Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 17 maart 2022

Minister Dijkgraaf: ”feiten moeten de basis vormen voor onze politieke keuzes”. Verdeeldheid over wetenschappelijke samenwerking met Rusland en
pleiten onderzoekers voor hervorming wetenschappelijke prijzen. Dit en nog veel meer in deze nieuwe e-mail alert.

Nieuws over de AWTI

Met trots presenteren wij onze nieuw voorzitter: Eppo Bruins!

Oud-Kamerlid voor de ChristenUnie Eppo Bruins is de nieuwe voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Eppo Bruins: " Na twintig jaar ervaring in en rond de wetenschap en vijf jaar politiek op topniveau, vind ik het een enorme eer voorzitter te zijn bij zo’n gezaghebbende club mensen. Het is mijn ambitie om de zichtbaarheid, de reikwijdte en de impact van de AWTI-adviezen verder te vergroten in de komende jaren. Kennis is de enige grondstof die nooit op raakt. De toekomst van ons land wordt dan ook bepaald door hoe wij onze wetenschap weten te verbinden met innovaties en nieuwe technologie. De AWTI is een adviesraad van mensen die hun sporen hebben verdiend in zowel de publieke als private kant van onderzoek en ontwikkeling." De raads- en stafleden hebben daarmee het overzicht over de hele waardeketen. Zij spreken en adviseren daarover op gebalanceerde en genuanceerde wijze.
Nieuwsbericht AWTI
Nieuwsbrief rijksoverheid


Inschrijven geopend voor het AWTI-symposium: 'Nieuwe coalities voor onderzoek en innovatie'

Op 21 april organiseert de AWTI zijn jaarlijks symposium, dit maal op die Pier in Scheveningen. Centraal staat ‘maatschappelijke co-creatie van kennis en innovatie’. Onderzoek en innovatie zijn al lang niet meer uitsluitend het terrein van kennisinstellingen en bedrijven. Burgers, niet-experts, consumenten, patiënten, eindgebruikers, cliënten leveren steeds vaker en belangrijkere bijdragen. Maar het roept ook vragen op: hoe organiseer je zo iets en wat is de rol van de overheid? Er is specifieke aandacht voor de thema’s ‘zorg en gezondheid’ en ‘duurzaamheid en circulariteit’. Benieuwd naar het symposium en de sprekers? Mis het niet!
Meer over het symposium
Direct aanmelden

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Minister Dijkgraaf: ”feiten moeten de basis vormen voor onze politiekekeuzes”

Minister Dijkgraaf van OCW maakt zich zorgen om het politieke klimaat in de richting van de wetenschap. Dat blijkt uit zijn eerste grote speech als minister bij de Universiteit Leiden. "Ga samen met mij voor de feiten staan en bescherm zo onze wetenschappers." Hij liet weten de afstand te zien groeien tussen wetenschap en samenleving en wil dat politici optreden tegen 'destructieve en intimiderende krachten'. Hij wees daarbij onder andere op de grote mate van bewuste verspreiding van nepnieuws tijdens de coronacrisis. "Feiten werden in twijfel getrokken. De brengers van die feiten bedreigd. Het vaccin bestempeld als onbetrouwbaar, een vergif, onderdeel van een wereldwijd complot. Voor mij was de grootste verrassing van de coronapandemie dat sommigen een levensreddend geschenk niet wilden of konden accepteren. Dat zelfs de strijd tegen een pandemie gepolitiseerd kon worden", aldus de minister. Dijkgraaf verzekerde zijn toehoorders dat zijn politieke besluiten altijd gefundeerd zullen zijn op de wetenschap. "Dat feiten de basis vormen van onze politieke keuzen."
Speech Dijkgraaf
Videoregistratie speech Dijkgraaf


