Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 7 april 2022

De mondiale halfgeleiderindustrie wordt naar verwachting een biljoenenindustrie in 2030. De Europese Commissie wil duurzame producten de norm maken. Grote kansen voor Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van waterstof. En: is het Nederlandse wetenschapssysteem aan het einde van zijn mogelijkheden? Dat en nog veel meer in uw wekelijkse WTI-update door de AWTI.

Bericht van de AWTI

Advies: Grenzeloos onderzoeken - Stimuleer interdisciplinariteit met twee onderscheidende overheidsrollen
In dit nieuwste advies, dat de AWTI gisteren heeft aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf, geeft de AWTI een winstwaarschuwing. Het Nederlands onderzoek is weliswaar van hoog niveau, maar er is geen reden om comfortabel achterover te leunen. Nederland zou gezien de goede uitgangspositie in Europa als gidsland kunnen bijdragen aan effectiever onderzoeksbeleid voor interdisciplinariteit in Nederland en daarbuiten. Daarom heeft de AWTI de afgelopen periode antwoord gezocht op de vraag hoe de rijksoverheid interdisciplinair onderzoek beter en blijvend kan stimuleren. De AWTI concludeert dat een helderder onderscheid nodig is tussen de twee rollen die de overheid hierbij heeft. Aan de ene kant vertrouwen en ruimte bieden aan interdisciplinariteit die vanuit de wetenschap en maatschappij ontstaat. Aan de andere kant richting geven aan en coördineren van interdisciplinair onderzoek gericht op maatschappelijke opgaven. 
Advies: Grenzeloos onderzoeken - Stimuleer interdisciplinariteit met twee onderscheidende overheidsrollen | Advies | Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (awti.nl)

Nieuwe Coalities voor onderzoek en innovatie
Zien we u op het AWTI-symposium 21 april? We gaan er een mooie middag van maken op de Pier in Scheveningen...van harte welkom!AWTI-symposium 'Nieuwe coalities voor onderzoek en innovatie' | Nieuwsbericht | Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Grenzeloos onderzoeken - Stimuleer interdisciplinairiteit met twee onderscheidende overheidsrollen

De opvallendste berichten van afgelopen week

Dijkgraaf presenteert 'overwegingen' voor beleid hoger onderwijs en wetenschap
Minister Dijkgraaf heeft afgelopen week zijn hoofdlijnenbrief met betrekking tot hoger onderwijs en wetenschap gepresenteerd. Het stuk is te zien als startpunt voor een debat met de Kamer. In juni volgt dan de definitieve beleidsbrief. In de kern wil Dijkgraaf meer rust in het wetenschapssysteem brengen, meer ruimte voor ongebonden onderzoek, extra investeren en meer carrièremogelijkheden creëren. Voor de verdeling van middelen presenteert Dijkgraaf een aantal 'overwegingen', waaronder de optie dat instellingen strategische financiële keuzes maken om zich sterker te kunnen richten op specifieke thema’s. Dit vergt volgens de brief samenwerking en taakverdeling tussen instellingen en zorgt ervoor dat kennisinstellingen en regio’s hun sterktes maximaal benutten. Hij wil met de kennisinstellingen in gesprek komen tot bestuurlijke afspraken hierover. Verder beziet Dijkgraaf of rolling grants mogelijk zijn en of er een sectorplan moet komen voor de sector Nederlandse Taal en Cultuur. Kamerbrief minister Dijkgraaf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z06397&did=2022D13036


Beveiligingsexperts: nieuwe EU-regels schaden encryptie van Whatsapp
De Digital Markets Act krijgt felle kritiek van beveiligingsexperts schrijft The Verge. Als gevolg van de nieuwe wet kunnen end-to-end encrypted platforms - zoals WhatsApp -gemengd worden met minder veilige protocollen zoals SMS. Dit heeft volgens de deskundigen tot gevolg dat encryptie tussen apps moeilijk of onmogelijk zal zijn om te handhaven, met mogelijk enorme gevolgen voor gebruikers. "Twee verschillende cryptografische modellen met elkaar versmelten is gewoon onmogelijk; de ene of de andere partij zal grote veranderingen moeten doorvoeren", zegt Bellovin, internetbeveiligingsonderzoeker en professor computerwetenschappen. "Een ontwerp dat alleen werkt wanneer beide partijen online zijn zal er heel anders uitzien dan een ontwerp dat werkt met opgeslagen berichten.” Artikel The Verge
https://www.theverge.com/2022/3/28/23000148/eu-dma-damage-whatsapp-encryption-privacy

