Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 17 juni 2021

Discussie over wetenschappelijke vrijheid naar aanleiding van Deense commotie, lijkt de tijdelijke opheffing van octrooien coronavaccins er niet te komen en welke steden in de wereld staan er in de top drie van Topsteden voor ondernemerssucces? Lees het nu in de AWTI e-mail alert.

Bericht van de AWTI

Vandaag het AWTI-Symposium Rijk aan kennis

Vandaag is het AWTI-symposium. Vandaag is het laatste moment om je hiervoor aan te melden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Definitief programma
Aanmelden

 

Bijdrage ten behoeve van commissiedebat: Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Vandaag, 17 juni 2021, houdt de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) een commissiedebat over ‘bedrijfslevenbeleid en innovatie’. In dit verband wordt onder andere gesproken over het door de Kamer zelf aangevraagde AWTI-advies ‘Beter van start’, dat gaat over de doorgroei van kennisintensieve start-ups, en de reactie hierop van het kabinet. In een korte notitie geeft de AWTI een korte schets van het advies en geeft het een aantal aandachtspunten voor verdere gedachtewisseling met het kabinet.
Notitie AWTI
Advies AWTI (7 oktober 2020)
Kabinetsreactie AWTI-advies (pdf; 3 juni 2021) 
 

Open brief voor deelname Zwitserland aan Horizon Europe

Samen met zijn Europese zusterorganisaties publiceerde de AWTI deze week een open brief over blijvende deelname van Zwitserland aan Horizon Europe. Hierin roepen de adviesraden op tot voortzetting van de langdurende en wederzijds succesvolle samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Zwitserland huisvest onderzoeksinstellingen van wereldklasse en staat al jaren gerangschikt als één van de meest competitieve en innovatieve landen. Mocht Zwitserland niet kunnen deelnemen aan Horizon Europe, dan zou dit de ERA als geheel verzwakken.
Open brief

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Discussie over wetenschappelijke vrijheid naar aanleiding van Deense commotie

Vorige week heeft het Deense parlement een motie aangenomen die universiteitsbestuurders oproept politiek activisme van academici te ontmoedigen. De motie is vooral bedoeld om paal en perk te stellen aan de maatschappelijke rol van onderzoekers van migratie, gender en discriminatie. Deze ontwikkeling heeft ook het debat in Nederland over vrijheid van wetenschap(pers) aangewakkerd. Het raakt namelijk alle wetenschappers die zich weleens buiten de ivoren toren wagen, betoogt de (vaak als opiniemaker werkende) Amsterdamse academicus Ewald Engelen in een artikel van De Groene. Van Engelen komt ook aan het woord in een artikel van ScienceGuide, waarin hij het vaak gepolariseerde wetenschappelijk debat en het nog sterker gepolariseerde maatschappelijke debat over de wetenschap aan de kaak stelt. Omdat ScienceGuide hierover meer wil weten, heeft ze een enquête opgezet voor onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en KNAW-instellingen. Hierin wordt gevraagd naar de obstakels die zij ervaren wanneer zij aan het publieke debat (willen) deelnemen.
Artikel De Groene
Nieuwsbericht ScienceGuide – 1
Nieuwsbericht ScienceGuide – 2
 

22 miljard euro voor nieuwe Europese partnerschappen

De Europese Commissie (EC) heeft, samen met de industriesector, elf nieuwe Europese partnerschappen gelanceerd om investeringen in onderzoek en innovatie te vergroten en belangrijke uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid aan te pakken. Zo moet Europa de eerste klimaatneutrale economie worden en moet de Europese Green Deal worden verwezenlijkt. Ook moeten de partnerschappen resultaten opleveren voor de digitale ambities van de EU. De partnerschappen krijgen 8 miljard euro uit Horizon Europe. Bedrijven en EU-lidstaten moeten daar nog 14 miljard euro bij leggen. Op 23 juni, tijdens de Europese onderzoeks- en innovatiedagen, worden de memoranda van overeenstemming officieel ondertekend.
Nieuwsbericht EC
Infographic
 

Duurzame-energiefabrikanten uit VS en EU leggen het af tegen Chinese concurrenten

