AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 6 april 2023

Servicerobots kunnen een grote bijdrage leveren aan het verminderen van krapte op de arbeidsmarkt. De ambities en doelstellingen van het nationale programma Erkennen & Waarderen sluiten goed aan bij de internationale cultuurverandering die gaande is. Dat schrijft minister Dijkgraaf in zijn Kamerbrief.  In Horizon Europe komt er meer geld beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie en de ondersteuning van civiele veiligheid voor de samenleving. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week. Volgende week is er geen alert. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt 20 april 2023. 

Nieuws van de AWTI

'Verwondering, nieuwe ontwikkelingen en nieuwsgierigheid'

Deze woorden horen bij wetenschap, technologie en innovatie (WTI).  WTI verbinden ons en brengen ons verder in deze wereld. Deze woorden horen ook bij ons als Adviesraad voor WTI. De AWTI bekijkt wetenschap, technologie en innovatie in samenhang met elkaar en brengt advies uit aan de regering en het parlement. De adviezen geven wij gevraagd en ongevraagd. Gebaseerd op feiten en doordacht, onafhankelijk en toekomstgericht. Met onze adviezen dragen wij graag bij aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in onze samenleving. Hier hebben wij ook in 2022 weer hard en met veel plezier aan gewerkt.
Jaarverslag AWTI 2022
Over ons

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Landelijk Regieorgaan Open Science NL moet transitie naar open science versnellen
Minister Dijkgraaf heeft samen met vijftien kennisinstellingen een convenant over een snellere transitie naar open science ondertekend. Het net opgerichte Regieorgaan Open Science NL gaat aan de slag met de gemaakte afspraken om de transitie naar open science te financieren en aan te jagen. “Nog te vaak zit kennis achter een betaalmuur of wordt wetenschappelijke data niet beschikbaar gemaakt. Resultaten van onderzoek moeten vrij beschikbaar zijn, voor iedereen! Alleen dan kunnen we laten zien wat de wetenschap doet, maar kunnen we ook samen de uitdagingen van deze tijd aanpakken”, aldus Dijkgraaf. Open Science NL wordt ondergebracht bij NWO en ontvangt een totaal budget van 184 miljoen euro met een looptijd tot en met 2031.
Persbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht U-Today/HOP
Nieuwsbericht KNAW
Nieuwsbericht UNL
Nieuwsbericht VH

Voorlopig verbod op ChatGPT in Italië
De Italiaanse privacywaakhond GPDP heeft het gebruik van ChatGPT in Italië voorlopig verboden. De toezichthouder is een onderzoek naar het moederbedrijf OpenAI gestart wegens vermoedelijke inbreuken op Europese regels voor gegevensbescherming. “Als OpenAI en andere bedrijven deze chatbots en aanverwante diensten in de EU willen inzetten, moeten ze ervoor zorgen dat ze niet alleen op de hoogte zijn van de AVG, maar van alle relevante EU-regels, anders worden ze geconfronteerd met boetes en andere gevolgen”, vertelde Daniel Leufer, senior beleidsanalist van Access Now tegen EURACTIV. Het bedrijf moet binnen drie weken aantonen dat het aan de Europese regels voldoet en kan anders een boete krijgen die kan oplopen tot 4 procent van zijn wereldwijde omzet.
Artikel EURACTIV
Artikel NOS