Wetenschappers vrezen gevolgen uitsluiting Rusland van onderzoek
Belangrijk klimaatveranderingsonderzoek in het noordpoolgebied komt in gevaar nu de activiteiten van de Arctic Council zijn opgeschort na de Russische inval van Oekraïne. Dat meldt Science|Business. Noordpooldeskundige Terry Callaghan spreekt van een catastrofe: "Als we Rusland nu uitsluiten, zal het Westen in de nabije toekomst een enorme hoeveelheid onderzoek niet te zien krijgen. Het effect daarvan, en van de klimaatverandering op Siberië, zou over de hele wereld gevoeld kunnen worden." Regio's als Siberië zouden namelijk een belangrijke rol kunnen spelen bij het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Als de permafrost in Siberië begint te ontdooien, kan er een "bom" van koolstofdioxide en methaan in de atmosfeer terechtkomen. Of de projecten worden opgedoekt of niet, hangt af van de duur van het conflict.  Artikel ScienceBusiness
https://sciencebusiness.net/climate-news/news/scientists-fear-excluding-russia-arctic-research-will-derail-climate-change

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Dijkgraaf verdedigt open science na kritiek
Minister Dijkgraaf noemt de relatie tussen ‘open science’ en ‘Erkennen en Waarderen’ tot nu toe een versterking van de internationale positie van de Nederlandse wetenschap. Hij zegt dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van Kamerlid Van der Woude (VVD), die haar zorgen uitte over het concept open science. Aanleiding hiervan is de podcast “Gaat de wetenschap ten onder aan open science?” met Hans Clevers. De minister voegt hieraan toe: “Door aandacht te hebben voor de specifieke context en ruimte te laten voor leden van een team om hun eigen bijdrage te leveren aan een gezamenlijk doel, biedt dit systeem juist meer ruimte voor de vele dimensies van kwaliteit – in de brede zin van het academisch werk.” Kamervragen VVD
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022D12427&did=2022D12427

Wetsvoorstel voor uitbreiding bevoegdheden in consultatie
Het kabinet heeft afgelopen week het wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten tijdelijk meer bevoegdheden moet geven, waaronder bulkinterceptie en hacken in consultatie gebracht. "Bepaalde landen zoals Rusland en China voeren digitale aanvallen uit op Nederland en Nederlandse belangen om te spioneren, te beïnvloeden of te saboteren. Deze landen worden steeds actiever met hun aanvallen. [..] Deze cyberdreiging vereist een snelle en effectieve inzet van bestaande bevoegdheden en een dekkend waarborgenstelsel dat past bij de benodigde snelheid. Dit is noodzakelijk om voldoende zicht te houden op de dreiging afkomstig van deze landen", aldus het persbericht.
Persbericht ministerie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/01/tijdelijke-wet-verbetert-cyberonderzoek-inlichtingendiensten
Internetconsultatie
https://www.internetconsultatie.nl/cyberwet/b1

Kamer wil impactassessment bij algoritmegebruik door overheid
In de Kamer is deze week een motie aangenomen van GroenLinks en D66 die het kabinet oproept het verplicht te maken om een impactassessment te doen als de overheid besluit om met algoritmen te gaan werken voor systemen die "evaluaties van of beslissingen over mensen" maken. Waar mogelijk moeten deze impactassessments openbaar worden gemaakt. De motie werd ingediend tijdens naar aanleiding van het debat over digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit. Verslag tweeminutendebat https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2021-2022/65

Nepreviews vanaf eind mei officieel verboden
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming, wat betekent dat het verbod op nepreviews en misleidende zoekresultaten op 28 mei dit jaar ingaat. De wet bevat diverse aanscherpingen in de digitale economie en heeft als doel om consumenten duidelijker en eerlijker te informeren. “Met deze regelgeving maken we vanaf mei een sterkere vuist tegen nepreviews”, aldus minister Adriaansens. Persbericht ministerie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/29/nepreviews-en-misleidende-zoekresultaten-vanaf-mei-2022-wettelijk-verboden
 

