Evaluatie AWTI 2019-2022
Beeld: ©AWTI

Kabinetsreactie evaluatie AWTI 2019-2022

Minister Dijkgraaf reageerde positief op de evaluatie van de AWTI over de periode 2019-2022 door de externe commissie onder leiding van prof. dr. Reinhilde Veugelers. De minister onderschrijft de aanbevelingen die in het evaluatierapport zijn gedaan om onder andere de verbindende rol in het WTI-beleid verder te op te pakken en breder te adviseren dan aan de ministeries van OCW en EZK en vindt het van belang dat ook sociaal-maatschappelijke uitdagingen aan bod komen in zijn adviezen.

Minister Dijkgraaf vindt het in dit kader van belang dat de AWTI actief de samenwerking opzoekt met andere adviescolleges, om zo tot integrale adviezen te komen waar actuele maatschappelijke vraagstukken om vragen. Dit heeft de AWTI onlangs gedaan met betrekking tot de coronascenario’s onder coördinatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uiteraard blijft de AWTI zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn adviezen, waarbij zijn onafhankelijke rol voorop staat. De minister wil in gesprek gaan met de AWTI over de eerder genoemde scenario’s om zo het belang en de effectiviteit van de AWTI voor de wetenschap, technologie en innovatie verder te vergroten.