Discussie na oproep om pauzeknop in ontwikkeling AI
Een grote groep wetenschappers en ondernemers wil dat er voorlopig een stop komt op experimenten met AI. Onder andere Elon Musk, ASML, Microsoft en Google ondertekenden de petitie van het Future of Life Institute. Zij vrezen in een open brief dat de ontwikkelingen te snel gaan en daarmee een gevaar vormen voor de maatschappij, bijvoorbeeld door de verspreiding van desinformatie. De komende tijd zou er gewerkt moeten worden aan richtlijnen en protocollen plus bijbehorende controlemechanismen. Dit is volgens de ondertekenaars noodzakelijk om door te kunnen gaan met de ontwikkeling van grote complexe AI-systemen. Ook het Nederlandse TNO ondersteunt de oproep. "AI wordt evenzeer overschat als onderschat. Het wordt overschat dat Artificial General Intelligence (het niveau van menselijke intelligentie in morele en wetenschappelijke betekenis) om de hoek zou liggen. Het wordt onderschat hoezeer AI de integriteit van kennis en de werking van wetenschap in gevaar brengt. AI verstoort nu al onze wetenschappelijke en educatieve systemen en onze democratische processen", aldus Leon Kester van TNO. De Amerikaanse Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) vindt de angst juist overdreven. Volgens hen is er geen enkel bewijs dat dergelijke large-language models (LLM's) een risico vormen voor de mensheid. Volgens ITIF zou AI juist moet worden omarmd om geen kansen te missen met betrekking tot de aanpak van grote uitdagingen als het verbeteren van de gezondheidszorg en het klimaat.
Open brief Future of Life Institute
Nieuwsbericht Computable
Reactie ITIF
Artikel TNO

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Onderzoek: inzet servicerobots kan krapte op arbeidsmarkt verminderen
Servicerobots kunnen een grote bijdrage leveren aan het verminderen van krapte op de arbeidsmarkt. Dat concludeert het PwC-onderzoek Robots@Work, the potential of service robots to reduce labour shortages in the Netherlands. In belangrijke sectoren zou het aantal vacatures potentieel met bijna dertig procent verminderd kunnen worden door de inzet van automatisering, inclusief servicerobots. Het potentiële arbeidsbesparende effect van automatisering verschilt wel per bedrijfstak.
Publicatie PwC

Nederlandse start-ups het meest succesvol in EIC Accelerator Programma
7 Nederlandse start-ups ontvangen in totaal 52 miljoen euro aan financiering uit de eerste ronde van 2023 van het European Innovation Council (EIC) Accelerator Programma. Daarmee is Nederland het best presterende land in deze ronde. De RVO heeft een overzicht gemaakt van de geselecteerde Nederlandse bedrijven. In totaal zijn er in deze ronde 32 bedrijven geselecteerd. Verder meldt de EIC dat er ook een toename is in het aantal door vrouwen geleide bedrijven: 40% heeft een vrouw als CEO, CTO of CSO.
Nieuwsbericht RVO
Artikel Neth-ER
Nieuwsbericht EIC

ScienceGuide: Nederlandse academische vrijheid verslechtert ten opzichte van andere lidstaten
Nederland presteert steeds slechter op het gebied van academische vrijheid ten opzichte van andere EU-landen. Dat schrijft ScienceGuide naar aanleiding van een onderzoek van het Europees Parlement. Volgens het onderzoek komen, net als in veel andere lidstaten, bedreigingen voor academische vrijheid enerzijds uit de politiek, de overheid en universiteitsbestuurders en anderzijds vanuit ‘cancel culture’ en de ‘woke-beweging’. Dit zou leiden tot minder diversiteit in academische perspectieven en toenemende zelfcensuur. Ook ontbreekt een heldere definitie van wat academische vrijheid in Nederland precies inhoudt.
Artikel ScienceGuide
Publicatie Europees Parlement

Jonge Akademie pleit voor gelijke rechten universitair (hoofd)docenten en hoogleraren
De Jonge Akademie pleit dat universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren gelijke rechten rondom promotietrajecten krijgen. Ondanks dat toga’s, het promotierecht en titels slechts ‘cosmetische’ verschillen zijn, dragen ze volgens De Jonge Akademie toch bij aan een sterk hiërarchische structuur van de Nederlandse academie. Het opheffen van de verschillen zou onder andere kunnen zorgen dat “veelal jongere academici zich makkelijker durven uitspreken, vaker zelfstandige promotietrajecten initiëren en begeleiden en eerder gehoord worden bij besluit- en beleidsvorming”. Tijdens de installatie van nieuwe leden op 28 maart 2023 heeft De Jonge Akademie het ‘Iedereen professor jaar’ geopend en een handleiding gepubliceerd om het gesprek binnen de academische gemeenschap op gang te helpen.
Nieuwsbericht De Jonge Akademie
Project ‘iedereen Professor’
Artikel U-Today/HOP