Verdeeldheid over wetenschappelijke samenwerking met Rusland

Europese onderwijs- en wetenschapsinstellingen zijn het niet allemaal eens over de maatregelen die worden opgelegd aan Rusland. Zo wordt er verschillend gedacht over hoe ver de uitsluiting moet gaan, maakt NethEr inzichtelijk. Sommigen dringen er op aan om op individueel niveau de samenwerking met Russische onderzoekers voort te zetten. Anderen willen de relatie met Rusland juist categorisch bevriezen. Eurocommissaris Timmermans liet in Scienceguide weten voorstander te zijn van een persoonlijke aanpak. "Diversifiëren op personen en instituten. Dat is razend ingewikkeld, want de meesten zijn verbonden met het regime. Er zijn echter ook terreinen waar samenwerking voor beide kanten goed is en waar je misschien onderzoekers kunt financieren die anders niet meer aan financiering zouden komen", aldus Timmermans. Ondertussen zijn veel Europese universiteiten begonnen met het verstrekken van geld, juridisch advies en andere vormen van steun. Ook wordt aangedrongen op een gecoördineerde actie van de EU om het wetenschappelijk talent van het land te helpen, zo schrijft Science|Business. Inmiddels is er ook discussie over de vraag of Russische wetenschappers in internationale tijdschriften moeten kunnen publiceren, zo blijkt uit een artikel in Nature. Voornamelijk Oekraïense onderzoekers pleiten internationaal voor een publicatieverbod. Rusland overweegt als reactie op de dreigementen de eis dat door de overheid gefinancierde wetenschappers verplicht moeten publiceren in erkende buitenlandse tijdschriften te laten vallen.
Artikel Nature
Artikel NethEr
Artikel Scienceguide
Artikel Science|Business


Oorlog ontwricht samenwerking op ruimtegebied

Nu de spanningen tussen Rusland en de rest van de wereld oplopen, wordt volgens Science|Business de toekomst van de internationale samenwerking op ruimtegebied op de proef gesteld. Door de economische sancties is de uitvoer naar Rusland van ruimtevaartonderdelen verboden, waardoor de betrekkingen tussen het Russische ruimtevaartagentschap en partners over de hele wereld zeer moeilijk zijn geworden. NASA heeft aangekondigd met het Russische Roscosmos samen te blijven werken om een veilige werking van het ISS te kunnen waarborgen. Don Beyer van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zei hierover tegen Science|Business dat beleidsmakers zorgvuldig moeten nadenken over mogelijke gevolgen van het conflict  voor "onze civiele ruimtevaartactiviteiten". In Nature laat historicus aan de Fordham Universiteit Asif Siddiqi weten te verwachten dat Rusland en China op dit vlak meer samenwerking zullen zoeken.
Artikel ScienceBusiness
Artikel Nature

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Meeste Nederlanders hebben veel vertrouwen in de wetenschap

De groep Nederlanders die weinig vertrouwen heeft in de wetenschap is afgelopen jaar verder gedaald. Dat concludeert het Rathenau Instituut op basis van internationaal onderzoek. "In 2018 had 86% van de Nederlanders veel of enig vertrouwen in wetenschap. Eind 2020 is dit gestegen naar 90%. De groep met niet veel of helemaal geen vertrouwen, is een stuk kleiner geworden: van 14% naar 6%", aldus het Rathenau. Hiermee is het percentage vergelijkbaar met dat van andere landen.
Artikel Rathenau Instituut


Wetenschappers werken gezamenlijk aan klimaatonderzoek

Een taskforce van wetenschappers heeft zich verenigd om een netwerkinstituut voor wetenschapsbreed klimaatonderzoek op te zetten. Nog voor de zomer moet er een rapport liggen van dit (werktitel) Nationaal Initiatief Klimaatonderzoek, zo maken KNAW en NWO bekend. "De taskforce gaat bekijken hoe Nederlandse klimaatonderzoekers uit alle vakgebieden hun krachten kunnen bundelen voor een gezamenlijke agenda voor integraal klimaatonderzoek en hoe bestaande kennis en kunde beter kan worden gestroomlijndaldus het nieuwsbericht.
Nieuwsbericht NWO


