Wetenschap en wetenschapsbeleid

Wetenschap is onmisbaar voor de Nederlandse economie en samenleving. Wetenschappelijke vernieuwing en doorbraken dragen bij aan maatschappelijke en economische vooruitgang. Het levert nieuwe kennis die nodig is om antwoorden te vinden op prangende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. Universiteiten en onderzoeksinstituten hebben hierin een belangrijke rol. Zij leveren het fundament waarop een hoogwaardige kennissamenleving kan worden gebouwd. Zij ontwikkelen inzichten en technieken die helpen de maatschappelijke vraagstukken op te lossen, maar zij zorgen ook voor kennisontwikkeling waardoor we voorbereid blijven op toekomstige uitdagingen.

De AWTI adviseert regelmatig over wetenschap en het wetenschapsbeleid. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de waarde van wetenschap, de relatie tussen een brede kennisbasis en wetenschappelijke zwaartepunten, de bekostiging van wetenschap, de organisatie van wetenschap, de verhouding tussen overheid en de wetenschap, de onderzoeksinfrastructuur en de positie van vrouwen in de wetenschap.