TU/e opent nieuw gebouw voor AI en onderwijs
Prins Constantijn heeft het nieuwe gebouw Neuron op de TU/e-campus geopend. Naast nieuwe onderwijsvoorzieningen gaat het gebouw het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI) huisvesten. “Neuron is omgetoverd tot een indrukwekkend gebouw. EAISI heeft er een volwaardige plek gevonden om verder te groeien, terwijl studenten zich in deze inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen tot de ingenieurs van morgen”, aldus TU/e-vicevoorzitter Nicole Ummelen.
Nieuwsbericht TUE

UvA coördineert Europees 6G-project
Het Instituut voor Informatica van de UvA gaat een nieuw driejarig Europees project leiden over de systeemarchitectuur voor toekomstige 6G mobiele netwerken. Terwijl er hard wordt gewerkt aan de uitrol van 5G, wil de EU met het project DESIRE6G het voortouw nemen bij het definiëren van de architectuur van het 6G-netwerk. Vijftien Europese partners zijn betrokken bij het project, waaronder grote bedrijven, kleinere ondernemingen en academische instellingen. “Ik vind het echt belangrijk dat de EU een leidende rol speelt in mobiele communicatietechnologieën en ben blij dat de UvA zo'n prominente rol speelt in deze ontwikkelingen”, aldus Chrysa Papagianni, projectleider van DESIRE6G.
Nieuwsbericht UVA

Dijkgraaf positief over voortgang Erkennen & Waarderen
Hoewel er zorgen bestaan over de impact van de ontwikkelingen op het gebied van Erkennen & Waarderen op de internationale positie van de Nederlandse wetenschap, ervaart minister Dijkgraaf tijdens buitenlandse bezoeken dat het beter erkennen en waarderen een internationale ontwikkeling is. “De ambities en doelstellingen van het nationale programma Erkennen & Waarderen sluiten goed aan bij de internationale cultuurverandering die gaande is”, aldus Dijkgraaf naar aanleiding van  gesprekken met buitenlandse collegaministers en topuniversiteiten. Dat valt te lezen in een Kamerbrief over de voortgang van Erkennen & Waarderen, waarin wordt gereflecteerd op het jaarverslag 2022 en het AWTI-advies ‘Duiden van kwaliteiten van wetenschap’. De minister schrijft er vertrouwen in te hebben dat Nederland zijn sterke positie in de mondiale wetenschap zal behouden.
Kamerbrief voortgang programma Erkennen & Waarderen
Brief AWTI over het Duiden van de kwaliteiten van wetenschap

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europese Raad pleit voor hogere investeringen in O&I
De Europese Raad wil dat drie procent van het Europese bbp wordt geïnvesteerd in onderzoek en innovatie (O&I). Dat schrijft Neth-ER in een artikel over de meest recente conclusies van de Europese Raad. Momenteel wordt 2,3 procent van het Europese bbp geïnvesteerd in O&I. De verhoogde investeringen moeten een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige Europese markt en een versterking van het concurrentievermogen. Verder heeft de Raad ook aanbevelingen gedaan op het gebied van digitalisering, vaardigheden en het Europees industriebeleid. Hier wordt onder andere gesteld dat de EU zich verder moet ontwikkelen op het gebied van digitale sectoren (zoals AI en kwantumtechnologie) en de ontwikkeling van vaardigheden.
Artikel Neth-ER
Publicatie Europese Raad

