Brief van de AWTI aan minister Dijkgraaf: Toekomst van middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is in 2022 gestart met een toekomstverkenning over de aanpak en inhoud voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap. Naar aanleiding hiervan heeft minister Dijkgraaf, in een brief aan de Tweede Kamer (TK), een aantal thema's gepresenteerd waarop belangrijke keuzes richting 2024 moeten worden gemaakt. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft zijn reflectie uitgebracht op deze brief aan de TK, waarin de definitieve toekomstverkenning en een vijftal thema's zijn gepresenteerd. 

De zes punten voor de geschetste thema’s en urgente afwegingen voor de toekomst, op basis van eerdere AWTI-adviezen en komende adviezen die door de AWTI zullen worden opgepakt als onderdeel van het AWTI Werkprogramma 2024, zijn:

  1. Helder profileren om maatschappelijke opdracht waar te maken.
  2. Diepgaander samenwerken voor meer maatschappelijke impact.
  3. Regionale samenwerking in onderwijs en onderzoek voor vitale regio’s.
  4. Goede aansluiting tussen Europees en Nederlands WTI-beleid om ambities te bereiken.
  5. Een dynamisch institutenlandschap voor de maatschappelijke vragen nu en in de toekomst.
  6. Continuïteit en lange termijn voor de aanpak van wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen.