Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 30 mei 2024

De kritiek op de bezuinigingsplannen op hoger onderwijs en wetenschap groeit. De Europese Raad heeft een Raadsaanbeveling over het vergroten van kennisveiligheid aangenomen. Volgens de OESO moeten beleidsmakers alert blijven op marktconcentratie van generatieve AI-diensten. ASML en TU/e intensiveren hun samenwerking en gaan onder andere meer gezamenlijk onderzoek doen. Dit en meer in de e-mail alert van deze week.

Nieuws vanuit de AWTI

Save the date voor het AWTI-jaarsymposium

Op 26 september van 14.00 - 17.30 houdt de AWTI zijn jaarlijkse symposium, met het thema 'Vanzelfsprekende verbinding - Succesvol innoveren met sociale- en geesteswetenschappen'.  Wetenschap, technologie en innovatie verbinden ons en brengen ons verder in deze wereld. Juist technologie in combinatie met sociaal- en geesteswetenschappelijke (SGW-) kennis kan ons helpen ons beter en sneller te innoveren. We moeten in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken nog veel beter gebruik maken van SGW-onderzoek. Dit stelt de AWTI in het advies ‘Vanzelfsprekende verbinding. Veranker sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek in innovatie’.

Wat moet daarvoor gebeuren?  Deze vraag staat tijdens het symposium centraal. De AWTI wil wetenschappers uit verschillende disciplines, technici, innovators, beleidsmakers en andere geïnteresseerden verbinden, inspireren en faciliteren. Zet 26 september dus alvast in je agenda en hou de AWTI-e-mail-alert in de gaten voor de aanmeldingslink.

De opvallendste berichten van afgelopen week

Rathenau: Ontwikkelingen in de wetenschap vereisen herijking van het wetenschapsbeleid

Er zijn nieuwe beleidsinstrumenten nodig zodat het wetenschapsbeleid is toegerust op de wetenschap van de toekomst. Dat stelt het Rathenau Instituut in het rapport ‘Kennis van de Toekomst’. In het rapport wordt gekeken hoe vier grote ontwikkelingen het functioneren van de wetenschap beïnvloeden: 1) verdergaande digitalisering en AI; 2) meer sturing op coördinatie en samenwerking bij de organisatie van wetenschap; 3) een toenemende urgentie van maatschappelijke uitdagingen; en 4) veranderende internationale verhoudingen. Het Rathenau Instituut reageert ook op kritisch de aangekondigde bezuinigingen op wetenschap in het Hoofdlijnenakkoord. “De wetenschap lijkt een speelbal geworden van politieke opportuniteit. Dat is riskant, omdat wetenschap van groot belang is voor de samenleving, of het nu gaat om behoud en bevordering van welvaart, kennis en oplossingen voor klimaatbeleid, of inzichten voor kwaliteit van leven. Daarom dienen plannen voor het wetenschapsbeleid gebaseerd te zijn op een analyse van de toekomst van wetenschappelijk onderzoek en de kennisbehoefte van de toekomst”, zo valt te lezen.
Publicatie Rathenau Instituut


Frankrijk en Duitsland pleiten voor ‘Europese Tech Deal’

De Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire en de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck pleiten in een gezamenlijk position paper voor een Europese Tech Deal. Daarover schrijft Euractiv. De ministers stellen dat de EU een enorm potentieel heeft, maar dat ‘de noodzaak steeds groter wordt om de uitdagingen op het gebied van het concurrentievermogen van Europa aan te pakken’. “Om het concurrentievermogen, de welvaart en de mondiale rol van Europa als geopolitieke speler op de lange termijn te waarborgen, zullen er op alle niveaus en op alle beleidsterreinen inspanningen nodig zijn om de groei-, productiviteits- en innovatiekloven tussen de EU en haar internationale partners en belangrijkste concurrenten te dichten”, zo valt te lezen. De ministers pleiten onder andere voor ‘een Europese Tech Deal die de technologische capaciteiten van de EU versterkt, die digitalisering in alle sectoren zal versnellen en kansen in de meest innovatieve technologieën zal benutten’. Verder stellen de ministers dat er enorme investeringen nodig zijn om de productiviteit, het concurrentievermogen en innovatie te stimuleren. Om dit te bereiken zou de EU administratieve procedures en EU-fondsen moeten hervormen, vereenvoudigen en versnellen. Ook moet de EU private investeringen stimuleren door ‘een ambitieuzere agenda na te streven om de kapitaalmarktenunie te bereiken en door overeenstemming te bereiken over de resterende elementen van de bankenunie’.
Artikel Euractiv
Persbericht Duits Ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie


China investeert opnieuw tientallen miljarden in chipindustrie

China heeft een nieuwe impuls van 44 miljard euro voor de Chinese chipindustrie aangekondigd. Daarover schreven onder andere CNN en Computable. De investering volgt op een eerder investeringspakket van 42 miljard euro. De investeringen moeten de positie van China als technologische supermacht versterken en het land minder afhankelijk maken van het westen.
Artikel CNN
Artikel Computable

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Groeiende kritiek op bezuinigingsplannen op hoger onderwijs en wetenschap

De KNAW en De Jonge Akademie maken zich zorgen over de bezuinigingsplannen voor het hoger onderwijs en de wetenschap die in het hoofdlijnenakkoord staan. Dat melden de organisaties in een gezamenlijk statement. “KNAW en De Jonge Akademie vragen de coalitiepartners om deze bezuinigingen, die in de tekst van het hoofdlijnenakkoord niet worden toegelicht, te heroverwegen. Ze zijn slecht voor het hoger onderwijs en de wetenschap, en ondergraven de ambitie van versterking van de kenniseconomie”, zo valt te lezen. KNAW-voorzitter Marileen Dogterom en NWO- en Kenniscoalitie-voorzitter Marcel Levi schreven deze week een gezamenlijk opiniestuk in NRC, waarin zij waarschuwen dat Nederland zijn koppositie als innovatieland dreigt te verliezen. Ook economen van de Rabobank kwamen deze week met een kritische publicatie. “De effecten van de enorme bezuinigingen op onderwijs en innovatie van 12,6 miljard komen in de CPB-doorrekening van het Hoofdlijnenakkoord niet aan bod. Deze beleidsrichting zorgt voor structurele verzwakking van de Nederlandse economie”, stelt RaboResearch. Uit berekeningen van de Rabobank blijkt dat de bezuinigingen leiden tot een gederfde welvaartswinst tot en met 2040 van 27 miljard euro volgens de meest conservatieve inschatting.
Nieuwsbericht KNAW
Opiniestuk NRC (Paywall)
Publicatie Rabobank


Europese verkiezingen: Wat willen Nederlandse politieke partijen op het gebied van onderzoek en innovatie? 

Op donderdag 6 juni mogen Nederlanders naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Neth-ER heeft een analyse geschreven van de standpunten van Nederlandse partijen op het gebied van kennis, onderwijs, onderzoek en innovatie.
Artikel Neth-ER


Minister Dijkgraaf teleurgesteld over aangekondigde bezuinigingen op wetenschap

De aangekondigde bezuinigingen op hoger onderwijs en wetenschap in het hoofdlijnenakkoord stemmen minister Dijkgraaf ‘enigszins droevig’. Dat zei de minister tijdens een tweeminutendebat over kennisveiligheid. “Ik realiseer me dat dit misschien wel de laatste keer is dat ik hier plenair over wetenschap mag spreken”, zo begon Dijkgraaf. De minister betoogde dat hij bij bezoeken aan het buitenland vaak ziet hoe er met jaloezie wordt gekeken naar wat Nederland weet te presteren in onderzoek en wetenschap. Volgens Dijkgraaf loopt Nederland daarin voorop en is het positief om te zien hoe daar lange termijnplannen voor zijn gemaakt. “Ik moet wel zeggen dat het mij pijn doet dat er nu plannen worden gemaakt om veel van die investeringen terug te draaien, zoals de sectorplannen waarmee we zo'n 1.200 nieuwe posities hebben gecreëerd voor jonge onderzoekers. Dat hebben we met elkaar gedaan. Nederland onderscheidt zich internationaal juist vaak doordat wij dingen in samenwerking doen en niet in competitie. Die plannen stemmen mij enigszins droevig. Ik voel me een klein beetje alsof we vooroprijden in het peloton en nu zelf op de rem trappen”, aldus Dijkgraaf. ScienceGuide en HOP hebben geschreven over het debat.
Verslag plenaire vergadering
Artikel HOP/U-Today
Artikel ScienceGuide


