AWTI e-mail alert 22 april 2021

Volgens de KNAW versnellen medische innovaties door coronacrisis. En wat is de impact van COVID-19 op wetenschap, technologie en innovatie (WTI) op de lange termijn. Een rapport van de OESO verwacht vijf trends. Welke? Lees dit en meer in de AWTI e-mail alert.

Bericht van de AWTI


Op 17 juni organiseert de AWTI online het symposium ‘Rijk aan kennis’. Dit is live vanuit het Muntgebouw in Utrecht, waarin Marijke Roskam verscheidene rondetafelgesprekkeren modereert. Het symposium gaat inhoudelijk in op het AWTI-advies Rijk aan kennis – Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek. Bij de rondetafelgesprekken zijn o.a. Eppo Bruins (voormalig lid Tweede Kamer), Corien Prins (voorzitter WRR), Jasper van Kuijk (TU Delft en columnist) en Marleen Stikker (AWTI-raadslid en directeur Waag) aanwezig. Zij zullen discussiëren over hoe ministeries en het parlement meer en beter gebruik kunnen maken van kennis in hun werkzaamheden
Nieuwsbericht AWTI
Aanmelden AWTI-Symposium

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Oproep voor nationaal herstelplan mist aandacht voor innovatie

Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Tuur Elzinga (voorzitter FNV) roepen in een open brief het demissionaire kabinet en de nieuwe Tweede Kamer op om samen met hen voor 1 juni te komen tot een nationaal herstelplan voor de komende jaren. De brief vraagt aandacht voor onder andere de schuldenproblematiek van bedrijven en het matige arbeidsperspectief voor jongeren, maar doet nog geen aanbevelingen voor oplossingsrichtingen. Daarin zouden, volgens de AWTI, wetenschap, technologie en innovatie een grote rol moeten spelen.
Nieuwsbericht VNO-NCW
Brief VNO-NCW / FNV (pdf)


EUA: Financiële crisis aan universiteiten na de pandemie vermijden

Een rapport van de European Universities Association (EUA) laat zien dat de gevolgen van de bezuinigingen op universiteiten na 2008 in veel landen nog steeds voelbaar zijn. Landen hebben nu wel betere inzichten en nieuwe instrumenten om een nieuwe inzinking van de financiering te voorkomen als gevolg van de huidige economische crisis. Blijvende steun van landen en de EU voor onderwijs, onderzoek en innovatie zou een grote bijdrage kunnen leveren aan het economisch herstel uit de coronacrisis. (Zie ook: ‘Coronacrisis bedreigt financiering van universiteiten maar biedt ook mogelijkheden’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Aankondiging Rapport
Rapport EUA (pdf)


De toekomst van wetenschap, technologie en innovatie na corona

Wat is de impact van COVID-19 op wetenschap, technologie en innovatie (WTI) op de lange termijn? Een rapport van de OESO verwacht vijf trends, naast uitdagingen op het gebied van financiering: digitalisering, openheid, veranderende globalisering, inclusiviteit en nieuwe, onconventionele beleidsexperimenten. Het rapport onderzoekt verder hoe het WTI-beleid van overheden kan bijdragen aan veerkracht, duurzaamheid en het verkleinen van verschillen tussen arme en rijke landen.
Rapport OESO

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Wat geeft excellente wetenschappers de X-factor om ook impact te hebben?

Kan excellente wetenschap samengaan met succesvolle commercialisering van onderzoek? In een artikel van Leiden Madtrics delen enkele topwetenschappers die prestigieuze Spinoza- en Stevinprijzen wonnen, hun inzichten. Geïnstitutionaliseerde onderzoekscommercialisering kan baat hebben bij meer gepersonaliseerde trajecten.
Artikel Leiden Madtrics (februari 2021)


Medische innovatie versneld door coronacrisis

Het medisch-technisch wetenschappelijk onderzoek is, mede door de coronacrisis, in een stroomversnelling gekomen. Denk aan de ontwikkeling van sneltesten en van nieuwe beademingsapparatuur. De KNAW organiseerde op 15 april een webinar over hoe de coronacrisis ontwikkelingen binnen het medisch-technische onderzoek hebben versneld.
Verslag Webinar (YouTube)