NWO deelt 22 Vici-beurzen uit

De NWO heeft afgelopen week 22 Vici-beurzen toegekend. De premies gaan naar wetenschappers uit de domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale Geesteswetenschappen (SGW). Met het bedrag van maximaal 1,5 miljoen euro kunnen zij voor vijf jaar vooruit met hun vernieuwende onderzoekslijn.
Nieuwsbericht NWO


Voorstel voor verdelen onderzoeksgelden via loting

Onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Aarhus University (Denemarken) pleiten voor een model waarbij onderzoeksgelden deels worden toegewezen via loting. Dit zou volgens hen transparanter, eerlijker en efficiënter zijn. Een lotingssysteem zou dan kunnen bestaan naast een systeem waarbij nog altijd de beste voorstellen sowieso worden gehonoreerd. De voorstellen moeten een antwoord bieden op de toenemende competitiviteit in onderzoeksaanvragen.
Artikel ScienceGuide
Publicatie


Koepels hoger onderwijs tekenen Verklaring Digitale en Open Leermaterialen

De Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en SURF hebben de handen ineen geslagen met hun Verklaring Digitale en Open Leermaterialen. Hiermee spreken ze gezamenlijk af samen te werken bij "het maken, delen, hergebruiken en inkopen van leermaterialen".
Nieuwsbericht UNL


Kabinet presenteert digitaliseringsstrategie

Het kabinet heeft in de digitaliseringsstrategie globale lijnen uitgezet voor het digitaliseringsbeleid voor de komende jaren. In het stuk komen vrijwel alle aspecten van het brede thema voorbijkomen. Om enige structuur aan te brengen worden de onderwerpen verdeeld in vier thema's: (1) Digitale fundament; (2) Digitale overheid; (3) Digitale samenleving en (4) Digitale Economie. Het kabinet kijkt bij de digitaliseringswetgeving in belangrijke mate naar Brussel, omdat daar momenteel veel initiatieven liggen om digitale zaken te reguleren. Het kabinet werkt ook aan het ontwikkelen van eigen competenties op het terrein van digitale technologieën, zoals AI en quantum. "Op het gebied van cruciale digitale diensten dragen we bij aan de ontwikkeling van Europese alternatieven op het gebied van clouddiensten, zoals GAIA-X", aldus de kabinetsleden.
Kamerbrief Digitaliseringsstrategie


Kabinet: Deepfakes evident riscovol maar niet bestempelen als 'hoog risico systeem' in de AI-act

Een schriftelijk overleg van de Tweede Kamer in aanloop naar de Telecomraad gaat onder andere in op de gewenste regulering van deepfakes naar aanleiding van een rapport van de universiteit van Tilburg. Is Nederland voornemens is om deepfake als hoogrisico systeem te bestempelen in de AI-act? Dit vraagt de VVD-fractie.  Minister Adriaansens van EZK geeft aan dat het kabinet in het voorjaar zal komen met een beleidsreactie op dit onderzoek. Daarbij zal ook aan de orde komen hoe het bestaand juridisch kader omtrent deepfakes moet en kan worden aangescherpt. Ze noemt het 'evident' dat deepfakes risico's met zich meebrengen voor individuen en de samenleving. Ze ziet echter onvoldoende reden om de techniek als 'hoog risico systeem' te bestempelen. De aan hoog-risico systemen gestelde vereisten zijn namelijk vooral bedoeld om te voorkomen dat er met de toepassing van AI-systemen fouten worden gemaakt. De risico’s van AI komen volgens het kabinet eerder voort uit de mogelijkheid dat deze systemen voor onrechtmatige of criminele doelen worden misbruikt. In dit licht begrijpt het kabinet de keuze van de Commissie om deepfakes wél aan transparantieverplichtingen te verbinden, maar niet aan de hoog-risico vereisten."
Schriftelijk overleg Tweede Kamer
Onderzoek Deepfake