Kamer wil meer duidelijkheid over AI-toepassingen door overheden

De Tweede Kamer wil dat het kabinet een handreiking ontwikkelt voor gemeenten en andere overheden met relevante en veilige AI-toepassingen die de werkdruk kunnen verminderen en het werkplezier kunnen verhogen. Vorige week stemde een ruime meerderheid voor een D66-motie die hiertoe opriep, schrijft iBestuur. De oproep sluit aan op een eerder verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Kamer stemde ook voor een GL-PvdA-motie om het gebruik van gezichtsherkenningssoftware te inventariseren en toepassingen die niet duidelijk wettelijk zijn toegestaan zo snel mogelijk van een juridische grondslag te voorzien of te beëindigen. Hier moet voor het kerstreces meer duidelijkheid over komen.
Artikel iBestuur


ASML en TU/e intensiveren samenwerking

ASML en de TU/e hebben een overeenkomst gesloten voor een significante uitbreiding van hun samenwerking. De partijen willen de komende tien jaar meer gezamenlijk onderzoek doen en een kleine honderd promovendi opleiden op gebieden die relevant zijn voor de chipsector, zoals plasmafysica, mechatronica, optica en AI, op basis van gemeenschappelijke roadmaps. Verder investeert ASML 80 miljoen euro in de samenwerking over de komende tien jaar en gaat het financieel bijdragen aan het nieuwe cleanroomgebouw van de universiteit. De overeenkomst is de uitwerking van een intentieverklaring die vorig jaar werd getekend en sluit aan op de doelen van het Project Beethoven. De TU/e zegt dat het gaat om ‘de grootste overeenkomst ooit met een industriële partner’ voor de universiteit.
Nieuwsbericht TU/e


Yeşilgöz schetst Toekomstvisie Cyberweerbaarheidsnetwerk

Minister Yeşilgöz heeft de toekomstvisie van publiek-private samenwerking voor cybersecurity naar de Kamer gestuurd. In de toekomstvisie wordt gekeken hoe de verschillende bestaande elementen van het Landelijk Dekkend Stelsel kunnen worden uitgebreid en versterkt. De toekomstvisie moet het kader vormen voor de doorontwikkeling van dit stelsel, waarna gestart kan worden met het opstellen van een bouwplan. Uiteindelijk wordt het Landelijk Dekkend Stelsel omgedoopt tot het Cyberweerbaarheidsnetwerk, waarin ‘met meer eenduidigheid, intensiever en breder zal worden samengewerkt in publiek-privaat verband’. Het nieuwe netwerk moet een breder bereik krijgen, met meer en verschillende typen schakelorganisaties.
Kamerbrief minister Yeşilgöz
Rapport Toekomstvisie Cyberweerbaarheidsnetwerk


Positieve evaluatie voor NWO-instituten

Het wetenschappelijk onderzoek van de negen NWO-instituten is van absolute topkwaliteit. Dat blijkt uit de evaluaties van eind 2023. De evaluaties zijn uitgevoerd door commissies van internationale onafhankelijke experts aan de hand van het Strategy Evaluation Protocol (SERP) van NWO, KNAW en UNL. “Het is ontzettend fijn dat de internationale experts van evaluatiecommissie hetzelfde zien als wij: dat onze instituten tot de wereldtop behoren”, zegt NWO-voorzitter Marcel Levi. “De instituten worden onder meer geroemd om hun grensverleggende onderzoek, de toegang die zij hun wetenschappelijk veld bieden tot grote (inter)nationale consortia of infrastructuren en het samenbrengen van het veld.”
Nieuwsbericht NWO


