Save the date AWTI-Jaarsymposium 2024

26 september 14:00-17:30 in Amsterdam

Vanzelfsprekende verbinding - 

Succesvol innoveren 
met sociale- en geesteswetenschappen

Wetenschap, technologie en innovatie verbinden ons en brengen ons verder in deze wereld. Echter, als we innovatie blijven beperken tot technologie doen we onszelf tekort. Dat is heel duidelijk geworden bij de coronacrisis, waarbij het medisch perspectief te lang leidend was en de sociale effecten van de crisis relatief laat in beeld kwamen. Ook bij de stikstofcrisis zien we vooral technische oplossingsrichtingen en weinig aandacht voor de culturele en sociale kanten.

Juist technologie in combinatie met sociaal- en geesteswetenschappelijke (SGW-) kennis kan ons helpen ons beter en sneller te innoveren. We moeten dus in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken nog veel beter gebruik maken van SGW-onderzoek. Dit stelt de AWTI in het advies ‘Vanzelfsprekende verbinding. Veranker sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek in innovatie’. 

Wat moet daarvoor gebeuren?   
Deze vraag staat deze middag centraal. De AWTI wil wetenschappers uit verschillende disciplines, technici, innovators, beleidsmakers en andere geïnteresseerden verbinden, inspireren en faciliteren. Zet 26 september dus alvast in je agenda en hou de AWTI-e-mail-alert in de gaten voor de aanmeldingslink.