Minister Jetten maakt haast met waterstofbeleid

Minister Jetten wilt dit jaar nog de eerste stappen zetten in de vormgeving van het waterstofbeleid, valt te lezen in een Kamerbrief. De minister acht dit nodig om de ambities van het kabinet - 500 megawatt geïnstalleerde elektrolysecapaciteit in 2025 en verhoogde klimaatambities voor 2030 - binnen bereik te brengen. In april staat er een commissiedebat over waterstof gepland; de minister wil in de zomer van 2022 een routekaart waterstof opleveren.
Kamerbrief Waterstof


Adriaansens zet samenwerking onderwijs en bedrijfsleven uiteen

Minister Adriaansens van EZK heeft in het schriftelijk overleg over de Raad voor Concurrrentievermogen naar aanleiding van een vraag van de CDA-fractie mede namens de minsiterie van OCW uiteengezet wat Nederland doet om de samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen en het bedrijfsleven te bevorderen. "Samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen, bedrijfsleven en industrie vindt onder meer plaats via het missiegedreven innovatiebeleid, publiek-private samenwerkingsverbanden, zowel nationaal als Europees en internationaal, en in onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. Voor de beleidsterreinen onderzoek, ontwikkeling en innovatie en kennisontwikkeling versterkt het Nationaal Groeifonds via langetermijninvesteringen nieuwe en bestaande ecosystemen", aldus Adriaansens. "Daarnaast is een learning community ingesteld met als doel het perspectief van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen verder te verankeren en ervaringen en best practices uit te wisselen over monitoring, governance, leiderschap en het verbinden van verschillende fases van het onderzoeks- en innovatieproces." In het schriftelijk overlge is ook antwoord gegeven op vragen over o.a. de transitiepaden die de Europese commissie wil opstellen voor de ecosystemen uit de Europese industriestrategie en over kennisveiligheid.
Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen


Hoekstra wil nieuwe strategie cyberveiligheid

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken wil een nieuwe strategie opstellen voor het internationale cyberveiligheidsbeleid en in het najaar van 2022 gereed hebben. "De oorlog in Oekraïne onderstreept nogmaals dat een assertief internationaal cybersecuritybeleid noodzakelijk is. Cyberdreigingen vanuit het buitenland blijven zich ontwikkelen, de weerbaarheid daartegen is onvoldoende ontwikkeld en de spanning tussen veiligheid, vrijheid en economische groei neemt toe. De aanpak hiervan op Europees en multilateraal niveau en in samenwerking met bedrijfsleven en NGO’s is essentieel", aldus Hoekstra. De internationale cyberstrategie wordt opgesteld in samenspraak met interdepartementale partners en aansluitend op de integrale Nederlandse cybersecuritystrategie (NLCS).
Kamerbrief Hoofdlijnen beleid Buitenlandse Zaken


Deep Tech Fonds moet kennisintensieve start- en scale-ups ondersteunen

Afgelopen week is de oprichting bekendgemaakt van het Deep Tech Fonds (DTF). Dit initiatief van het ministerie van EZK en Invest-NL zal investeren in kennisintensieve start- en scale-ups in sectoren als fotonica, quantumtechnologie, nanotech en high tech "om de technologische kennis en internationale concurrentiepositie voor Nederland te versterken". Voor het fonds is 250 miljoen beschikbaar.
Persbericht ministerie

Nieuws en achtergronden uit Europa


Zorgen in EP om Chinese inmenging

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen die de bewustwording van onwenselijke inmenging in het kennisveld moet verhogen. Daarover schreef NethEr afgelopen week. De resolutie richt zich met name op China. Zo zouden instellingen de samenwerking met Confucius-instituten moeten heroverwegen. Ook wordt de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) gevraagd onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging in Europese onderwijsinstellingen en onderzoeksprojecten. Verder roept de resolutie op om betere kennisuitwisseling op dit terrein mogelijk te maken tussen de lidstaten.
Artikel NethEr
Aangenomen resolutie
Artikel Europees Parlement