BNR: Deepfakes van Nederlandse politici glippen door filters Meta en X

Nepvideo’s van Nederlandse politici kunnen moeiteloos verspreid worden via sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van BNR in aanloop naar de Europese verkiezingen. Techbedrijven kondigden aan met aanvullende maatregelen te komen om desinformatie en deepfakes te bestrijden. BNR schrijft dat advertenties met deepfakes van Geert Wilders, Caroline van der Plas en Rob Jetten werden geaccepteerd voor Meta en X, inclusief de mogelijkheid om deze op de dag van de verkiezingen te tonen. Alleen TikTok herkende de video’s als ‘verdacht gedrag’ en weigerde ze te publiceren. De Nederlandse startup DuckDuckGoose herkende alle video’s als nep. “Meta en X zouden dit ook moeten kunnen”, zegt mede-oprichter Mark Evenblij tegen BNR. “Ik zie hier narigheid uit ontstaan.”
Artikel BNR

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europese Raad neemt aanbeveling aan over vergroten kennisveiligheid

De Europese Raad heeft een Raadsaanbeveling over het vergroten van kennisveiligheid aangenomen. Dit initiatief was onderdeel van een groter pakket maatregelen rond economische veiligheid dat de Commissie in januari presenteerde. De aanbeveling richt zich op risico’s op het gebied van ongewenste kennisoverdracht, buitenlandse inmenging en ethische of integriteitsschendingen. De aanbeveling bevat geen bindende bepalingen, maar is bedoeld om de Commissie en lidstaten te ondersteunen bij het aanpakken van kennisveiligheidsrisico’s die voortvloeien uit internationale samenwerking en om richtlijnen te bieden voor mogelijke maatregelen.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Persbericht Europese Raad
Artikel Politico


Europese Raad neemt conclusies aan over versterking kennisvalorisatie

De Europese Raad heeft conclusies aangenomen over het versterken van kennisvalorisatie. De conclusies richten zich voornamelijk op hoe lidstaten kennisvalorisatie kunnen stimuleren via financieringsinstrumenten, beleidsmaatregelen en -kaders. Daarnaast benadrukken de conclusies de noodzaak om een cultuur van kennisvalorisatie te ontwikkelen door samenwerking tussen de wetenschap en industrie te bevorderen en ondernemerschap en innovatie aan te jagen. “We kunnen het ons niet veroorloven dat de rijkdom van onze kennis in het laboratorium blijft en geen concrete projecten voor onze samenleving wordt. Alleen door het maximale uit ons onderzoek en onze innovatie te halen, kunnen we op het wereldtoneel concurreren en het voortouw nemen in de toekomstige, op kennis gebaseerde industriële revolutie”, zegt de Waalse minister van Economie, Onderzoek en Innovatie namens de Europese Raad.
Persbericht Europese Raad


Europese Raad stelt belangrijkste digitale prioriteiten voor volgende Europese Commissie vast

De Europese Raad heeft Raadsconclusies over de toekomst van het digitale beleid van de EU aangenomen. Hierin worden de belangrijkste prioriteiten voor de volgende Europese Commissie vastgesteld. “Om het concurrentievermogen van de EU op het wereldtoneel te verbeteren, moeten we een gemeenschappelijke Europese aanpak van innovatieve digitale technologieën bevorderen, waarbij het juiste evenwicht wordt gevonden tussen innovatie, regeldruk en bescherming van de economische veiligheid van de Unie. Om deze doelen te bereiken moeten ambitieuze doelen voor de toekomst worden gesteld wat betreft digitale vaardigheden, digitale overheid en veilige en digitale infrastructuur in heel Europa”, stelt de Belgische staatssecretaris voor Digitalisering Michel namens de Europese Raad.
Persbericht Europese Raad


Europese Raad pleit voor meer publieke en private investeringen in ruimtevaartindustrie

De Europese Raad heeft conclusies aangenomen over ‘het versterken van het concurrentievermogen van Europa via de ruimte’. De conclusies benadrukken dat een competitieve Europese ruimtevaartsector kan bijdragen aan economische en sociale uitdagingen van de EU én de rol van de EU op het wereldtoneel kan versterken. De lidstaten pleiten voor meer publieke en private investeringen om de sector te ondersteunen. Science Business heeft over de conclusies geschreven.
Persbericht Europese Raad
Artikel Science Business


Academische boycots vanwege Gaza-oorlog leiden tot spanningen over positie Israël in Horizon Europe

