Evaluatie AWTI 2019-2022
Beeld: ©AWTI

AWTI reactie op Evaluatierapport Commissie Veugelers aan ministerie van OCW

Een externe commissie onder leiding van prof. dr. Reinhilde Veugelers heeft de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) geëvalueerd. De evaluatie besloeg de periode 2019-2022.

Met deze brief informeert de AWTI het ministerie van OCW en EZK ten aanzien van het evaluatieverslag over de taakvervulling van de AWTI in de jaren 2019-2022.