action Programma, dat voorziet in extra investeringen in climate action-onderzoek en ‑onderwijs, maar ook in het duurzamer maken van de Delftse campus. De TU trekt de komende tien jaar in totaal 22 miljoen euro uit om het programma op zetten en vorm te geven.
Nieuwsbericht TU Delft
Nieuwsbericht AD


Betrouwbare Bronnen: Het Leidse kennisecosysteem als aanjager van duurzame groei

In Betrouwbare Bronnen richten Jaap Jansen en PG Kroeger hun blik op het Leiden Bio Science Park. Hier studeren tienduizenden jonge mensen aan mbo, hbo en universiteit en werken onderzoekers en bedrijven aan de nieuwste ontwikkelingen in wetenschap, technologie en kenniseconomie op het gebied van ‘life sciences and health’. Aan het woord komen Hester Bijl (rector magnificus Universiteit Leiden), Beatrice Boots (directeur Platform Talent voor Technologie en Wij zijn Katapult), Bart van Zijll Langhout (vicepresident Janssen Nederland) en Joeri van den Steenhoven (vicevoorzitter Hogeschool Leiden).
Inleiding en podcast


Campus Emmen met Rijksuniversiteit Groningen komt er

De Rijksuniversiteit Groningen gaat, samen met NHL Stenden en het Drenthe College, een campus in Emmen ontwikkelen. De partijen hebben daarvoor met de provincie Drenthe en de gemeente Emmen een intentieovereenkomst getekend. De bedoeling is dat de campus een plek wordt waar studenten, bedrijven, start-ups, overheid en instellingen gaan samenwerken.
Nieuwsbericht en uitzending RTV Drenthe

Nieuws en achtergronden uit Europa


ERC kent ‘advanced grants’ toe ter waarde van half miljard euro

Nederland heeft 17 van de 209 ‘advanced grants’ van de Europese Onderzoeksraad (ERC) binnengehaald, onderzoeksbudgetten van zo’n 2,5 miljoen euro elk. Met dit resultaat doen Nederlandse onderzoekers het wederom erg goed. Qua aantallen beurzen komt ons land op de vierde plaats (17 toekenningen), na het VK (51), Duitsland (40) en Frankrijk (22). Leiden is dit keer de meest succesvolle Nederlandse universiteit, met vijf beurzen. De kans op een toekenning was nog nooit zo laag als dit jaar: 8 procent.
Persbericht ERC
Honoreringen (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


EUA bekijkt financieringsmogelijkheden universiteiten in kader Next Generation EU

De Europese Vereniging van Universiteiten (EUA) roept de universiteitssector op om gebruik te maken van de kansen die het EU-herstelplan Next Generation EU biedt voor campusontwikkeling en innovatie, en voor groene en digitale institutionele transformatieprojecten. Op de Jaarbijeenkomst, besproken door Research Professional News, werd geconstateerd dat de EU moet begrijpen dat steeds meer missiegericht onderzoek niet zonder nieuwsgierigheidgedreven onderzoek kan.
Nieuwsbericht EUA
Nieuwsbericht Research Professional News


Universiteiten roepen EU op toegang tot Horizon niet te beperken

Vijf organisaties die samen 77 onderzoeksintensieve universiteiten in Europa vertegenwoordigen, hebben een verklaring ondertekend waarin ze de Europese Unie oproepen geassocieerde landen, zoals het VK, Zwitserland en Israël, niet uit te sluiten van bepaalde delen van het onderzoeksprogramma Horizon Europe, zoals ruimte- en kwantumprojecten. De vijf organisaties zijn de Russell Group, de Duitse U15, UDICE French Research Universities, the League of European Research Universities (LERU) and the Guild of European Research-Intensive Universities (the Guild).
Bericht University World News
Verklaring (pdf)


Rekenkamer: EU moet meer doen om ruimteonderzoek te exploiteren

De Europese Commissie heeft een alomvattende strategie nodig die de overheidsinvesteringen in de ruimtevaartprogramma's Galileo en Copernicus ten volle benut. Op die manier zou de EU meer economische waarde kunnen halen uit de 18 miljard euro die tot nu toe zijn geïnvesteerd, aldus een rapport van de Europese Rekenkamer.
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer
Rapport Europese Rekenkamer (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


