Brief van de AWTI aan minister Dijkgraaf: Toekomst van middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft in de afgelopen jaren diverse adviezen uitgebracht, die relevant zijn voor de strategische vragen die in deze toekomstverkenning aan bod komen. In deze brief informeert de AWTI de minister over welke eerdere én toekomstige adviezen van de AWTI van belang kunnen zijn voor die toekomstverkenning.