Dankzij de lage lonen in het land en met veel staatsteun, is China de grootste zonnecelfabrikant van de wereld geworden, de Amerikaanse en de Europese zonnecelsector wegvagend. Hetzelfde lijkt nu te gebeuren met elektrische voertuigen, constateert een artikel van Bloomberg. Een artikel van Financial Times (FT) ziet het gebeuren in de windenergiesector en, breder nog, in de hele energiebesparings‑ en duurzame-energiesector. Willen de VS of de EU toch nog een rol gaan spelen in deze markten, dan zullen ze met grote, veelomvattende plannen moeten komen waarvan ze de uitvoering ook nog eens vele jaren moeten volhouden. De kans dat dit gaat lukken, lijkt klein. Daarbij staat de EU, door zijn politieke verdeeldheid, nog het meest op achterstand. De Amerikaanse denktank ITIF organiseerde vorige week een webinar over het Chinese economische en handelsbeleid en de (negatieve) invloed daarvan op mondiale innovatie.
Artikel Bloomberg
Artikel FT (via Investing News Hubb)
Webinar ITIF (YouTube)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


AIVD: Hoger onderwijs is te weinig bezig met digitale dreiging

Er is “totaal geen” bestuurlijke aandacht voor digitale veiligheid bij hogescholen en universiteiten. Dat stelde Erik Akerboom, de baas van de AIVD, in een hoorzitting van de Tweede Kamer. Cyberbedreigingen raken niet alleen de kennisinstellingen zelf, maar ook de nationale soevereiniteit, ons verdienvermogen en onze nationale veiligheid, aldus Akerboom. In een open brief waarschuwen twintig Nederlandse hoogleraren, die zich hebben verenigd in de Academic Cyber Security Society (ACCSS), voor uitbesteding van cyberveiligheid en andere ict-diensten aan Amerikaanse techbedrijven. De privacy van studenten en medewerkers is daar onvoldoende gewaarborgd. SURF zou een beter alternatief zijn.
Nieuwsbericht ScienceGuide – 1

Open brief ACCSS
Nieuwsbericht AG Connect
Nieuwsbericht ScienceGuide – 2
 

Overheidswebsites voldoen niet aan veiligheidseisen NCSC

Overheidswebsites voldoen nog te vaak niet aan de veiligheidseisen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het gaat, volgens onderzoek van Trouw, om tientallen overheidswebsites, waaronder die van de Rijksoverheid en enkele tientallen gemeenten. De sites, allemaal gemaakt met WordPress, zijn relatief makkelijk te hacken.
Nieuwsbericht ICT-Magazine


Rathenau Instituut start enquête naar drijfveren van onderzoekers en docenten

Het Rathenau Instituut brengt voor de derde keer de tijdsbesteding, doelstellingen en beoordelingscriteria van alle onderzoekers - en dit jaar ook docenten – van universiteiten, hogescholen en publieke kennisorganisaties in kaart. De vierjaarlijkse enquête levert belangrijke inzichten op over de wisselwerking tussen wetenschapsbeleid en praktijk en geeft onderzoekers en docenten de kans om hun ervaringen en wensen hierover te delen. Onderzoekers en docenten hebben tot 16 juli de tijd de enquête in te vullen.
Enquête    


Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken bakent werkterrein af

De nieuwe commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer heeft op 9 juni vastgesteld wat haar taken, werkzaamheden en aandachtsvelden zijn. Voorzitter Renske Leijten (SP) heeft namens de commissieleden een brief verzonden aan vaste commissies van de Kamer. Hierin vraagt zij deze commissies een afweging te maken welke dossiers ze zelf willen blijven behandelen en welke ze overlaten aan Digitale Zaken.
Nieuwsbericht Tweede Kamer
Notitie ‘Reikwijdte taakstelling van de commissie voor Digitale Zaken’ (pdf)
 

Innoverende bedrijven haalden vorig jaar 1,2 miljard euro voordeel uit WBSO-regeling

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven – waarvan 97 procent mkb – maakten in 2020 gebruik van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Daarmee behaalden ze samen een voordeel van 1,2 miljard euro, blijkt uit de Jaarrapportage 2020 die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vorige week heeft gepubliceerd.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
WBSO Jaarrapportage 2020 (pdf)
 