Kansen, risico’s en uitdagingen van innovatiesamenwerking universiteiten – bedrijven

Op 20 april organiseerde UNICA, een Institutional Network of Universities from the Capitals of Europe, een online evenement over modellen voor gezamenlijke innovatie door bedrijven en overheden. Er waren vier sprekers, die het hadden over: succesfactoren voor de samenwerking, een niet-technologische universiteit ondernemersgeest bijbrengen, samenwerking stimuleren tussen sociale en geesteswetenschappen (SSH) en de industrie, en kennisontwikkeling en technologieoverdracht. Een rapport van de OESO beschrijft hoe samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en het maatschappelijk middenveld op het gebied van innovatie vorm kan krijgen in collaboratieve platforms. Ze werken het beste als ze fungeren als ‘convergentieruimte’ voor de samensmelting van diverse disciplines, actoren en technologie.
Nieuwsbericht en presentaties
Videoverslag #1 – Unica
Videoverslag #2 – Unica
Videoverslag #3 – Unica
Videoverslag #4 – Unica
Rapport OESO


Ceo’s Europese ‘unicorns’ bepleiten technologiefonds van 100 miljard euro

Leiders van 33 ‘unicorns’ in de EU, start-ups met een waarde van meer dan 1 miljard euro, hebben voor de Europese Commissie een achtpuntenlijst opgesteld om Europa op het gebied van innovatie mondiaal gezien in de voorste gelederen te krijgen. De lijst, ‘Next Innovation EU’, omvat een voorstel voor een technologisch soevereiniteitsfonds van 100 miljard euro, schaalvergroting van overheidsopdrachten waarbij innovatieve technologieën kunnen worden ingezet, en een pact om alle startende ondernemingen in de EU tegen 2030 koolstofneutraal te maken.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport ‘Next Innovation EU’ (pdf)


Politiek akkoord over Klimaatwet

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Europese Klimaatwet. Deze legt de doelstelling vast voor een klimaatneutraal Europa in 2050 en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 procent in 2030 vergeleken met 1990. Er is een European Scientific Advisory Board on Climate Change opgericht die onafhankelijk wetenschappelijk advies gaat verstrekken. Europa staat niet alleen als het gaat om aanscherping van klimaatdoelen. De Amerikaanse president Joe Biden zette de doelstelling voor zijn land vorige week op 52 procent emissiereductie in 2030. Dit is wel ten opzichte van 2005, een jaar waarin de CO2-emissie zowel in de EU als de VS beduidend hoger lag dan in 1990. Of de EU ondernemingen meekrijgt in haar klimaatplannen is nog maar de vraag. De Green Deal Monitor van PwC laat zien dat Europese ceo’s duurzaamheids‑ en ESG-initiatieven (Environmental, Social, and Governance) nog steeds als luxe zien: leuk om te hebben als je het je kunt veroorloven, maar geen strikte noodzaak.
Nieuwsbericht Europese Raad
Nieuwsbericht Neth-ER
Bericht New Scientist
Aankondiging PwC
Rapport PwC


‘Groene lijst’ voor duurzame activiteiten

De Europese Commissie (EC) heeft de ‘EU Taxonomy Climate Delegated Act aangenomen. Dit is een ‘groene’ lijst met de economische activiteiten die het meest bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen. De taxonomie is een wetenschappelijk onderbouwd instrument voor bedrijven en investeerders, waarmee duidelijk wordt welke economische activiteiten het meest bijdragen aan de verwezenlijking van de Europese klimaatdoelstellingen. Dit heeft ook gevolgen voor onderzoek en innovatie, omdat de taxonomie de toegang tot groene financiering stimuleert die nodig is voor de marktacceptatie van innovatieve technologieën en oplossingen.
Persbericht EC
Communication EC (pdf)
Q&A – EC
Sustainable finance package
Meer informatie Taxonomy
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Neth-ER (derde alinea)