544 miljoen euro voor ERC Advanced Grants 2022
De European Research Council (ERC) heeft 218 Advanced Grants voor een totaalbedrag van 544 miljoen euro toegekend aan ervaren onderzoekers. De definitieve lijst van geselecteerde kandidaten is nog voorlopig, omdat er onzekerheid is over de beurzen voor het Verenigd Koninkrijk. Indien er geen akkoord komt over een associatie met Horizon Europe, dan kunnen Britse onderzoekers de beurs afslaan of meenemen naar een onderzoeksinstelling in een land dat wel geassocieerd is met het programma. Nederland staat met 14 beurzen op de 7e plaats. Dit is een flinke terugval ten opzichte van 2021, toen Nederland met 28 van de 253 beurzen op de derde plaats eindigde.
Nieuwsbericht ERC
Artikel ERC
Artikel Cursor/HOP

1,2 miljard euro voor Europese defensie-O&O
De Europese Commissie heeft 1,2 miljard euro uitgetrokken voor het derde jaarlijkse werkprogramma van het Europees Defensiefonds (EDF). De projecten zijn voornamelijk gericht op de ontwikkeling van strategische defensievermogens en -technologieën. Daarnaast moeten de investeringen het concurrentievermogen van de industrie vergroten en een bijdrage leveren aan de interoperabiliteit binnen de EU. Met het derde werkprogramma is er sinds de inwerktreding van de EDF-verordening in mei 2021 meer dan 3 miljard euro beschikbaar gesteld voor het fonds.
Persbericht Europese Commissie

Verhoging budget Horizon Europe voor hernieuwbare energie en civiele veiligheid
Er komt in Horizon Europe meer geld beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie en de ondersteuning van civiele veiligheid voor de samenleving. De Europese Commissie heeft hiervoor een wijziging van het werkprogramma voor 2023-2024 goedgekeurd. Het gaat onder andere om het bestrijden van online en offline haatzaaien en het ondersteunen van exploitanten van kritieke infrastructuur. “Het versterken van Europa's weerbaarheid en crisisparaatheid is van het allergrootste belang voor alle Europese burgers. We tonen onze inzet door € 50 miljoen extra te investeren in onderzoek en innovatie ter ondersteuning van de civiele veiligheid van de samenleving”, aldus Eurocommissaris Gabriel. Dankzij de nieuwste verhoging komt het totale budget van het werkprogramma 2023-2024 uit op meer dan 13,5 miljard euro.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Europese Commissie werkt aan competentiecentrum voor essentiële tech-octrooien
De Europese Commissie werkt aan een voorstel voor de oprichting van een nieuwe eenheid binnen het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU dat zich moet concentreren op de transparantie van standaardoctrooien. Dat schrijft EURACTIV in een artikel na inzage in een conceptvoorstel. Naar verwachting wordt volgende maand de Verordening inzake essentiële standaardoctrooien gepresenteerd als onderdeel van een breder pakket maatregelen. Volgens het conceptvoorstel gaat het om een nieuw ‘competentiecentrum’ dat zich gaat richten op standaard essentiële octrooien (SEP): octrooien die betrekking hebben op technologieën die zijn opgenomen in formele internationale standaarden zoals 5G en het Internet of Things.
Artikel EURACTIV

ECIU pleit voor eenvoudigere en effectievere partnerschapsinitiatieven in Erasmus+
Het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) wil dat Erasmus+ meer aandacht besteedt aan partnerschappen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven, het ontwikkelen van vaardigheden en grotere flexibiliteit van de mobiliteit binnen het programma. Dat valt te lezen in een position paper van het consortium in aanloop naar de aanstaande evaluatie van het programma. ECIU vindt dat het voor partnerschappen te ingewikkeld is om te navigeren tussen de verschillende fondsen uit Europese en nationale programma’s, wat ten koste gaat van de ambities. Neth-ER heeft een artikel geschreven over het paper.
Publicatie ECIU
Artikel Neth-ER

Rapport: wetenschapsbeleid in de groene en digitale transitie
Science Europe heeft een rapport gepubliceerd over wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming en activiteiten voor de groene en digitale transities. Het rapport is gebaseerd op een enquête onder organisaties die lid zijn van Science Europe en bevat onder andere casestudy’s van wetenschappelijke projecten die hebben bijgedragen aan deze transities. De studie moet een bijdrage leveren aan het debat over een kader voor raakvlakken tussen wetenschap en beleid én hoe onderzoeksorganisaties dit kunnen ondersteunen.
Publicatie Science Europe