Europees Parlement wil meer ambitie in verordening batterijen

Het Europees Parlement (EP) wil meer ambitie zien voor duurzamere en gemakkelijker te vervangen batterijen (onder andere voor smartphones), zorgvuldigheidsnormen in de hele waardeketen en ambitieuzere doelstellingen voor afvalbeheer. Het EP gaat daarmee verder dan de Europese Commissie
Nieuwsbericht Europees Parlement
Nieuwsbericht Vleva


Kritiek op Europese verklaring over principes onderzoek en innovatie

De Europese ministers van onderzoek hebben een verklaring ondertekend met gemeenschappelijke principes en waarden voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Maar door de snelle geopolitieke veranderingen dreigen deze nutteloos te worden bij de selectie van wetenschappelijke medewerkers buiten de EU. Er is ook kritiek op de plannen vanuit universiteiten. Onder meer omdat het voorgestelde plan twijfelachtig zou zijn vanuit het perspectief van academische vrijheid en institutionele autonomie, en vanuit de Europese positie internationaal.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel ScienceBusiness


EUA werkt aan Europese hervorming van onderzoeksbeoordeling

De European University Association (EUA) werkt samen met Science Europe en de Europese Commissie aan een overeenkomst over de hervorming van onderzoeksbeoordelingen in heel Europa. De hervorming is onderdeel van de bredere European Research Area (ERA) agenda van de EC. De komende maanden organiseert de EUA online bijeenkomsten met leden om te praten over het onderwerp.
Artikel EUA


Cesaer: Big data heeft een steviger fundament nodig

Denktank Cesaer roept de EU op om een steviger fundament op te zetten voor opkomende technologieën. In het opiniestuk schrijven ze over de noodzaak van universiteiten, investeerders en overheden om nieuwe technologie in goede banen te leiden. “Net als ruwe olie zijn ruwe data van beperkte waarde. Maar wanneer ze worden verfijnd en geüpgraded, kunnen gegevens alles van brandstof voorzien, van de grenzen van academisch onderzoek tot bedrijven in de hele economie”, aldus het artikel.
Analyse Cesaer


Overeenkomst over miljardeninvesteringen voor de Europese Unie

De Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) hebben de garantieovereenkomst ondertekend over een begrotingsgarantie van de Europese Unie van € 19,65 miljard ter ondersteuning van investeringsprojecten in heel Europa. Investeringen vanuit het InvestEU-programma zullen gericht zijn op vier beleidsterreinen: duurzame infrastructuur; onderzoek, innovatie en digitalisering; kleine en middelgrote bedrijven; en sociale investeringen en vaardigheden.
Nieuwsbericht Europese Commissie


REPowerEU: Sneller onafhankelijk van Russische fossiele brandstoffen

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd om Europa voor 2030 onafhankelijk te krijgen van Russische fossiele brandstoffen. De EC verwacht voor het einde van het jaar de vraag naar Russisch gas al met twee derde te kunnen verminderen. Het plan REPowerEU moet de veerkracht van het EU-brede energiesysteem vergroten op basis van diversificatie van de gasvoorziening en sneller verduurzaming van de gebouwde omgeving. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne onderzocht Economics Observatory het belang van Russisch gas voor de Europese energievoorziening. De schrijvers onderzoeken de huidige rol van Russisch gas, mogelijke opties op korte en lange termijn en de daarbij horende risico’s.
Artikel Economics Observatory
Nieuwsbericht Europese Commissie


EC start onderzoek naar advertentiebeleid Google en Meta

De Europese Commissie (EC) heeft een formeel onderzoek aangekondigd om te beoordelen of een overeenkomst tussen Google en Meta voor online display-advertentiediensten mogelijk in strijd is met de EU-mededingingsregels. "Via de zogenaamde 'Jedi Blue'-overeenkomst tussen Google en Meta is mogelijk een concurrerende technologie getarget op Google's Open Bidding met als doel deze te verzwakken en uit te sluiten van de markt voor het weergeven van advertenties op websites en apps van uitgevers", aldus Eurocommissaris voor mededinging Vestager.
Nieuwsbericht Europese Commissie


