Persbericht: Geef kennis topprioriteit in beleid en politiek

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) publiceert het advies Rijk aan Kennis: Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek.

Kennisgebrek en onderbenutting van kennis spelen een rol in problemen met beleid en beleidsuitvoering, bijvoorbeeld rond digitalisering, in de stikstofcrisis, in de toeslagenaffaire en tijdens de COVID-19 crisis. Nederland is een kennisrijk land, maar kennis en expertise worden te vaak niet goed benut voor het overheidsbeleid. De regering heeft stappen gezet op weg naar betere kennisinbedding, maar er is meer nodig. Het advies geeft aan welke vervolgstappen nodig zijn. Ministeries doen er goed aan (1) hun inhoudelijke experts te koesteren en hun personeel minder snel te laten rouleren. Goede kennisbenutting vereist verder (2) dat zowel de departementen als de Tweede Kamer een steviger eigen kennisbasis opbouwen. Omdat je nieuwe kennis pas kunt plaatsen als je als organisatie zelf voldoende weet over een beleidskwestie, en dat je weet wat je niet weet. Een rijke kennisbasis betekent voor de ministeries ook: organiseer interne tegendenkkracht. Het overbruggen van kennis en beleid vraagt vervolgens om (3) een gestructureerde aanpak, onder andere via de ontwikkeling van een rijkslab en het organiseren van debatten om kennis uit meerdere domeinen goed af te wegen. Tot slot (4) heeft de Tweede Kamer een veel steviger expertisecentrum nodig.

Beeld: Kate Snow

Wetenschap, technologie en innovatie – de drie terreinen waarover de AWTI adviseert – zijn elk op een eigen manier een bron van kennis en expertise voor beleid en politiek. Het goed gebruiken van kennis en expertise is essentieel. De samenleving staat immers voor complexe maatschappelijke en sociale vraagstukken. Denk aan duurzaamheid, aan de groeiende tweedeling in de maatschappij, en natuurlijk aan de preventie en bestrijding van pandemieën. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke mogelijkheden en risico’s van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie en bioscience.

Het advies Rijk aan kennis is vandaag schriftelijk aangeboden aan alle ministers en aan de voorzitter van de Tweede Kamer.