Wetenschappers pleiten voor toestaan nieuwe veredelingstechnieken in biolandbouw

Als de Europese Unie vasthoudt aan het verbod op het gebruik van nieuwe veredelingstechnieken in de biologische landbouw, zal de Europese Farm to Fork-strategie waarschijnlijk niet bijdragen aan de Sustainable Development Goals, maar eerder het tegenovergestelde bereiken. Hiervoor waarschuwen verschillende wetenschappers in een paper, gepubliceerd in Trends in Plant Science.
Nieuwsbericht WUR
Artikel Trends in Plant Science


Eerste conferentie New European Bauhaus

Op 22 en 23 april vond de New European Bauhaus Conference plaats, rondom het initiatief van Commissievoorzitter Angela von der Leyen om nieuwe manieren van wonen te ontwerpen op het kruispunt tussen kunst, cultuur, sociale inclusie, wetenschap en technologie. Op de conferentie kondigde de JRC de komst aan van New European Bauhaus-prijzen.
Speech Von der Leyen
Conferentieprogramma
Verslag conferentie
Nieuwsbericht JRC


Cedefop: Drie gidsen voor het inschatten van vaardigheidsbehoeften in de toekomst

Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, Cedefop, heeft drie gidsen gemaakt om analisten en beleidsmakers te informeren over methoden om te anticiperen op veranderingen in de vraag naar vaardigheden in de markt als gevolg van veranderende technologieën. De eerste gids bespreekt conventionele methoden van vaardigheidsonderzoek en ‑prognoses. De tweede gids richt zich op geautomatiseerde methoden hiervoor (big data en AI-gestuurde analyses). De derde gids, tot slot, gaat over participatieve methoden om te anticiperen op veranderende technologieën en de vraag naar vaardigheden.
Gids 1 – Cedefop
Gids 2 – Cedefop
Gids 3 – Cedefop


Cedefop: Volgende generatie vaardigheden als motor voor herstel in Europa

Cedefop hield op 13 april een conferentie om na te denken over de wijze waarop onderzoek en instrumenten het vaardighedenbeleid de komende jaren verder kunnen helpen. Na het hoofdevenement vonden nog vier vervolgworkshops plaats (op 15/4 en 20/4), die de gelegenheid boden om dieper in te gaan op specifieke aspecten van Labour market and skills intelligence (LMSI). De presentaties op deze workshops werden deze week gepubliceerd.
Nieuwsbericht Cedefop
Videoverslag Conferentie (Vimeo)
Workshop 1: Cedefop skills forecasts - Going beyond understanding long-term trends
Workshop 2: Online job advertisements - Gaining real-time insights into skill trends
Workshop 3: Digital skills post-covid19 - Shifting gears in the digital transition
Workshop 4: Making skills intelligence actionable - Understanding opportunities and challenges


JRC: Relatie tussen cohesie‑ en onderzoeksbeleid kan sterker

Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie zou het cohesiebeleid van de EU in theorie kunnen versterken. Een verkennende studie van het Joint Research Centre laat zien dat in sommige regio’s inderdaad sprake is van synergie. Extra maatregelen zouden het effect nog aanzienlijk kunnen vergroten. Hoe die eruit zouden moeten zien, moet nader worden onderzocht.
Aankondiging JRC
Rapport JRC (pdf)


Duitsland: HighTech Forum zet lijnen uit voor nationale innovatiestrategie

Het Duitse HighTech Forum heeft zijn aanbevelingen voor de toekomstige innovatiestrategie van Duitsland gepubliceerd. Met oog op de duurzaamheidsdoelstellingen, dringt het panel aan op de bevordering van daadkracht en uitvoering. Een breed georiënteerd innovatiepact moet bijdragen aan grootschaliger toepassing van onderzoeksresultaten. Tevens moet het opzetten van start-ups in de wetenschap worden aangemoedigd en vergemakkelijkt. Gerichte deregulering en meer ruimte voor experimenten zijn net zo noodzakelijk als effectieve participatievormen.
Nieuwsbericht Nederlands Innovatie Attaché Netwerk Duitsland & Zwitserland
Rapport HighTech Forum (pdf)