Het aantal Europese universiteiten dat hun banden met Israël verbreekt vanwege de oorlog in Gaza neemt toe. Science Business heeft geschreven over de impact hiervan op de deelname van Israël aan Horizon Europe en de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Zo zou de Israëlische minister van wetenschap ‘noodgesprekken’ voeren met de onderzoeksgemeenschap over de manier waarop wetenschappelijke banden met de EU kunnen worden behouden. Verder zou het land maatregelen overwegen om academici te stimuleren om naar Israël te komen en de wetenschappelijke banden met niet EU-landen aanhalen.
Artikel Science Business


Brede steun om ‘widening’-programma te behouden in KP10

Er is brede steun voor het behouden van ‘widening’-maatregelen in de opvolger van Horizon Europe (KP10). Dat schrijft Science Business op basis van een analyse van de position papers van 15 koepels van universiteiten, onderzoeksorganisaties en industrie. De widening-maatregelen zijn erop gericht om de O&I-kloof tussen lidstaten te overbruggen. Hoewel er brede steun is voor het behouden van de maatregelen, zouden er wel grote verschillen zijn over de structuur, instrumenten, het budget en de doelen.
Artikel Science Business


Tekort aan cybervaardigheden en -specialisten neemt toe

Het tekort aan cybervaardigheden neemt toe, blijkt uit een Eurobarometer-enquête. De barometer signaleert ook een toename in de vraag naar cyberspecialisten en cyberbewustzijn onder personeel. De conclusies uit de barometer komen overeen met een recent rapport van het EU Agentschap voor Cybersecurity ENISA. Afgelopen week heeft de Europese Raad conclusies aangenomen over de toekomst van cybersecurity in de EU.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Persbericht Europese Raad


Bruegel: Letta-rapport over O&I is ambitieus, maar heeft verdere verfijning nodig

Onderzoek en innovatie moeten bovenaan de economische beleidsagenda van de EU staan, maar mogen niet te veel vertrouwen op overheidsinvesteringen. Dat stelt denktank Bruegel in een analyse over de veelbesproken paper van de voormalige premier Enrico Letta over de interne markt van de EU. Hierin oppert Letta om de vier vrijheden van de EU uit te breiden met een vijfde vrijheid, gericht op onderzoek, innovatie, kennis en onderwijs. “Verschillende beleidsvoorstellen van Letta dagen de status quo uit, maar de afhankelijkheid van door de publieke sector geleide industriële beleidsmaatregelen en investeringen negeert het feit dat de private sector tegenwoordig veel meer investeert in R&D dan de publieke sector”, aldus de denktank. Volgens Bruegel vereisen de ideeën ‘aanzienlijke verfijning en aanpassing’ om ze aan te laten sluiten op de realiteit van de huidige innovatie-economie.
Analyse Bruegel
Rapport Enrico Letta


Duitsland: KP10 moet zich concentreren op fundamenteel onderzoek, sleuteltechnologieën en valorisatie

In de huidige geopolitieke situatie is Europese samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie belangrijker dan ooit om het concurrentievermogen en de veiligheid van Europa te versterken. Dat stelt de Duitse regering in haar position paper met input voor het volgende Europese Kaderprogramma voor O&I (KP10). Volgens de regering moet KP10 zich nadrukkelijk richten op het versterken van fundamenteel onderzoek, het bevorderen van sleuteltechnologieën en het versnellen van kennisoverdracht. Table Media heeft over het paper geschreven en de Duitse minister van Wetenschap Bettina Stark-Watzinger geïnterviewd.
Artikel Table Media/Science Business
Position paper


