Beeld: ©awti

Duiden van de kwaliteiten van wetenschap

Met deze brief gaat de AWTI in op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om inzichtelijk te maken hoe de kwaliteit van wetenschap vastgesteld kan worden.

Om de pluriformiteit van kwaliteiten van wetenschap en wetenschappers te kunnen duiden is, zo stelt de AWTI, een rijk en genuanceerd palet van kwantitatieve en kwalitatieve methoden en indicatoren nodig. Deze indicatoren moeten passen bij de eigenschappen en behoeften van verschillende vakgebieden, verschillende kerndomeinen van wetenschap en verschillende profielen van wetenschappers. 

Op 13 januari 2023 stuurde de AWTI een update over de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.