Reactie AWTI op evaluatierapport: meer advisering over maatschappelijke en transitievraagstukken

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft in 2023 – in overleg met de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en Klimaat – de opdracht gegeven voor de evaluatie van de AWTI over de periode 2019 tot en met 2022. De evaluatie is uitgevoerd door een externe commissie onder leiding van prof. dr. Reinhilde Veugelers. Ook heeft de AWTI een zelfevaluatie uitgevoerd. Naar aanleiding van deze evaluaties heeft de AWTI een aantal concrete acties benoemd voor de ontwikkeling van zijn onafhankelijke adviseringstaak voor regering en parlement. 

Evaluatie AWTI 2019-2022
Beeld: ©AWTI

De commissie bestond verder uit dr. Henk van Houten, Farid Tabarki, dr. Eddy van Hijum, dr. Ingeborg Meijer was de secretaris van de commissie.

Commissie Veugelers spreekt haar waardering uit voor de AWTI

De AWTI heeft de afgelopen vier jaar uitstekend gefunctioneerd en binnen de beperkte capaciteit zijn kwalitatief hoogwaardige en inhoudelijk rake adviezen gepubliceerd, zo constateert de commissie Veugelers. De commissie is ook positief over de goede verbindingen met andere organisaties en de rol die de nieuwe voorzitter dr. Eppo Bruins en secretaris-directeur Patrick Essers vervullen. Ook spreekt ze haar waardering uit voor de wijze waarop de AWTI is omgegaan met de aanbevelingen van de vorige evaluatiecommissie Knottnerus.

De ontwikkeling van de AWTI de komende jaren

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Veugelers en de constateringen die de AWTI in de zelfevaluatie doet, zal de AWTI zich vaker richten op advisering over maatschappelijke en transitievraagstukken. Zowel binnen als buiten Nederland. Daarin gaat de AWTI een nog bredere groep stakeholders betrekken. Ook wil de AWTI scherper en activerender adviseren.

Omdat WTI-beleidsontwikkeling al lang niet meer allemaal in Nederland plaatsvindt, gaat de raad de Nederlandse overheid vaker adviseren over ontwikkelingen in de EU, in Europa en in andere relevante internationale gremia. Vooral over de afstemming tussen nationaal en Europees beleid. In de AWTI reactie op het evaluatierapport hieronder leest u meer over de plannen van de AWTI de komende jaren.