Beeld: ©AWTI

Eindrapport Evaluatie Commissie Knottnerus

De AWTI is geëvalueerd over de periode 2015-2018. De evaluatie is uitgevoerd door een commissie onder leiding van prof. dr. André Knottnerus (em. Universiteit Maastricht, oud vzt. WRR en oud vzt. Gezondheidsraad).

De commissie bestond verder uit Prof. dr. Pearl Dykstra (EUR), prof. dr. Rob Hamer (Unilever en WUR) en prof. dr. Louise Vet (WUR en NWO). Dr. Ingeborg Meijer (Ingeborg Meijer Advies) was de secretaris van de commissie.

De AWTI heeft de evaluatie, samen met de reactie van de AWTI op de conclusies en aanbevelingen, toegezonden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.