Opinie: De Tweede Kamer heeft te weinig kennis van zaken om tegenmacht te zijn

De Tweede Kamer heeft op veel terreinen nauwelijks expertise in huis, constateert Rob de Wijk in een column voor Trouw. Daardoor is er nauwelijks meer sprake van tegenmacht voor de regering. De Tweede Kamer zou, volgens De Wijk, een budget voor kennis moeten eisen of een eigen onderzoeksinstituut moeten opzetten. Het pleidooi sluit goed aan op het recente AWTI-advies ‘Rijk aan kennis - Naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek’.
Column Trouw
Advies AWTI (februari 2021)


Nederlands aanbestedingsbeleid voor innovatie: relatief goed, maar kan beter

Nederland doet het op het gebied van innovatiegerichte aanbestedingen in de publieke sector relatief goed in Europa. Wel kan Nederland innovatiegericht aanbesteden hoger op de agenda zetten in meer sectoren dan tot nu toe gebeurt. Dat blijkt uit een rapport van PwC voor de Europese Commissie (EC). Deze maand publiceerde Rijkswaterstaat, één van de grootste aanbesteders van ons land, de Innovatieagenda 2030. Hierin staat hoe de organisatie de komende jaren, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, wil innoveren, onder andere via het aanbesteden.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport EC
Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Rapport Rijkswaterstaat (pdf)


Jonge economen: Naar een welzijnseconomie

In deze alert schrijven we af en toe over ‘brede welvaart’, omdat dit concept economische processen, zoals innovatie, in een nieuw daglicht stelt. Nauw verwant aan het begrip ‘brede welvaart’ is de ‘welzijnseconomie’. Pakhuis de Zwijger organiseerde vorige week een livecast rondom de presentatie van het rapport ‘Towards the Well-Being Economy; Implications for Public, Environmental and Financial Policy’. Het is geschreven door de ‘Think Tank of Young Economists of the Future Markets Consultation’, onder auspiciën van voormalig premier Jan-Peter Balkenende en politiek filosoof Govert Buijs.
Nieuwsbericht en video Pakhuis de Zwijger
Rapport Think Tank of Young Economists (pdf)


NXTGEN HIGH TECH

Nederland is internationaal koploper in ultranauwkeurige hightech equipment.  Maar de continuïteit van deze positie is niet vanzelfsprekend, stelt de topsector HTSM. Daarom heeft ze, in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven en collega-topsectoren, een breed gedragen Groeifondsvoorstel geschreven: NXTGEN HIGH TECH. Uitvoering ervan zou de sector, onze economie maar ook duurzaamheid, digitalisering en gezondheid een grote impuls kunnen geven.
Nieuwsbericht Holland High Tech
Rapport (pdf)
Nieuwsbericht Link Magazine


Maakindustrie zet stappen naar circulair ondernemen

De Nederlandse maakindustrie biedt volop inspirerende en grensverleggende innovaties voor een circulaire economie. Dat laat de publicatie ‘Manufacturing: the future is circular’ van Holland Circular Hotspot en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) zien. De publicatie moet de maakindustrie over de hele wereld inspireren om aan de slag te gaan met circulair ondernemen.
Nieuwsbericht FME
Rapport Holland Circular Hotspot / UPCM (pdf)


Agentschap Telecom onderzoekt ongeautoriseerde toegang Huawei bij KPN

Het Agentschap Telecom start een onderzoek naar KPN. Onlangs kwam een rapport naar buiten (uit 2010) dat wijst op mogelijke ongeautoriseerde toegang tot het KPN-netwerk van het Chinese techbedrijf Huawei. Dat bedrijf beheert nog steeds de kern van het mobiele netwerk van KPN.
Bericht RTL Nieuws
Nieuwsbericht de Volkskrant


Wat doen Nederlandse en Belgische bedrijven aan databescherming?

