AWTI-symposium 'Nieuwe coalities voor onderzoek en innovatie'

Onderzoek en innovatie zijn al lang niet meer uitsluitend het terrein van kennisinstellingen en bedrijven. Steeds meer zien we vanuit de maatschappij belangrijke bijdragen geleverd worden. Zo wordt in nieuwe coalities volop gewerkt aan maatschappelijke opgaven en brede welvaart. Digitalisering en ‘citizen science’ geven hier een extra impuls aan.

Op 21 april zet de AWTI het thema ‘maatschappelijke co-creatie van onderzoek en innovatie’ centraal. Het gaat daarbij om nieuwe manieren van onderzoek doen en innoveren door coalities met daarin niet alleen institutionele partijen (bedrijven, kennisinstellingen, overheden), maar ook burgers, niet-experts, consumenten, patiënten, cliënten.

Na de introductie door dagvoorzitter Desiree Hoving gaat Pallas Agterberg in op het centrale thema co-creatie.  Vervolgens verkennen we de belangrijke vragen die het thema oproept. Zoals: ‘Hoe organiseer je maatschappelijke co-creatie van kennis en kunde? Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat zijn de uitdagingen om co-creatie te organiseren en de kennis en kunde die daarin ontstaat te beoordelen, benutten en te borgen? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor maatschappelijke co-creatie van kennis en kunde? Welke rol hebben de verschillende partijen in co-creatie? Welke instrumenten kunnen maatschappelijke co-creatie stimuleren en faciliteren?

We duiken vervolgens eerst in de wereld van ‘zorg en gezondheid’ en daarna die van ‘duurzaamheid en circulariteit’ om aan de hand van concrete voorbeelden meer inzicht te krijgen in het hoofdonderwerp van het symposium. Hoe zien nieuwe coalities er binnen die thema’s uit en welke lessen kunnen we daaruit trekken?