Brief van de AWTI aan minister Dijkgraaf over toekomstverkenning

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een toekomstverkenning hoger onderwijs en onderzoek. De AWTI heeft in de afgelopen jaren diverse adviezen uitgebracht die relevant zijn voor de strategische vragen die in deze toekomstverkenning aan bod komen. Middels een brief informeert de AWTI de minister over welke eerdere adviezen van de AWTI van belang kunnen zijn voor die toekomstverkenning.