Clouddatabeheerder Veeam heeft bij meer dan 190 organisaties in België en Nederland onderzocht hoe zij databescherming en ‑beheer hebben aangepakt in het afgelopen coronajaar. Het Data Protection Report 2021 laat zien dat bijna alle bevraagde organisaties hun gebruik van cloud willen versnellen. 76 procent kampt terzelfdertijd met een beschikbaarheidsprobleem: wanneer er iets misloopt, duurt het te lang om aan de slag te gaan met back-upsystemen. Nog frappanter: bij 56 procent kan data niet meer hersteld worden omwille van slechte en niet geverifieerde back-ups.
Nieuwsbericht IT Daily
Rapport Veeam (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


Steeds meer zorgen over onderzoeksimpact AVG

Drie koepels van Europese wetenschapsacademiën luiden de noodklok over de gevolgen van Europese privacyregels op internationaal gezondheidsonderzoek. De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG / GDPR) hindert de uitwisseling van gegevens over de grens, aldus ALLEA, EASAC en FEAM. De Europese Commissie concludeert dat lidstaten een verstikkende lappendeken aan privacyregels hebben gebreid en krijgt steun van het Europees Parlement. Ondertussen schrijft de toezichthouder richtlijnen voor onderzoekers. Maar is dat genoeg?, vraagt een artikel van Neth-ER zich af.
Nieuwsbericht ALLEA
Artikel Neth-ER


Europese open science cloud gaat convergentiefase in

Tot op heden heeft de Commissie ongeveer 50 afzonderlijke projecten gefinancierd om “een world wide web voor onderzoeksgegeven” te creëren. Hierin is inmiddels zo’n 320 miljoen euro geïnvesteerd. Vanaf juni gaat een nieuw publiek-privaat partnerschap dit systeem stroomlijnen om er een echte open science cloud van te maken. Deze zou het voor onderzoekers gemakkelijker moeten maken om volledig open wetenschap na te streven.
Nieuwsbericht Science|Business


Europese Raad akkoord met EU‑ruimtevaart­programma

De Europese Raad is akkoord gegaan met de voorstellen voor een EU‑ruimtevaartprogramma voor 2021‑2027 ter waarde van 14,8 miljard euro. De EU beschouwt ruimtevaart­activiteiten als aanjagers van duurzame economische groei en veiligheid. Het Europees Parlement keurt de plannen naar verwachting nog deze maande goed.
Persbericht Europese Raad
Ontwerp Wetgeving (pdf)


Eerste supercomputer van wereldklasse in EU in gebruik genomen

Op 20 april 2021 is de EuroHPC-supercomputer Vega officieel ingehuldigd met een ceremonie in Maribor, Slovenië. Vega is de eerste EU-supercomputer die wordt opgeleverd en die medegefinancierd is met EU-middelen.
Nieuwsbericht EuroHPC


EU komt met ingrijpende AI-regels en boetes voor overtredingen

Gisteren kwam (als alles goed ging) de Europese Commissie met voorstellen voor het reguleren van artificiële intelligentie (AI). Dat is te laat om nog mee te kunnen nemen in deze alert, maar verschillende media, waaronder Science|Business en de BBC, beschikten vorige week over de conceptplannen. Het gebruik van AI voor het volgen van mensen en het rangschikken van hun gedrag wordt verboden. Boetes voor overtreding van de regels kunnen oplopen tot 4 procent van de omzet van een bedrijf. Volgens een bericht van TechMonitor vinden mensenrechtenorganisaties de regels niet ver genoeg gaan.
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht BBC
Nieuwsbericht TechMonitor


De gevaren van onderzoek en overheidsbeleid op basis van data

Economen en beleidsmakers omarmen te gemakkelijk het gebruik van big data, aldus een artikel van de Britse mediaorganisatie denken Project Syndicate. Voordat we meer conclusies koppelen en beslissingen toevertrouwen aan op gegevens gebaseerde ‘machine learning’‑ en AI-systemen, moet er duidelijkheid zijn over de beperkingen van de gegevens die we gebruiken.
Artikel Project Syndicate


Co-creatie staat bij Europese overheden nog in de kinderschoenen

De denktank Lisbon Council heeft ‘The 2021 State of Co-Creation: Delivering Services Together’ gepresenteerd, aan analyse van de stand van zaken op het gebied van co-creatie in de 27 lidstaten van de EU, het VK en zes toonaangevende steden. Het betrekken van gebruikers bij de ontwikkeling van overheidsdiensten en ‑beleid wordt steeds meer gezien als fundamenteel onderdeel van de hervorming van de publieke sector en digitalisering. Maar, op Letland na, moeten alle landen en steden nog grote stappen zetten om van co-creatie een standaard werkwijze te maken.
Nieuwsbericht Lisbon Council
Rapport Lisbon Council


