Evaluatie AWTI 2019-2022
Beeld: ©AWTI

Evaluatie AWTI 2019-2022

De AWTI heeft in 2023 – in overleg met de ministeries van OCW en EZK – de opdracht gegeven voor de evaluatie van de AWTI over de periode 2019 tot en met 2022. De evaluatie is uitgevoerd door een externe commissie onder leiding van prof. dr. Reinhilde Veugelers.