Italië: Economisch herstel vooral via duurzaamheid en digitalisering

De Italiaanse premier Mario Draghi presenteerde afgelopen weekend een economisch herstelplan. Het geeft de hoogste prioriteit aan vergroening (met name van de energievoorziening) en digitalisering. Volgens Draghi keurt de Europese Commissie de plannen goed. Aandacht voor vergroening is geen gemeengoed in de OESO-landen. Een rapport van de organisatie laat zien dat OESO-landen voor hun economisch herstel tot nu toe ongeveer net zoveel uitgeven aan milieuvriendelijke maatregelen als aan maatregelen met gemengde of negatieve milieueffecten.
Nieuwsbericht Reuters
Rapport OESO

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Zelflerende AI is de ‘Next Big Thing’

Veel van de huidige AI-systemen doen voorspellingen op basis van wat ze leren uit het verleden en baseren daarop hun acties. De toekomst van AI is heel anders, legt een artikel van Harvard Business Review (HBR) uit. Dan gaat AI gebruikmaken van het principe van ‘reinforcement learning”: geen voorspellingen doen van de einduitkomst en daar acties op baseren maar acties ondernemen op basis van de uitkomst van vorige acties, zonder een voorspelde einduitkomst te krijgen. Dat werkt veel beter in dynamische omgevingen.
Artikel HBR


Waarom start-ups mislukken

Het grootste deel van de start-ups gaat vroegtijdig failliet. Durfinvesteerders leggen de schuld daarvan meestal bij de oprichter(s). Maar volgens professor Ondernemerschap Tom Eisenmann van Harvard Business School klopt dat niet. De oorzaak ligt veel vaker in het onvoldoende kennis hebben van de markt waarop een start-up zich gaat begeven en in het te laat feedback zoeken in de markt. Vaak zou het nuttig zijn om al voor het op de markt brengen van een eerste versie van een product of dienst (Minimum Viable Product; MVP) kennis op te doen van waar klanten precies behoefte aan hebben.
Artikel Harvard Business Review


Overheden aangespoord om zich nu al in te zetten voor 6G

Terwijl ze worstelen met de gevolgen van de coronapandemie, hebben overheden het druk met het verkleinen van de digitale kloof en de upgrade naar 5G. Logisch dat de 6G-planning voorlopig op een laag pitje staat. Maar nu het 6G-onderzoek over de hele wereld in een stroomversnelling komt, moeten bestuurders zich er echt mee gaan bemoeien, menen deskundigen van het Institute of Engineering and Technology (IET). Het tot nu toe gevolgde pad naar meer data versturen met een hogere snelheid loopt dood. Er is een integrale aanpak nodig voor de ontwikkeling van 6G-technologie, de bijbehorende infrastructuur en de beoogde diensten die met 6G mogelijk worden.
Artikel Cities Today
Rapport EIT (pdf)


Canada: Grote investeringen in groene technologie, kwantum en AI

De Canadese regering heeft in haar eerste begroting sinds 2019 plannen ontvouwd voor miljoeneninvesteringen in onderzoek. Dat omvat ook een economisch herstelprogramma van 100 miljard Canadese dollar (67 miljard euro) voor de komende drie jaar, waaruit ook grote projecten zullen worden gefinancierd op het gebied van groene technologie, kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie en de productie van vaccins.
Nieuwsbericht Canadese overheid
Canadese Begroting 2021 (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


VS: Discussie over de voorgenomen (historische) budgetverhoging van de NSF

Het Amerikaanse Congres hield vorige week hoorzittingen over de voorgenomen uitbreiding van het budget van de National Science Foundation (NSF) met 100 miljard dollar voor de komende vijf jaar. Zo’n grote verhoging heeft de organisatie nog nooit eerder meegemaakt. Er waren twijfels of de NSF de aangewezen organisatie is om meer onderzoek te commercialiseren, maar andersom ook of de NSF zich straks voldoende zal blijven inzetten voor fundamenteel onderzoek.
Nieuwsbericht Nature
Nieuwsbericht Science Magazine


De volgende AWTI e-mail alert verschijnt op 20 mei 2021