Technologische en innovatie-uitdagingen voor de industrie

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie (JRC) heeft een rapport uitgebracht over de technologische en innovatie-uitdagingen waarvoor de Europese industrie het komende decennium staat. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer: verspreiding van technologie en industriële dynamiek, innovatie en waardeketens van ondernemingen, financiering van innovatie, en werkgelegenheid en vaardigheden voor industriële transformaties.
Aankondiging Rapport
Rapport JRC


Opinie: Omarmen ‘Technologie als Dienst’ zal circulaire economie aanwakkeren

Technology as a Service (TaaS) biedt groeikansen in elke bedrijfstak, aldus een artikel van The European Sting. Net als alle andere producten die tegenwoordig ook worden aangeboden als dienst (zoals Mobility as a Service), vereist TaaS een revisie van de bedrijfs- en digitale transformatiestrategie van een bedrijf, maar levert het uiteindelijk voor iedereen aanzienlijke voordelen op, zowel economisch als uit duurzaamheidsoogpunt.
Artikel The European Sting


Intensivering nodig van het beleid voor slimme specialisatie

Op 15 april organiseerden het European Committee of the Regions (CoR) en het Joint Research Centre van de Europese Commissie een online workshop over de wijze waarop slimme specialisatie kan helpen bij het herstel van regio’s uit de coronapandemie en het aangrijpen van nieuwe kansen voor duurzaamheid en inclusiviteit. Op het webinar spraken praktijkmensen, beleidsmakers en onderzoekers over de belangrijkste uitdagingen en good practices. De denktank European Policy Centre (EPC) wil dat in de komende nieuwe Europese Industriële Strategie ruim aandacht komt voor het wegwerken van de verschillen in innovativiteit binnen Europa.
Verslag CoR
Webcast Workshop
Nieuwsbericht EPC
Beleidsbrief EPC (pdf)


EIT Health publiceert rapport over de rol van AI in de gezondheidssector

De denktank EIT Health heeft een rapport gepubliceerd over de dringende noodzaak van een post-pandemische technologische revolutie in de gezondheidszorg. Volgens het rapport ‘Healthcare Workforce and Organisational Transformation with AI - Enacting Change’ wordt het Europese gezondheidsstelsel onhoudbaar als er geen grote structurele en transformationele veranderingen in de zorg plaatsvinden.
Nieuwsbericht EIT Health
Rapport EIT Health (pdf)


EDPB: Plan voor doorgifte data naar VK is goed, maar er zijn ook zorgen

De privacytoezichthouders verenigd in de European Data Protection Board (EDPB) publiceerden op 13 april twee adviezen aan de Europese Commissie (EC) over het Europese plan om de doorgifte van persoonsgegevens naar het VK weer toe te staan. De toezichthouders zien geen problemen in de onderlinge gegevensuitwisseling tussen de twee blokken, maar zijn wel bang dat er vanuit de EU gegevensstromen via het VK naar de VS ontstaan die zich aan de GDPR / AVG onttrekken.
Nieuwsbericht EDPB
Nieuwsbericht Autoriteit Persoonsgegevens
Advies EDPB over adequaatheidsbesluit AVG (pdf)
Advies EDPB over adequaatheidsbesluit Richtlijn politie en justitie (pdf)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Coronacrisis bedreigt financiering van universiteiten maar biedt ook mogelijkheden

Hoewel er zorgen zijn over de financiering van het hoger onderwijs en onderzoek in de wereld, zijn er ook hoopvolle tekenen. De vice-rectores magnifici uit Australië, Hong Kong toonden zich op het International Higher Education Forum 2021 (IHEF 2021) in ieder geval optimistisch over de toekomst, aldus University World News. Door de crisis zullen universiteiten, volgens de betrokkenen, een nieuw doelbewustzijn ontwikkelen en daardoor beter beseffen hoe belangrijk meer internationale samenwerking is. Er liggen wel geopolitieke spanningen op de loer.
Bericht University World News