Kabinet enthousiast over Data Act, maar heeft ook vragen
Het kabinet is positief over de voorgestelde Data Act, maar wil meer zekerheid over de waarborgen dat rechten en belangen worden gerespecteerd. "De Dataverordening draagt bij aan het stimuleren van de data-economie en het gelijkwaardiger verdelen van de waarde van data en is een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie van de EU", aldus het kabinet in het fiche. "Het is van groot belang bij datadeling dat alle betrokken partijen er op kunnen vertrouwen dat hun rechten en belangen worden gerespecteerd. Ook moeten bedrijven stimulans blijven behouden om te investeren in datagedreven producten en diensten. Bijvoorbeeld de bescherming van bedrijfsgeheimen is belangrijk om te kunnen innoveren. [..]  Het kabinet wil echter wel nader bestuderen of deze waarborgen voldoende zijn, met name om de belangen van gebruikers en datahouders te borgen en de bescherming van gedeelde data te verzekeren." 
Fiche Dataverordening 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z06414&did=2022D13086

Kabinet wil overheidsdiensten digitaal weerbaar maken via periodieke tests
Het kabinet wil de digitale weerbaarheid van de rijksoverheid verbeteren via periodieke tests. Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen aan de Kamer laten weten. "De planning is om rijksbreed in 2022 de basis te realiseren en daarna verder door te groeien vanuit uitgevoerde testen. Uiterlijk in 2025 zal de ambitie volledig zijn ingebed in de rijksbrede manier van werken en zijn red-teamingtests vast opgenomen in de testplanning en begrotingscyclus", aldus de staatssecretaris. Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z06417&did=2022D13092

VU en UT willen bacheloropleiding Creative Technology in Amsterdam
De VU en UT willen een extra bacheloropleiding Creative Technology in Amsterdam aanbieden. Dit zou niet de eerste gezamenlijke bacheloropleiding zijn: sinds 2019 bieden de universiteiten samen de bacheloropleiding Mechanical Engineering aan. Creative Technology wordt sinds 2010 aan de UT aangeboden en zou in Amsterdam de tweede technische bacheloropleiding van de stad worden. De universiteiten hopen met de extra bachelor in Amsterdam een bijdrage te leveren aan het tegengaan van het tekort aan hooggekwalificeerde technische professionals. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs moet het voorstel nog beoordelen. Nieuwsbericht Utwente
https://www.utwente.nl/nieuws/2022/3/529820/universiteit-twente-en-vu-amsterdam-willen-bacheloropleiding-creative-technology-in-amsterdam

Grote kansen voor Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van waterstof
Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van waterstof kan beide landen groei opleveren, blijkt uit onderzoek van Forschungzentrum Jülich, het Duitse energieagentschap Dena en TNO. De verwachting is dat de gemeenschappelijke markt tussen nu en 2050 tot wel zeven keer zo groot kan worden. Het onderzoek gaat gepaard met verschillende aanbevelingen om een gezamenlijke visie voor waterstofinfrastructuur te ontwikkelen en om samenwerking op diverse terreinen te bevorderen.
Nieuwsbericht TNO
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2022/3/duits-nederlands-onderzoek-gemeenschappelijke-waterstofmarkt-en-infrastructuur-leveren-kansen-op-voor-beide-landen/
Artikel De Ingenieur
https://www.deingenieur.nl/artikel/kansen-voor-nederlands-duitse-samenwerking-op-gebied-van-waterstof

Opinie: ‘Het Nederlandse wetenschapssysteem is aan het einde van zijn mogelijkheden’
Hoewel Nederlands onderzoek extreem efficiënt is, zijn er de afgelopen decennia te veel taken voor universiteiten bijgekomen, terwijl het budget niet proportioneel is meegestegen. Dat stelt voormalig president van de KNAW Wim van Saarloos in een lezing over de staat van de Nederlandse wetenschap. In de lezing gaat Van Saarloos in op de kracht en zwaktes van de Nederlandse wetenschap en geeft hij aanbevelingen voor de toekomst. Bijvoorbeeld: hij geeft aan dat er het algemeen goede samenwerking is tussen universiteiten, maar is ook van mening dat de afstand tussen technische en algemene universiteiten in Nederland groter is dan in andere landen. Nieuwsbericht HOP/Utoday
https://www.utoday.nl/news/71232/the-dutch-science-system-has-reached-the-end-of-its-possibilities