Frankrijk: Macron presenteert maatregelen om AI-sector te stimuleren

De Franse president Macron heeft een aantal initiatieven aangekondigd om de Franse AI-sector te stimuleren. Daarover schrijft Euractiv. Het gaat onder andere om een investering van 400 miljoen euro in negen ‘clusters of excellence’ voor de opleiding van AI-specialisten. Dit moet het aantal professionals dat jaarlijks wordt opgeleid verhogen van 40.000 naar 100.000. Verder kondigde Macron een nieuw investeringsfonds aan ter ondersteuning van ondergefinancierde sectoren die nauw verbonden zijn met de AI-sector, zoals elektronische chips en cloud computing. Het is nog niet bekend hoeveel geld hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Macron roept andere lidstaten op om zich aan te sluiten bij het initiatief. Verder schrijft Euractiv over een toespraak van de Franse minister van Economische Zaken Le Maire. Le Maire sprak over diverse mogelijkheden voor de EU om de AI-sector te stimuleren. Deze toespraak sluit aan op de het position paper van Le Maire en zijn Duitse tegenhanger Labeck.
Artikel Euractiv

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

ITIF: Nederlands onderzoek toont invloed innovatiebeleid op technologische vooruitgang VS

De Amerikaanse Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) haalt een recent onderzoek van de Universiteit Utrecht aan naar technologische vooruitgang in de VS als gevolg van het innovatiebeleid. Zij keken daarbij naar patenten in de periode 1981 tot 2016 in maar liefst 665 verschillende technologiegroepen. "De bevindingen van het onderzoek suggereren dat overheidssteun voor innovatie niet alleen het aantal patenten uit de particuliere sector doet toenemen, maar ook een positief effect heeft op de technologische complexiteit", aldus ITIF.  "Sommige van de positieve effecten van overheidssteun bleven na een periode van één of twee jaar voortduren."
Publicatie ITIF
Publicatie Universiteit Utrecht


Zorgen rond AI geclusterd, inclusief beleidsopties

Het Center for Data Innovation heeft een lijst samengesteld van 28 zorgpunten die spelen rondom AI die mogelijk regulering behoeven, plus per zorg opties voor beleidsmaatregelen. De onderzoekers pleiten ervoor dat er geen overkoepelende regulering komt, maar dat juist per punt wordt gekeken welke interventie nodig is. In sommige gevallen kan dat ook stimulerend zijn, zoals investeringen in AI-onderzoek. Deze specifieke maatregelen helpen om innovators maximaal de ruimte te geven om de mogelijkheden van AI verder uit te diepen. De 28 punten zijn onderverdeeld in thema's als gevolgen voor de arbeidsmarkt, privacy, beïnvloeding, intellectueel eigendom en marktconcentratie.
Publicatie Center for Data Innovation


OESO: Beleidsmakers moeten alert blijven op marktconcentratie generatieve AI

De OESO roept in een rapport op om voorzichtig te zijn met haastige maatregelen om generatieve AI te reguleren, maar stelt tegelijkertijd dat beleidsmakers en mededingsautoriteiten alert moeten blijven om marktdominantie van bepaalde marktpartijen te voorkomen. Ook zou alvast bezien moeten worden of de toezichthouders voldoende in gereedschapskist hebben om tijdig te kunnen ingrijpen. De OESO wijst daarbij op het risico dat concurrentie bemoeilijkt wordt door afspraken met clouddiensten of andere digitale ecosystemen. De toegang tot de vereiste data, opslagcapaciteit of gebruikers zou daarmee kunnen worden beperkt.
Publicatie OESO


NBER: Wetenschappelijke impact China overschat door home bias

Het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER) stelt vast dat het aantal wetenschappelijke citaties van China wordt overschat. Dit heeft te maken met het fenomeen van home bias, waarbij onderzoekers bovengemiddeld onderzoekswerk uit eigen land aanhalen. De analisten van NBER ontwikkelden daarom een eigen benchmark, waarbij gekeken wordt naar de relatieve omvang van een land. De bias wordt daarbij zoveel mogelijk uitgefilterd. "Uit onze bevindingen blijkt dat China de grootste binnenlandse voorkeur vertoont in alle grote landen en op bijna alle bestudeerde wetenschappelijke terreinen", zo valt te lezen. "Na het aanpassen van de citatieaantallen blijkt dat de ogenschijnlijke stijging op de citatieranglijst overdreven is. Onze aangepaste ranglijst plaatst China wereldwijd op de vierde plaats, achter de VS, Groot-Brittannië en Duitsland."
Publicatie NBER