Onderzoek Europese Commissie: Joint European Degree biedt oplossing voor diverse uitdagingen
Een recent onderzoek van de Europese Commissie is zeer positief over de mogelijkheden van een Joint European Degree. Volgens het Directoraat Generaal voor Education and Culture van de Commissie (DG EAC) zou een Joint European Degree een oplossing kunnen bieden voor diverse uitdagingen, zoals kwaliteitsborging, accreditatie en de toekenning en uitvoering van gezamenlijke graden. Het rapport waarschuwt wel dat de politieke wil van de lidstaten een belangrijk criterium is voor een succesvolle implementatie. Neth-ER heeft een artikel geschreven over de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.
Publicatie Europese Unie
Artikel Neth-ER

Akkoord over Europees verbod op vervuilende auto’s vanaf 2035
Er is een politiek akkoord over het EU-verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s vanaf 2035. Zowel de Europese Raad als het Europees Parlement hebben de verordening goedgekeurd, waarmee een van de meest controversiële elementen van de Europese Green Deal is afgerond. Ook moeten nieuwe auto’s van 2030 tot 2034 al een CO2-emissiereductie van 55% realiseren ten opzichte van 2021. “De richting is duidelijk: in 2035 moeten nieuwe auto’s en bestelwagens emissievrij zijn. Het levert een grote bijdrage aan klimaatneutraliteit tegen 2050 en is een belangrijk onderdeel van de EU Green Deal”, aldus Eurocommissaris in een tweet over het akkoord.
Artikel EURACTIV
Tweet Frans Timmermans

Toenemende geopolitieke spanningen compliceren onderhandelingen Horizon Europe
Geopolitieke spanningen maken onderhandelingen over associatie met Horizon Europe ingewikkelder, schrijft Science Business. Enerzijds hebben de toenemende geopolitieke spanningen gezorgd dat meer landen zich willen aansluiten bij het programma, anderzijds vormen de strengere Europese regels en ambities (zoals op het gebied van Europese strategische autonomie) een obstakel voor landen buiten de EU. Tijdens een rondetafelgesprek van Science Business hebben bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de Israëlische en Zwitserse regeringen hun bezorgdheid geuit over regels van de Commissie die hun potentiële toegang tot onderzoeksprojecten op het gebied van kwantum- en ruimtetechnologieën beperkt.
Artikel Science Business

Europees Parlement en Europese Raad verhogen ambities voor hernieuwbare energie
Tegen 2030 moet minstens 42,5% van de totale energieconsumptie van de EU afkomstig zijn uit hernieuwbare energiebronnen. Dat hebben het Europees Parlement en de Europese Raad afgesproken in een akkoord over een herziening van de richtlijn Hernieuwbare Energie. De herziening bevat diverse maatregelen om de productie van hernieuwbare energie te stimuleren, zoals verplichte doelen voor lidstaten en vereenvoudigde procedures voor vergunningen. Ook moet de uitstoot van broeikasgassen voor de transportsector verminderen met 14,5%.
Nieuwsbericht Europees Parlement

Europese kennisinstellingen en bedrijven willen meer dan 500.000 mensen opleiden in deep tech
Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) heeft toezeggingen gehad van diverse kennisinstellingen en bedrijven om samen te werken aan het Deep Tech Talent Initiative om 500.000 Europeanen op te leiden. Zo heeft bijvoorbeeld JA Europe, een grote aanbieder van onderwijsprogramma’s, aangegeven tegen 2025 390.000 mensen op te willen leiden en gaat Intel Corporation beproefde trainingsprogramma’s creëren op onder andere het gebied van AI-technologie. “De EIT-gemeenschap heeft opnieuw laten zien dat zij ongelooflijk goed in staat is om silo's te doorbreken en nieuwe partnerschappen aan te gaan! Dat is de kracht van ons unieke model, dat vernieuwers verenigt die een rol willen spelen in een duurzamere toekomst”, aldus Eurocommissaris Gabriel.
Nieuwsbericht EIT

