Over de AWTI

De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. In 2014 is de AWTI bij Wet ingesteld  als opvolger van de AWT (Adviesraad wetenschap- en technologiebeleid). De raad bestaat uit tien deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en uit het bedrijfsleven. Zij zijn op persoonlijke titel lid van de AWTI. Bij zijn werkzaamheden wordt de raad ondersteund door een staf.

Wat doet de AWTI?

De AWTI brengt ongeveer drie tot vijf keer per jaar advies uit aan de regering en het parlement. Hierin worden wetenschap, technologie en innovatie in samenhang met elkaar bekeken. De adviezen van de AWTI zijn strategisch en internationaal gericht: ze kijken naar fundamentele vraagstukken, richten zich op de langere termijn en bezien ook de situatie in andere landen. De AWTI gaat hierbij systematisch en evidence-based te werk.

Aan de hand van de AWTI-adviezen kunnen regering en parlement hun beleid op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie verder verbeteren of aanpassen. Op deze manier beoogt de AWTI bij te dragen aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland.

De AWTI werkt onafhankelijk

De AWTI doet zijn werk onafhankelijk: hij vertegenwoordigt geen achterban en kan zijn adviezen gevraagd en ongevraagd uitbrengen. Bij het tot stand komen van een advies heeft de AWTI contact met allerlei mensen: beleidsmakers, politici, maar ook niet-Haagse mensen die in het dagelijks leven met een onderwerp te maken hebben.

Elke vier jaar stelt de AWTI een evaluatieverslag op waarmee de regering zich een oordeel kan vormen over de taakvervulling van de raad over de afgelopen periode. De laatste evaluatie van de AWTI heeft in 2023 plaatsgevonden.