Toepassingsgericht en praktijkgericht onderzoek

Toepassingsgericht en praktijkgericht onderzoek vormen belangrijke schakels tussen het fundamenteel onderzoek en de toepassing van kennis. Het is gericht op het zoeken naar oplossingen voor praktische problemen en maatschappelijke vraagstukken. Toepassingsgericht onderzoek draagt bij aan het versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven, biedt inhoudelijke ondersteuning aan de overheid bij beleidsvragen en helpt maatschappelijke vernieuwingsopgaven op te lossen. 

Waar vindt toepassings- en praktijkgericht onderzoek plaats?

Toepassingsgericht onderzoek vindt plaats bij universiteiten, maar veel van het toepassingsgericht onderzoek wordt uitgevoerd bij publiek gefinancierde kennisorganisaties die geen deel uitmaken van de academische onderzoekswereld. Dit zijn bijvoorbeeld de TO2-instellingen. Praktijkgericht onderzoek is ook toegepast of experimenteel van karakter en vindt plaats aan hogescholen. De probleem- of vraagstelling komt rechtstreeks uit de regionale beroepspraktijk en het onderzoek is praktisch, kort en multidisciplinair van karakter.

Wat is de rol van de AWTI?

De AWTI adviseert regelmatig over de rol, positie en bijdrage van toepassingsgericht en praktijkgericht onderzoek binnen het Nederlandse onderzoeks- en innovatiesysteem. De raad gaat bijvoorbeeld in op de consequenties van de specifieke positie van toepassingsgericht en praktijkgericht onderzoek tussen academie en markt, en tussen overheid en bedrijfsleven.

De raad kijkt verder naar de relatie tussen de overheid en de kennisinstellingen en buigt zich over samenwerking met andere kennispartners. Regelmatig adviseert de raad over de betekenis van toepassingsgericht en praktijkgericht onderzoek voor het mkb en over manieren om de kenniscirculatie met het mkb te versterken.