Nieuwe Europese regelgeving omtrent digitale valuta

Het Europees Parlement is het eens geworden over een uniform wettelijk kader voor digitale valuta. Het doel van de nieuwe regelgeving is om in de EU consumenten te beschermen tegen marktmanipulatie en financiële criminaliteit; en om mining van crypto op te nemen in de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten tegen 2025 om de ecologische voetafdruk te verkleinen.
Artikel Business Insider
Nieuwsbericht Europees Parlement


EARTO analyse van Horizon Europe AGA

Volgens EARTO zullen uitdagingen zich blijven voordoen bij de toekomstige uitvoering van EU programma’s voor R&I-gerelateerde doeleinden, omdat de diverse onafhankelijke EU-programma’s hun eigen regels voor deelname hanteren. Dit zou zorgen voor een nieuw niveau van complexiteit voor de EU-instellingen, de lidstaten en de programma’s zelf. Dat blijkt uit een analyse van de nieuwe plannen voor Annotated Grant Agreement’s (AGA), onderdeel van Horizon Europe.
Analyse EARTO


Aanbevelingen voor transparantie digitale platforms

Het Centre for International Governance Innovation (CIGI) presenteert aanbevelingen om de problemen te adresseren die er zijn omtrent transparantie en aansprakelijkheid van digitale platforms, en de dilemma’s waar beleidsmakers tegenaan lopen. “Het is bedoeld als bijdrage aan het voortdurende gesprek over het opzetten van een flexibel, wendbaar regelgevingsregime dat kan leren van ervaring en kan reageren op de veranderende zakelijke en technologische realiteit van het snel veranderende digitale landschap”, aldus de schrijvers over het rapport.
Analyse CIGI

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Onderzoekers pleiten voor hervorming wetenschappelijke prijzen

Onderzoekers pleiten in Physicsworld voor een hervorming van wetenschappelijke prijzen. Aanleiding hiervoor is de gebrekkige aanvraagprocedure voor het nomineren van prijzen, evenals de manier waarop ze worden uitgereikt. Het gevolg is dat bijvoorbeeld vrouwelijke wetenschappers en wetenschappers die tot een minderheid behoren, minder kans maken op erkenning. Stappen die genomen kunnen worden zijn het trainen van selectiecomités in het herkennen van onbewuste vooroordelen, consistente evaluatieprocessen met vaste criteria en het aanmoedigen van leden om hun eigen stereotypen te bevragen. Ook moeten de vereisten voor prijzen geëvalueerd worden en moet het duidelijk zijn wat de onderbouwing voor de vereisten is.
Artikel Physicsworld


De effecten van AI op het werkleven van vrouwen

Unesco heeft een rapport gepubliceerd naar aanleiding van een onderzoek over de effecten van AI op het werkleven van vrouwen. Het gebruik van AI technologieën heeft namelijk invloed op de arbeidskansen van vrouwen, hun positie, behandeling en status op de werkplek.
Rapport UNESCO


Biden zet stap richting digitale munt en regulering crypto

De Amerikaanse president Biden heeft een uitvoeringsbevel ondertekend dat kan leiden tot de ontwikkeling van een digitale munt van de Verenigde Staten. Dat meldt Wired. Volgens Biden zou de digitale munt gebruikt kunnen worden om “efficiënte en goedkope transacties te ondersteunen, met name voor internationale geldoverdrachten en betalingen, en om een grotere toegang tot het financiële systeem te bevorderen, met minder risico's dan particulier beheerde digitale valuta". Ook gaf Biden opdracht om een beleid te ontwikkelen voor het beheer van bestaande cryptocurrencies. Naast het onderzoeken van digitale valuta die worden gereguleerd door de Amerikaanse centrale bank, richt het uitvoeringsbevel zich ook op andere gebieden, schrijft Nextgov. Tot deze gebieden behoren de bescherming van Amerikaanse consumenten, bedrijven en het grotere financiële systeem tegen fraude en risico's, het waarborgen van het leiderschap van de VS op technologisch gebied, het bevorderen van gelijke toegang tot betaalbare financiële diensten en het ondersteunen van innovatie.
Artikel Wired
Artikel Nextgov