PBL/WUR: aanvullend beleid is nodig om biodiversiteitsdoelen te halen
Nederland heeft aanvullend beleid en extra investeringen nodig om de Europese biodiversiteitsdoelen voor 2030 te halen, blijkt uit een quickscan van PBL en WUR. De Europese Commissie wil dat lidstaten in 2030 ten minste 30% van het Europese land- en zee-areaal beschermen en wil dat tenminste 30% van de soorten en habitattypen die niet in een gunstige toestand verkeren in 2030 in ieder geval een sterke verbetering vertonen. Nieuwsbericht WUR
https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Aanvullend-natuurbeleid-nodig-om-Europese-biodiversiteitsdoelen-te-halen.htm

Samenwerking tussen Nederland en India voor bio-raffinage
Onder leiding van Nederland en India is een internationale coalitie voor de ontwikkeling van bio-raffinage opgericht. Het doel is om onderzoek en innovatie te versnellen, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en bio-raffinage gericht op duurzame brandstoffen, grondstoffen, chemie en materialen te ontwikkelen. Nieuwsbericht Topsector Energie
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/nederland-en-india-bundelen-innovatiekracht-voor-bio-raffinage

Onderzoek: Glazen plafond voor vrouwen blijft probleem in de wetenschap
Ondanks het hoge aandeel vrouwen in niet-exacte wetenschapsdomeinen, ervaren vrouwen ook in deze sectoren een dik glazen plafond. Dat meldt ScienceGuide naar aanleiding van het onderzoek van Ruth van Veelen en Belle Derks van de Universiteit Utrecht. In veel niet-exacte wetenschappen zijn vrouwen in de meerderheid op  student-niveau, maar hoger op de academische ladder vermindert hun aandeel. Door het hoge aandeel vrouwen in deze wetenschappen is er weinig aandacht voor de ongelijke kansen die hier ook bestaan, schrijven de onderzoekers. “De waarneming dat mannen vaker leidinggevende posities bekleden en vrouwen vaker op lagere posities blijven hangen creëert de impliciete norm dat mannen beter bij de leidinggevende functies passen. Hierdoor kunnen vrouwen zich gedemotiveerd of oneerlijk behandeld voelen”. Het glazen plafond kan pas worden gebroken wanneer de carrièrekansen van alle vrouwen worden verbeterd. Artikel ScienceGuide
https://www.scienceguide.nl/2022/03/glazen-plafond-dikker-in-door-vrouwen-gedomineerde-domeinen/

Onderdelen quantumcomputer voor het eerst gemaakt in reguliere chipfabriek
Een belangrijke stap in de bouw van de futuristische quantumcomputer: de belangrijkste bouwstenen, qubits, zijn voor het eerst gemaakt in een fabriek voor ‘gewone’ computerchips. Een optie van de fysieke verschijningsvormen van zulke qubits zijn zogeheten quantumdots, rekeneenheden die gebruikmaken van het vertrouwde computerchipmateriaal silicium. Het is onderzoekers van quantuminstituut QuTech in Delft en computerchipgigant Intel nu gelukt om de onderdelen te produceren met bestaande machines uit de fabrieken van Intel. Hiermee kan de quantumdot de opvolger worden van de transistor, de rekeneenheid die in traditionele computers met miljarden tegelijk op computerchips zitten en berekeningen uitvoeren. Een volwaardige quantumcomputer zal in de toekomst miljoenen tot miljarden van dat soort rekeneenheden bevatten alsdus TU Delft. Nieuwsbericht TU Delft
https://www.tudelft.nl/2022/tu-delft/intel-en-qutech-leveren-eerste-industrieel-geproduceerde-qubit

Gemiddelde score voor Nederland in rapport over gelijkheid en inclusiviteit in het hoger onderwijs
Europese lidstaten moeten nog harder werken om gelijkheid en inclusie in het hoger onderwijs te bevorderen, blijkt uit een rapport van het European Education and Culture Executive Agency over gelijkheid en inclusiviteit in het hoger onderwijs. Nederland scoort gemiddeld: op het gebied van gelijkheid, diversiteit en mobiliteit scoort Nederland goed,  maar op het gebied van flexibiliteit van onderwijsprogramma’s ondergemiddeld.
Artikel NethEr
https://www.neth-er.eu/onderwijs/europees-hoger-onderwijs-kan-gelijker-en-inclusiever
Rapport EACEA
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/towards-equity-and-inclusion-higher-education-europe_en