Spanje experimenteert met flexibele financieringsregeling voor onderzoekers
Spanje werkt aan een nieuw financieringsprogramma voor wetenschap, waarbij onderzoekers voor vier jaar stabiele financiering ontvangen om nieuwe ideeën te verkennen en capaciteit op te bouwen zonder gebonden te zijn aan specifieke projecten. Dat schrijft Science Business in een artikel over het Fortalece programma. Het pilotprogramma gaat beginnen met een budget van 30 miljoen euro, maar kan bij goede resultaten oplopen tot 700 miljoen euro per jaar. "Op deze manier anticiperen we op financiering voor de behoeften van de onderzoekers zelf en laten we creativiteit toe zodat ze hun onderzoekslijnen kunnen aanpassen aan nieuwe ideeën binnen de evolutie van de stand van de wetenschap", aldus Diana Morant, de Spaanse minister van Wetenschap.
Artikel Science Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

VS wil gebruik spywaretools door overheidsfunctionarissen verbieden
De VS gaat strenger toezien op het eigen gebruik van commerciële spyware. Daarover schrijft Nextgov. Zo wordt het verboden voor overheidspersoneel om kwetsbare spywaretools te installeren. Volgens het artikel kan met dergelijke software - zonder dat de gebruiker het weet -data worden opgehaald en getapt. De gegevens kunnen volgens een woordvoerder van de Biden-regering worden gebruikt voor spionage en vormen daarmee een gevaar voor de nationale veiligheid. Dergelijke praktijken zouden steeds vaker door buitenlandse regeringen worden ingezet en ten minste 50 Amerikaanse overheidsfunctionarissen zouden in het buitenland al doelwit zijn geweest van dergelijke spyware.
Artikel Nextgov

Coalitie presenteert basisprincipes gebruik bewakingstechnologie
Ook internationaal probeert de VS bondgenoten te vinden om te komen tot gezamenlijke afspraken over het gebruik van commerciële bewakingstechnologie, zo blijkt uit een artikel op Nextgov. Zo bracht het Witte Huis tijdens de Summit for Democracy een reeks aanbevelingen in met de titel 'Guiding Principles on Government Use of Surveillance Technologies'. In het document, dat werd opgesteld door de landen in de Freedom Online Coalition, worden landen aangespoord om dergelijke toepassingen te reguleren en toezicht te houden. Volgens Nextgov worden in het document drie zorgpunten benoemd: internetcontroles om burgerlijke vrijheden te onderdrukken, de koppeling tussen videobewaking en AI om burgers te volgen en het gebruik van data om groepen te volgen die worden gezien als tegenstanders van de regering. Basisprincipes zijn volgens de coalitie onder andere transparantie, non-discriminatoire toepassing en respect voor mensenrechten.
Overzicht basisprincipes
Freedom Online Coalition
Artikel Nextgov

Pleidooi voor Intergovernmental Panel on Digital Change (IPDC)
De snelle ontwikkeling van digitale technologieën vereist dat er een internationaal wetenschappelijk forum wordt opgezet om deze ontwikkelingen in goede banen te kunnen leiden. Daarvoor pleit denktank CIGI. Hierbij moet gedacht worden aan een Intergovernmental Panel on Digital Change (IPDC), naar model van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). In een dergelijk panel van wetenschappers moeten fundamentele feiten en effecten van digitale technologieën worden vastgesteld, alvorens beleidsmakers hierover beslissingen kunnen nemen. Dit is volgens CIGI nodig omdat de ontwikkelingen sneller gaan dan beleidsmakers deze kunnen reguleren.
Analyse CIGI