VS: Roep om meer investeringen in wetenschap

De Amerikaanse Science and Technology Action Committee roept op tot meer investeringen in de wetenschap. Dat schrijft RollCall. Momenteel wordt slechts 0,7% van het Americaanse BBP geïnvesteerd in wetenschap en technologie. Om de positie als wereldleider te handhaven, moet Amerika de komende vijf jaar de uitgaven minstens verdubbelen naar 1,4% van het BBP.
Artikel Roll Call

5G voor militair gebruik heeft potentie en risico’s

“5G biedt een aantal veelbelovende defensietoepassingen, maar er moeten nog beveiligingsnormen worden uitgewerkt om de juiste autoriteiten aan het werk te krijgen”, schrijft Neal Ziring, technisch directeur van de National Security Agency (NSA). Momenteel werkt de NSA samen met het Defense Information Systems Agency om specificaties en beleid uit te werken.
Artikel FCW


Raamwerk voor slimme steden en gereedschappen

Het National Institute of Standards and Technology (NIST) heeft een raamwerk gepubliceerd voor slimme steden. Het NIST staat stil bij hoe ‘slimme’ steden onder andere digitale technologie inzetten om economische vitaliteit, rechtvaardigheid, duurzaamheid en kwaliteit van leven te bevorderen. De 5 belangrijkste factoren volgens NIST zijn: Afstemming van KPI's op gemeenschapsprioriteiten in districten en buurten; afstemming van investeringen op de prioriteiten van de gemeenschap; investeringsefficiëntie; informatiestroomdichtheid; en kwaliteit van infrastructuurdiensten en voordelen voor de gemeenschap.
Artikel NIST


Innovatie ter bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering

Het Canadian Centre for Climate Change and Adaptation werkt aan een Climate Smart Lab om slimme technologieën te innoveren die de aanpassing aan klimaatverandering op regionale en lokale schaal ondersteunen. De wetenschappers werken met geavanceerde toolsets om simulaties uit te werken. Het doel is om beleidsmakers te ondersteunen in hun beslissingen over hoe lokale gemeenschappen te beschermen tegen toekomstige klimaatrampen.
Nieuwsbericht Open Access Government


China plant bouw 450 GW aan wind- en zonne-energie in woestijn

Om de energiedoelen te behalen start China met de bouw van 450 gigawatt aan zonne- en windenergie installaties in de woestijn. Dat schrijft Singularity Hub. Vorig jaar kondigde de Chinese president Xi Jinping ambitieuze energiedoelstellingen aan: in 2030 moet 40% van de elektriciteit in het net afkomstig zijn van niet-fossiele brandstoffen en in 2060 moet China koolstofneutraal zijn. China is nu al wereldleider op het gebied van duurzame energie, met een aandeel van ongeveer 40% in de wereldwijde groei van duurzame energiecapaciteit in de afgelopen jaren.
Artikel Singularity Hub


China wil dit jaar al 600.000 5G basisstations toevoegen

Volgens het Chinese ministerie van industrie en informatietechnologie hebben momenteel alle steden en 87% van de rest van het land al 5G-dekking. Dit zou China koploper maken in de wereldwijde race omtrent 5G. China heeft verder aanvullende investeringen aangekondigd om de netwerkinfrastructuur te verbeteren. Het doel is om dit jaar minstens 600.000 5G basisstations toe te voegen, wat het landelijke netwerk tot 2 miljoen zou uitbreiden.
Artikel Tech Wire Asia


OESO: Hoe Zuid-Korea een koploper werd in de AI transitie

In een analyse zet de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) uiteen op welke manier Zuid-Korea afgelopen jaren een koploper is geworden op het gebied van kunstmatige intelligentie. De OESO schrijft dat de uitgangspunten van Zuid-Korea nauw verwant zijn aan de OESO AI principes en dat daar door het land verder invulling aan is gegeven..
Artikel OESO