Beeld: Bas Kijzers

Advies: Rijk aan kennis - Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek

Nederland is een kennisrijk land, maar kennis wordt te vaak niet goed benut voor het overheidsbeleid. Nederland mist zo mogelijkheden voor effectiever beleid en betere publieke dienstverlening. Het belang van beleid met een stevige kennisbasis is relevant voor alle grote gebeurtenissen die ons nu en in de toekomst zullen raken, is nodig om te anticiperen op toekomstige crises, en voor de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen. Daarbij heeft de overheid een voorbeeldfunctie in het correct omgaan met kennis, in een wereld waarin desinformatie zich razendsnel verspreidt.

In dit advies geeft de AWTI aan welke stappen de regering en het parlement kunnen zetten op weg naar een betere inbedding van kennisbenutting in beleidsprocessen; en om ervoor te zorgen dat ministeries, uitvoeringsorganisaties en de Tweede Kamer goed zijn toegerust voor kennisbenutting.

De regering heeft al stappen gezet op weg naar beter kennisinbedding, maar er is meer nodig. Zo moeten ministeries hun inhoudelijke experts koesteren en sturen op minder snelle roulatie van personeel. Daarnaast moeten zowel de departementen als de Tweede Kamer een stevige eigen kennisbasis opbouwen. Nieuwe kennis kan je immers pas plaatsen als je het kunt relateren aan wat je al weet en wat je niet weet. Een rijke kennisbasis betekent voor de ministeries ook: organiseer interne tegendenkkracht. De regering dient een gestructureerde aanpak te ontwikkelen voor het overbruggen van kennis en beleid, onder andere via de ontwikkeling van een rijkslab. En de Tweede Kamer heeft een veel steviger expertisecentrum nodig.

Onderstaande afbeelding vat het advies van de AWTI samen.

Beeld: Kate Snow