Onderzoek: AI kan wereldwijd invloed hebben op 300 miljoen voltijdsbanen
Uit onderzoek van Goldman Sachs blijkt dat kunstmatige intelligentie effect kan hebben op 300 miljoen voltijdsbanen. Diverse sectoren worden in hun werkgelegenheid bedreigd, omdat ze hiermee overbodig zouden kunnen worden. Naar verluidt kan AI 18 procent van de banen overnemen, waaronder vooral administratieve en juridische functies. Maar AI kan, onderaan de streep, ook juist banen kan opleveren. Ook kan de productiviteit omhoog. In het meest gunstige geval groeit de wereldeconomie met 7 procent.
Onderzoek Goldman Sachs
Artikel Business Insider

VK: Wetenschappers dringen aan op stoppen met aanboren nieuwe olie- en gasvelden
Honderden academici in het Verenigd Koninkrijk hebben in een brief premier Sunak opgeroepen om te stoppen met het aanboren van nieuwe olie- en gasvelden. "Het VK moet zich ertoe verbinden nieuwe olie- en gasveldontwikkelingen te voorkomen, en de regering moet deze toezegging duidelijk vermelden in de aanstaande herziene Net Zero-strategie", staat in een brief. Volgens de ondertekenaars dringt de tijd om het klimaat te redden en dreigt het VK de voortrekkersrol in de wereld te verliezen.
Nieuwsbericht LSE
Brief wetenschappers

Zorgen om sluiten Chinese wetenschappelijke databronnen
In de wetenschappelijke wereld is met zorg gereageerd op het besluit om diverse wetenschappelijke databronnen in China 'tijdelijk' te sluiten. Daarover schrijft University World News. Naar verluidt zou de wenselijkheid om dergelijke en mogelijk gevoelige data met het buitenland te delen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Het is onduidelijk hoe lang de beperkingen gaan gelden, maar in het artikel worden meerdere wetenschappers aangehaald die zich zorgen maken over de gevolgen. James Millward van Georgetown University spreekt van 'een enorme, rampzalige ontwikkeling'. "Wetenschappers uit de VRC [Volksrepubliek China] zullen nog meer van de wereld worden afgesneden, omdat hun werk niet beschikbaar zal zijn buiten China." Sommigen zien in het sluiten van de databases een nieuwe stap in de technologieoorlog tussen de VS en China.
Artikel University World News

Experts: VS moet AI-onderzoekssamenwerking met China blijven zoeken
Volgens experts moet de VS de samenwerking met China op het gebied van onderzoek naar AI blijven zoeken. Dat blijkt uit een verdiepend artikel op University World News over de AI-race tussen China en de VS. Volgens de experts is er ondanks alle spanningen nog steeds sprake van samenwerking en is die ook nodig om vooruitgang te bereiken. "De politieke taal [..] en de zorgen over wie voorop loopt, negeren volledig het feit dat het meest geavanceerde werk in samenwerking tussen de twee landen wordt gedaan", aldus Caroline Wagner, professor aan de Ohio State University. "Wat heb je er aan om als land voorop te lopen in een geglobaliseerd kennissysteem?". Hanna Dohmen van Georgetown University waarschuwde bovendien dat China samenwerking zal zoeken met andere landen als de samenwerking met het westen te veel wordt ontmoedigd.
Artikel University World News

ISC enthousiast over resultaten LIRA 2030 Africa
De International Science Council (ISC) heeft aan de hand van twee rapporten de resultaten gepubliceerd van het programma LIRA 2030 Africa. Dit programma werd in 2016 opgezet met als doel om beginnende onderzoekers te ondersteunen bij transdisciplinair onderzoek en om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Afrikaanse steden. "Na zes jaar is de kennis en data die via de LIRA-projecten worden gegenereerd omvangrijk en niet alleen van academisch belang, maar ook van belang voor lokale gemeenschappen en beleidsmakers", schrijft de ISC. "De LIRA-projecten zijn een illustratie van de vertaling van mondiale agenda's op lokaal niveau." Het programma heeft onder andere 60 academische stukken opgeleverd.
Nieuwsbericht ISC (inclusief links naar de twee rapporten)