RD&I-instituten versterken opbouw regionale en sectorale innovatiecapaciteiten

Het Britse Productivity Institute heeft de rol van intermediaire onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatie-instituten (RD&I-instituten) bij het opbouwen van regionale en sectorale innovatiecapaciteiten onderzocht. In de analyse is gekeken naar instituten uit de VS, Japan, Singapore en Duitsland. De analyse laat een grote verscheidenheid aan verschillende activiteiten zien op het gebied van kennisontwikkeling, kennisverspreiding en vaardigheden en onderwijs. Volgens de onderzoekers heeft het Verenigd Koninkrijk momenteel geen regionale RD&I-instituten met een specifiek mandaat om lacunes in de regionale innovatiecapaciteiten te versterken en op te vullen. “Het ontbreken van dergelijke instituten plaatst Groot-Brittannië in het nadeel bij het ondersteunen van de hoogwaardige industrieclusters in het hele land die cruciaal zijn voor de productiviteitsgroei en het terugdringen van de regionale ongelijkheid.”
Publicatie The Productivity Institute


Britse regering gaat onafhankelijk halfgeleider-instituut oprichten

De Britse regering heeft de oprichting van het UK Semiconductor Institute aangekondigd. Het onafhankelijke instituut moet de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven samenbrengen om de uitvoering van de Britse halfgeleiderstrategie te ondersteunen. Voor deze strategie is 1 miljard pond beschikbaar gesteld. Het instituut moet verdere groei in de sector aanjagen en helpen om buitenlandse investeringen en kennis aan te trekken.
Persbericht Britse regering


VS presenteert strategische visie op AI-veiligheid en plan voor mondiale samenwerking

De Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo heeft een strategische visie op AI-veiligheid gepubliceerd voor het Amerikaanse Artificial Intelligence Safety Institute (AISI). Daarnaast presenteerde Raimondo plannen aan een wereldwijd netwerk van AI-veiligheidsinstituten en andere door de overheid gesteunde wetenschappelijke bureaus. Raimondo wil dit jaar nog een bijeenkomst voor dit nieuwe netwerk organiseren in San Francisco.
Nieuwsbericht NIST
Publicatie NIST


EIG: Buitenlands talent cruciaal voor innovatievermogen VS

Amerikaanse beleidsmakers hebben te weinig oog voor de rol van buitenlands talent bij het eigen innovatievermogen en de internationale concurrentiepositie. Dat valt te lezen in een analyse van de Economic Innovation Group (EIG). Uit onderzoek blijkt dat immigranten in dertig procent van de patentaanvragen in strategische industrieën als halfgeleiders, auto-industrie of IT (mede-)auteur zijn. Volgens EIG vormen zij daarmee een onmisbare factor in het innovatievermogen van de VS. Het beleid om talentvolle mensen binnen te halen is volgens de onderzoekers echter achterhaald en moet daarom worden herzien. De VS probeert momenteel op diverse ontwikkelingen een inhaalslag te maken, bijvoorbeeld door bij de ontwikkeling van chips minder afhankelijk te zijn van het buitenland, maar EIG wijst erop dat het ook van belang is dat de VS voorop loopt bij cruciale innovaties in de toekomst.
Analyse EIG


AI-startup Elon Musk haalt 6 miljard dollar aan investeringen op

De AI-startup van Elon Musk xAI heeft in een investeringsronde 6 miljard dollar opgehaald. Dat meldt het bedrijf op zijn website. Onder andere de NOS en ITdaily hebben over het nieuws geschreven. De investeringen moeten het bedrijf helpen om ‘zijn eerste producten op de markt te brengen, geavanceerde infrastructuur te bouwen en onderzoek naar nieuwe technologieën te versnellen’. Ook andere AI-bedrijven slagen erin om dergelijke bedragen op te halen. De NOS schrijft dat het nieuws past in de trend van enorme investeringen in AI-startups. Zo haalde het bedrijf Anthropic 6 miljard op bij Amazon en Google en heeft Microsoft al meer dan 13 miljard geïnvesteerd in OpenAI.
Persbericht xAI
Artikel NOS
Artikel ITdaily


Wilt u geen nieuws missen over de AWTI? Volg ons dan ook op LinkedIn
Onze nieuwste adviezen direct in uw mailbox? Stuur een mailtje naar communicatie@awti.nl