Over ons

Wetenschap, technologie en innovatie zijn van groot belang voor Nederland. Ze zijn onontbeerlijk voor de economische groei en voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Denk aan veiligheid, klimaatproblematiek, mobiliteit of volksgezondheid. Nederland staat van oudsher bekend als een land waarin wetenschap, technologie en innovatie floreren. Voor een toekomstbestendig Nederland is het belangrijk dat we deze sterke positie behouden. De AWTI (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie) wil met zijn adviezen aan regering en parlement bijdragen aan dit toekomstbestendige Nederland.

Groepsfoto raadsleden
Beeld: ©AWTI

Verwondering
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwsgiering

WTI verbinden ons en brengen ons verder in deze wereld.
Met onze adviezen dragen wij graag bij aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in onze samenleving.

Gebaseerd op feiten en doordacht
Gevraagd en ongevraagd
Onafhankelijk en toekomstgericht