koffer ministeries
Beeld: ©awti

Werkprogramma AWTI 2024

Jaarlijks brengt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) een werkprogramma uit met daarin de onderwerpen waarover de raad het daaropvolgende jaar wil adviseren. In het werkprogramma voor 2024 staan de volgende vier vragen centraal:

  • Hoe kan het Nederlandse innovatiebeleid bijdragen aan het behalen van de energie- en klimaatdoelen van het kabinet?
  • Hoe zorgen we dat grote innovatie-opgaven adequaat gefinancierd kunnen blijven worden met en/of na het Nationaal Groeifonds?
  • Hoe benutten we het stelsel van onderzoeksinstituten in Nederland optimaal?
  • En hoe komen we tot regelgeving die innovatie daadwerkelijk bevordert in plaats van hindert?

Deze keuzes van adviesonderwerpen is een mix van uitdrukkelijk gevraagde adviezen vanuit de regering of het parlement en onderwerpen die meer vanuit de AWTI zelf naar voren zijn gebracht, in overleg met verschillende ministeries.

Cover AWTI Werkprogramma 2024
Beeld: ©awti

Eppo Bruins, voorzitter: “De AWTI adviseert regering en parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Deze taak leidt automatisch ook tot een verantwoordelijkheid naar de samenleving als geheel. De adviezen van de AWTI staan dan ook altijd in een actuele, maatschappelijke context. En de impact van de AWTI reikt daarmee verder dan de tastbare adviesrapporten alleen.” 

Eppo Bruins, voorzitter AWTI
Beeld: ©awti