Financiering van onderzoek en innovatie

Nederland is voor zijn toekomstige welvaart afhankelijk van kennis en innovatie. Uitgaven aan kennisontwikkeling en innovatie zijn dan ook investeringen in de toekomstige welvaart. Bedrijven, onderzoekers en studenten zoeken wereldwijd de beste plek voor onderzoek, kennisuitwisseling en innovatie. Daarom is het belangrijk dat Nederland internationaal tot de top behoort. Deze hoge, maar noodzakelijke ambities kunnen alleen gerealiseerd worden met forse investeringen in kennis en innovatie.

De AWTI spreekt zich regelmatig uit over financiering van kennis en innovatie. Daarbij roept de raad niet alleen op om ruimhartig te investeren, maar ook om dit met visie en langetermijnstrategie te doen. Daarbij kijkt de raad ook naar de samenhang tussen de verschillende geldstromen.  De raad adviseert verder over de verhouding tussen generiek en specifiek beleid en tussen de kennisbasis en specifieke impulsen.