Nieuws en achtergronden uit Europa

EC presenteert nieuwe Green Deal plannen
De Europese Commissie wil duurzame producten de norm maken, circulaire verdienmodellen stimuleren en consumenten helpen in de groene transitie. Dit blijkt uit nieuwe voorstellen uit de European Green Deal. De EC doet onder andere voorstellen over strengere regelgeving om producten duurzamer te maken; om fast fashion tegen te gaan; om duurzamer te bouwen en om consumenten beter te informeren en beschermen tegen ‘greenwashing’. Nieuwsbericht Europese Commissie
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013

LERU spreekt zorgen uit over Europese R&I bezuiniging
De EU overweegt een tijdelijke bezuiniging van 400 miljoen euro bij Horizon Europe, om geld vrij te maken voor onder andere de implementatie van de European Chips Act. League of European Research Universities (LERU) secretaris-generaal Prof. Kurt Deketelaere spreekt in Times Higher Education zijn zorgen uit hierover: “Als we andere actoren laten denken dat dat geld voor iets anders kan worden gebruikt buiten het onderzoeks- en innovatieveld, dan is dat absoluut problematisch. Als meneer Breton absoluut zijn Europese Chipswet wil, prima; maar hij moet het zelf betalen. Misschien kan hij naar het Europees Defensieagentschap gaan en daar om het geld vragen." Nieuwsbericht LERU
https://www.leru.org/news/concern-as-brussels-borrows-400-million-from-horizon-europe

CESAER reageert positief op strategie voor Europese universiteiten
Universiteitenkoepel CESAER reageert in een position paper positief op de Europese strategie voor Europese universiteiten en doet ook aanbevelingen. CESAER is blij over de positie die universiteiten krijgen in onderwijs, R&I, bij het herstel van Europa na corona en als voorwaarde voor een open samenleving. “De Europese Commissie heeft de Europese Universitaire Allianties centraal gesteld in de Europese Strategie voor Universiteiten en heeft tot doel een wettelijk statuut te helpen ontwikkelen dat hen in staat zou stellen om gezamenlijke Europese graden aan te bieden, evenals bij het algemene gebruik van de Europese Studentenkaart”, aldus CESAER director Roberto Zanino over de Europese plannen. De koepel dringt aan op directe betrokkenheid van belanghebbenden bij de uitwerking van de initiatieven.
Position paper CESAER
https://www.cesaer.org/content/5-operations/2022/20220328-position-advancing-the-flagship-initiatives-of-the-european-strategy-for-universities.pdf
Nieuwsbericht CESAER
https://www.cesaer.org/news/advancing-the-european-strategy-for-universities-flagship-initiatives-1161/

Gemengde reacties op versoepeling Erasmus+ voor Oekraïeners
De Europese Commissie heeft een versoepeling voor het Erasmus+ programma aangekondigd, zodat onderwijsinstellingen gevluchte studenten en onderzoekers uit Oekraïne makkelijker financieel kunnen ondersteunen. Hoewel diverse studenten- en universiteitenkoepels in het algemeen positief reageren op de versoepeling, is er ook kritiek. Zo zou het voorstel te veel verantwoordelijkheid bij de instellingen leggen. De koepels zien liever dat de EU internationale studiemobiliteit bevordert; in een open brief geven zij de EC beleidsadvies. De federatie ‘All European Academies’ (ALLEA) en de Breakthrough Prize Foundation hebben een fonds van 1,5 miljoen euro gelanceerd om gevluchte wetenschappers te huisvesten. Het doel is om direct steun te bieden aan deze wetenschappers door ze maximaal een jaar aan fondsen te verstrekken zodat ze in een veilige omgeving verder kunnen werken aan hun onderzoek. Daarnaast wil het fonds Oekraïense instellingen ondersteunen en de terugkeer van wetenschappers na de oorlog ondersteunen.
Nieuwsbericht ALLEA
https://allea.org/european-fund-for-displaced-scientists/
Artikel NethEr
https://www.neth-er.eu/onderwijs/commissie-versoepelt-erasmus-voor-oekra-ne
Nieuwsbericht Europese Commissie
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1946
Open brief ESN
https://esn.org/news/adapting-erasmus-support-ukrainian-students-and-staff

CEPS: Europees Strategisch Kompas is een stap in de goede richting
Het is een positieve ontwikkeling dat de Europese Unie met haar nieuwe Strategische Kompas gezamenlijke doelen heeft vastgesteld om een sterkere veiligheids- en defensiespeler te worden, maar het ontbreekt aan strategische vooruitziendheid, schrijft denktank CEPS in een publicatie. CEPS is van mening dat het Kompas soms teveel beleidsdetails bevat en zich teveel richt op regionale in plaats van op mondiale risico’s, zoals de dreiging van China. Analyse CEPS
https://www.ceps.eu/ceps-publications/the-eus-strategic-compass

