Brief voor de informateur: Prioriteiten voor het wetenschaps- en innovatiebeleid van een nieuwe regering

Hoog tijd om de inhoud weer centraal te stellen in de politiek en het beleid vinden de leden van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. De samenleving heeft behoefte aan een krachtige regering die kennis en technologie weet te benutten om te komen tot doordachte beleidskeuzes, uitvoerbaar en betrouwbaar beleid.

De AWTI ziet tenminste drie opgaven voor het komend kabinet binnen het domein van zijn advisering:

  1. Ontwikkeling van een toekomstbeeld als richting voor beleid en investeringen op de langere termijn
  2. Voortzetten van het Nationale Groeifonds
  3. Inspanningen gericht op een sterke positionering in Horizon Europe.

Lees hier de gehele brief.