Aziatische steden winnen aan invloed als wetenschaps- en innovatiecentra

Een gezamenlijk rapport van Shanghai R&D Public Service Platforms en Elsevier laat zien dat Aziatische steden hun innovatieve en economische voetafdruk vergroten. De Europese en Noord-Amerikaanse tegenhangers van deze centra blijven echter nog steeds de machtscentra van wetenschap en innovatie. Het rapport ‘Data and Insights on International Science, Technology, and Innovation - Comparative Research Report of 20 Global Cities’ belicht ook het steeds diversere landschap van Aziatische steden buiten de machtscentra Tokio, Peking en Sjanghai.
Persbericht Elsevier
Rapport


Opinie: Wereldranglijst THE bevat ten onrechte universiteiten uit totalitaire systemen

De laatste Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021 bevatte weinig verrassingen toen ze in september werd vrijgegeven. De gebruikelijke deelnemers voerden de ranglijst aan. Op de lijst staan echter ook universiteiten uit totalitaire landen, met name China en Singapore, waar de academische vrijheid te wensen overlaat. Die horen dus helemaal niet thuis op een universitaire ranglijst, betoogt een artikel van University World News.
Artikel University World News


Wat is de toekomst van kunstmatige intelligentie?

Wat is kunstmatige intelligentie, hoe gaat het ons leven veranderen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI vooral positieve, gewenste effecten heeft? Die vragen staan centraal in een podcast van de University of Cambridge. Aan bod komen onder andere de culturele gevolgen van AI, de gevolgen van AI voor democratische besluitvorming, toekomstvoorspellingen met AI en het belang van een internationaal AI-reguleringssysteem. Een artikel van AI Daily schetst waarvoor AI nu al in de praktijk wordt gebruikt. Een artikel van Silicon Angle denkt dat we nog maar aan het begin staan van de ontwikkeling van AI.
Aankondiging University of Cambridge
Artikel AI Daily


Kunstmatige intelligentie kan niet zonder ethiek

Kunstmatige intelligentie (AI) “is een instrument, net als alle andere. Je kunt er schade mee aanrichten en je kunt er prachtige dingen mee doen”, aldus een artikel van AI-specialist Sean Lang op LinkedIn. Het is dus zaak om positieve ontwikkelingen te bevorderen en negatieve ontwikkelingen te voorkomen of af te remmen. Het artikel gaat dieper in op de noodzakelijke ESG-benadering (environment, society and governance) van AI. Op 15 april organiseerden organisaties uit Singapore en Nederland een webinar over ethiek en AI. De organisatie All Tech Is Human publiceerde onlangs het rapport ‘The Business Case For AI Ethics: Moving From Theory To Action’. Een artikel van MIT Technology Review beschrijft het taalgebruik van de grote technologiebedrijven om onder ethische richtlijnen voor AI uit te komen (‘50-ish words you can use to show that you care without incriminating yourself’).
Artikel LinkedIn
Verslag Webinar ‘AI and Ethics: The Key to a Successful Human-AI Relation’ (YouTube)
Rapport All Tech Is Human
Artikel MIT Technology Review


Nederland en elf andere landen geven meer belastingprikkels voor r&d

Twaalf landen zijn, als reactie op de coronacrisis, genereuzer geworden met het stimuleren van bedrijfs-r&d via belastingprikkels. Dat laten de nieuwste ‘R&D tax incentive country profiles’ van de OESO zien. Nederland is een van die landen.
Aankondiging OESO
Profiel Nederland (pdf)


Opinie: EU zou Amerikaanse voorstellen belasting digitale diensten moeten steunen

De 37 lidstaten van de OESO onderhandelen al enkele jaren over fiscale belasting van digitale diensten. Nu de VS, onder leiding van president Joe Biden, met nieuwe voorstellen komt die grotendeels tegemoetkomen aan de wensen van de meeste OESO-landen, zou de EU deze volop moeten ondersteunen, meet een artikel van het Centre for European Reform (CER). De EU moet dan wel haar eigen voorstellen intrekken.
Artikel CER
Rapport CER


Canada: Meer ideeën voor en over het innovatiebeleid

Het Innovation Policy Lab van de Munk School of Global Affairs and Public Policy aan de University of Toronto geeft elk kwartaal een nieuwsbrief uit over innovatiebeleid. Deze is sterk gericht op Canada, maar er staan ook veel (verwijzingen naar) interessante artikelen in die relevant zijn voor Europa. Die gaan dit keer bijvoorbeeld over innovatiebeleid voor digitalisering en klimaat, de noodzaak van versterking van de platformeconomie en waarom het nodig is meer steun te geven aan scale-ups.
Nieuwsbrief Innovation Policy Lab