Europese handleiding voor valorisatie van Horizon Europe R&I projecten
De Europese Intellectual Property (IP) Helpdesk heeft een handleiding gepresenteerd om de effectiviteit van Horizon Europe R&I projecten te meten en verbeteren. Het doel van de handleiding is om gefinancierde projecten beter inzicht te geven in succesvolle valorisatiestrategieën en om de impact van deze projecten en onderzoek te vergroten. Nieuwsbericht IP Helpdesk
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/new-guide-released-successful-valorisation-knowledge-and-research-results-horizon-europe-2022-03-28_en

EU zet studenten in als waarnemers Horizon Europe
De EU heeft het programma Horizon Europe calls Youth 2022 gelanceerd. Dit programma roept Europese masterstudenten op om als jonge observatoren mee te werken aan de evaluaties van voorstellen van het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europe. Diversiteit staat hoog in het vaandel: studenten met een kwetsbare achtergrond worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren. “Met dit nieuwe initiatief kunnen studenten in heel Europa als waarnemers getuige zijn van het robuuste, eerlijke en onpartijdige evaluatieproces op EU-niveau dat bijdraagt aan het baanbrekende onderzoek en het concurrentievermogen van Europa. We moeten jongeren aanmoedigen om toegang te krijgen tot alle kansen die EU-onderzoek en -innovatie kan bieden”, aldus Eurocommissaris Gabriel. Nieuwsbericht Europese Commissie
https://ec.europa.eu/info/news/horizon-europe-new-initiative-young-observers-evaluations-2022-apr-01_en&pk_campaign=whatsnew_newsletter

Europese Rekenkamer: EU-instellingen onvoldoende voorbereid op cyberaanvallen
De digitale veiligheid van EU-instellingen is onvoldoende op orde, terwijl het aantal cyberaanvallen toeneemt, schrijft de Europese Rekenkamer. "De EU-instellingen, -organen en -agentschappen zijn aantrekkelijke doelwitten voor potentiële aanvallers en vooral voor groepen die technisch geavanceerde geheime aanvallen kunnen uitvoeren met het oog op cyberspionage en andere kwaadaardige doeleinden", aldus Bettina Jakobsen van de Europese Rekenkamer. De Europese Rekenkamer adviseert meer bindende regels en bewustmakingsprogramma’s, extra investeringen in IT-noodteams en betere samenwerking tussen instellingen.
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=60922
Artikel Euractiv
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/eu-institutions-not-prepared-for-increase-in-cyberattacks/

Tunesië treedt toe tot Horizon Europe
De Commissie en Tunesië hebben een overeenkomst ondertekend waarmee het land de associatiestatus krijgt met Horizon Europe. Tunesië kan nu onder dezelfde voorwaarden deelnemen aan het programma als EU-lidstaten. “Tunesië heeft opmerkelijke prestaties geleverd in Horizon 2020 door zijn deelname voortdurend te verhogen en de versnelling van nationale hervormingen op het gebied van onderzoek en innovatie te ondersteunen. Ik nodig onderzoekers en innovatoren uit de financieringsmogelijkheden van Horizon Europa te ontdekken om hun ideeën tot leven te brengen”, zei commissaris Gabriel over de overeenkomst. Nieuwsbericht Europese Commissie
https://ec.europa.eu/info/news/republic-tunisia-joins-horizon-europe-worlds-largest-research-and-innovation-programme-2022-mar-29_en&pk_campaign=rtd_news

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Gezamenlijke intentieverklaring over de digitale transformatie in de wetenschap
Een aantal grote internationale organisaties op het gebied van wetenschap (ISC, CODATA, OIML, BIPM en IMEKO) heeft op 30 maart een gezamenlijke intentieverklaring (On the digital transformation in the international scientific and quality infrastructure) getekend. De organisaties willen op basis van het internationale systeem van eenheden (SI) wereldwijd gegevensuitwisseling mogelijk maken op een veilige en uniforme manier. De partijen achter de intentieverklaring verwachten dat meer internationale organisaties zich in de toekomst zullen aansluiten. Nieuwsbericht International Science Council
https://council.science/current/blog/joint-statement-of-intent-on-the-digital-transformation-in-the-international-scientific-and-quality-infrastructure/

McKinsey: halfgeleiderindustrie wordt een biljoenenindustrie
De mondiale halfgeleiderindustrie wordt naar verwachting van McKinsey. een biljoenenindustrie in 2030. McKinsey doet deze voorspelling op basis van grote tekorten bij verschillende industrieën die afhankelijk zijn van halfgeleiders voor essentiële componenten, de mondiale markt die in 2021 tot 600 miljard dollar is gegroeid en de verwachting dat de markt jaarlijks tot wel 8% kan blijven groeien. Analyse McKinsey
https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-semiconductor-decade-a-trillion-dollar-industry

MIT: Quantum computing heeft een hype-probleem
Hoewel er in korte tijd diverse quantum computing startups zijn ontstaan en gigantische investeringen hebben opgehaald, is het de vraag in hoeverre de technologie op de korte termijn iets bruikbaars kan opleveren. Dat schrijft Sankar Das Sarma, directeur van het Condensed Matter Theory Center, in MIT Technology Review. “Ik ben zo pro-quantum-computing als maar kan: ik heb meer dan 100 technische papers over dit onderwerp gepubliceerd, en veel van mijn PhD-studenten en postdoctorale fellows zijn nu bekende beoefenaars van quantum computing over de hele wereld. Maar ik ben verontrust door een deel van de kwantumcomputerhype die ik tegenwoordig zie, vooral als het gaat om beweringen over hoe het gecommercialiseerd zal worden”, aldus Das Sarma. Artikel MIT Technology Review
https://www.technologyreview.com/2022/03/28/1048355/quantum-computing-has-a-hype-problem/

CIGI: Next-generation technologie en democratische verkiezingen
Het Centre for International Government Innovation (CIGI) heeft een rapport gepubliceerd met daarin een leidraad voor de bescherming van verkiezingen tegen ‘next-generation’ technologieën en de bedreigingen die zij vormen voor de democratie. Buitenlandse beïnvloeding in de vorm van desinformatie hebben de resultaten van democratische verkiezingen al beïnvloed en de loop van de geschiedenis veranderd. In onderstaand verslag, dat in samenwerking met de Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Canada is uitgevoerd, worden deze cyberdreigingen vanuit Canadees en Duits perspectief onderzocht. Analyse CIGI
https://www.cigionline.org/publications/next-generation-technology-and-electoral-democracy-understanding-the-changing-environment/

Voorlopig geen gezichtsherkenning bij Amerikaanse overheidswebsites
Login.gov, wat gebruikt wordt om in te loggen voor Amerikaanse overheidsinstellingen (vergelijkbaar met DigiD), gaat voorlopig nog geen gezichtsherkenningstechnologie toepassen. De General Services Administration (GSA) heeft het gebruik van de technologie nog niet uitgesloten voor de toekomst, maar gaat eerst extra onderzoek doen om mogelijke discriminatie door de technologie te voorkomen.
Artikel FCW
https://fcw.com/digital-government/2022/04/logingov-plans-scale-without-facial-recognition-tech-now/363948/

Biden doet een nieuwe poging om wetenschappelijk budget te verhogen
In de meest recente begrotingsaanvraag voor 2023 heeft President Biden ongeveer 200 miljard dollar voor onderzoek en innovatie programma’s aangevraagd. Biden wil met name grote investeringen in schone energie en volksgezondheid doen, waaronder een vijfjarig onderzoeksprogramma om de VS te beschermen tegen een pandemie of biologische dreiging; verhogingen van de budgetten van Amerikaanse gezondheidsinstellingen; en R&D naar schone energie, CO2-opslag en andere koolstofarme technologieën. Onderdeel van het voorstel is een verachtvoudiging van het budget voor het Office of Space Commerce. De verhoging van het budget is bedoeld om de baan rond de aarde beter in de gaten te houden, onder andere voor wat betreft het groeiende aantal rondzwevende objecten. Het is nog onzeker of alle plannen een meerderheid gaan halen, in verband een niet altijd verenigde Democratische partij in het congres.
Artikel Nextgov
https://www.nextgov.com/policy/2022/03/why-bidens-proposed-investment-space-object-surveillance-big-deal/363815/
Artikel Nature
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00897-8
Budgetvoorstel Biden 2023
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/03/budget_fy2023.pdf