VS: Het sturen van de toekomst van universiteiten vanuit een opensysteembenadering

Universiteiten zijn sterk aan het veranderen onder invloed van internationale concurrentie, overheidssturing, technologische innovaties en sociale bewegingen. Op een webinar van het UC Berkeley Center for Studies in Higher Education spraken deskundigen over opensysteembenaderingen voor het sturen van de toekomst van universiteiten.
Verslag Webinar (YouTube)


VS: National Academies willen een proefinstallatie voor kernfusie

De Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine gaven in 2019 het ‘Final Report of the Committee on a Strategic Plan for US Burning Plasma Research’ uit. Vorige week verscheen een tweede studie, ‘Bringing Fusion to the US Grid’, dat gaat over de specifieke eisen waaraan een proefinstallatie zou moeten voldoen. Het is, volgens de National Academies, nu aan de overheid om stappen te zetten richting realisatie van kernfusie.
Nieuwsbericht National Academies
Rapport ‘Bringing Fusion to the US Grid’ (2021)
Rapport ‘Burning Plasma Research’ (2019)


VS: Stappen nodig om weer innovatiewereldleider te worden, zegt ITIF

De financiering van r&d aan universiteiten in de VS blijft dalen ten opzichte van andere OESO-landen. Tegelijkertijd daalt het land op internationale innovatieranglijsten. Om weer een internationale leider te worden, moet de overheid 90 miljard dollar per jaar extra gaan investeren in r&d aan universiteiten, en een Nationale Strategie voor Geavanceerde Technologie opzetten. Beide rapporten vormen een uitwerking van de plannen van de Amerikaanse regering en het Congres om wetenschap, technologie en innovatie te bevorderen. Intussen is het tweepartijenvoorstel van het Congres voor een Endless Frontier Act op problemen gestuit. Dit wetsvoorstel voorziet in een investering van 100 miljard dollar in de National Science Foundation voor de komende vijf jaar. Verschillende Congresleden willen veranderingen aanbrengen in de uitvoering van de plannen.
Rapport ‘University R&D Funding’ – ITIF
Rapport ‘Ensuring America’s Advanced Technology Preeminence’ – ITIF
Nieuwsbericht AIP


VS: Adviezen van McKinsey voor versterking van maakindustrie

De COVID-19-pandemie heeft veel duidelijk gemaakt over het belang van de maakindustrie voor de gezondheid, de veiligheid, de nationale veiligheid en de continuïteit van tal van bedrijfstakken. Zij heeft ook aan het licht gebracht hoe gevoelig de industrie is voor schokken en verstoringen in mondiale toeleveringsketens. Een discussiestuk van McKinsey stelt dat de VS deze ontwikkelingen kan aangrijpen om de eigen productiesector concurrerender te maken. Uitgaande van een lijst van 30 deelsectoren, identificeert McKinsey er 16 die, vooral door innovatie, de productiviteit, de economische groei en de veerkracht kunnen bevorderen.
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey


VS: Overleg en sturing nodig bij aanpassen arbeidsmarkt aan moderne economie

De snelle opkomst van geavanceerde automatiseringstechnologieën dreigt de arbeidsmarkt te ontwrichten. Een artikel van de denktank Brookings constateert dat opleidingsinitiatieven in de particuliere sector in de VS als paddenstoelen uit de grond schieten, waardoor een lappendeken van opleidings‑ en van certificeringsprogramma’s ontstaat. Er zou meer afstemming moeten komen, vooral ook met het reguliere openbare onderwijs. Dit zou er teven toe moeten leiden dat maatschappelijke ongelijkheid en ongewenste verschillen in arbeidsmarktmobiliteit worden bestreden.
Artikel Brookings


VS: Grootste bedreigingen voor veiligheid zijn het moeilijkst te definiëren

In een briefing voor de Senaat waarschuwden de hoofden van de belangrijkste inlichtingendiensten in de VS voor gevaren die geen gemakkelijke oplossingen bieden: cyberveiligheid en offensieve vormen van hacking. Met name Rusland en China dreigen de veiligheid van de infrastructuur van de VS dreigt te ondermijnen. Eenvoudige oplossingen voor dit probleem zijn er niet.
Artikel Wired