WRR, GR en ROB: wetenschappelijk advies in tijden van crisis

Zoals iedereen heeft kunnen merken, kunnen in tijden van crisis spanningen ontstaan rondom de rol van kennis in wetenschap, beleid en politiek. Op 18 februari 2021 organiseerden de Gezondheidsraad (GR), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een werkconferentie over het onderwerp. Op basis van wat daar is besproken, publiceren ze nu een essay over de inzet van kennis bij beleidsadvisering in crisistijd. “Voorbereiden op een volgende crisis betekent vooral beseffen dat die crisis er gáát komen.”
Essay GR / ROB / WRR (pdf)
 

CPB-directeur: “Nederland moet de bitcoin in de ban doen”

Cybervaluta, zoals bitcoin, presteren op bijna alle punten slechter dan overheidsgeld: waardevastheid, gebruiksgemak en legitimiteit. Alleen op het aspect van privacy scoren ze goed, maar die anonimiteit is precies wat ze aantrekkelijk maakt voor criminelen. Volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp moeten we dan ook zo snel mogelijk af van (private) cryptovaluta. Een uitzending van EenVandaag maakt duidelijk dat dat nog niet zo makkelijk gaat.
Column Hasekamp – CPB
Uitzending EenVandaag

Nieuws en achtergronden uit Europa


ESIR: “Universiteiten moeten pandemie aangrijpen om te transformeren”

De coronapandemie biedt een unieke kans voor universiteiten om te transformeren en zo beter aan te sluiten op de behoeftes van de samenleving. Dit is de conclusie van het rapport van de Economic and Societal Impact of Research and Innovation-expertgroep (ESIR) naar de toekomst van Europese universiteiten na de pandemie. Daarbij ziet de ESIR-expertgroep een rol voor beleidsmakers om universiteiten hierin te ondersteunen.
Rapport ESIR
Nieuwsbericht Neth-ER

 

Coronapandemie heeft Europese onderzoeksinfrastructuren blijvend veranderd

Als gevolg van de pandemie moesten onderzoekslaboratoria in de EU voor de uitvoering van dringende gezondheidsprojecten vele andere experimenten ‘on hold’ zetten. Toen reisbeperkingen en lockdowns toesloegen, moesten ze nieuwe manieren bedenken om onderzoekers van ver toch in staat te stellen hun experimenten uit te voeren. Veel van de veranderingen die zijn doorgevoerd, zullen de laboratoria ook na de pandemie aanhouden, denkt Jan Hrušák, voorzitter van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). In feite hebben ze hun effectiviteit vergroot.
Nieuwsbericht Science|Business
 

Wat maakt onderzoek excellent?

Bij het verdelen van onderzoeksgelden speelt ‘excellentie’ een cruciale rol. Maar wat is excellentie nou precies? De Zwitserse Nationale Stichting voor Wetenschappen (SNF) heeft de vraag in een model proberen te beantwoorden. Het richt zich op drie kerngebieden: de vraagstelling, de methoden en de gedragingen. Een excellente vraag is bijvoorbeeld origineel en nog niet eerder gesteld. Of het is een herhaling van onderzoek (replicatie) om een hardnekkig probleem op te lossen. De beoogde aanpak van het probleem moet nieuwe kennis genereren en tot echte vooruitgang leiden.
Nieuwsbericht SNF
Excellentiemodel SNF
 

Het verbinden van politiek en beleid aan ‘big science’

De aanleg van grote en vaak zeer dure onderzoeksinfrastructuur, zoals de European Spallation Source (ESS) in Zweden en Denemarken, vergt decennialang commitment van beleidsmakers en wetenschappers. Dat laat zich moeilijk rijmen met de (vermeende) kortetermijngerichtheid van de politiek (en veel wetenschap). In een podcast van SAPEA legt Pia Kinhult van ESS uit hoe politici, beleidsmakers en wetenschappers zich 20 jaar geleden gingen inspannen voor het project en dat nu nog steeds doen.
Podcast SAPEA
Website ESS
 

Gesprekken met Europese onderzoekers en innovatoren

De Europese Commissie presenteert een serie van zes podcasts, waarin publicist Jennifer Baker praat met enkele van Europa’s meest briljante wetenschappers en vernieuwers. De onderzoeksthema’s zijn biofysica, schimmelarchitectuur, robotica en automatische controle, arctisch onderzoek, radioastronomie en computertechniek.
Podcastserie
 

EU-onderzoeks-’moonshots’ krijgen komende weken groen licht

Vijf ‘grand challenges’-projecten – op het gebied van kanker, bodemgezondheid, oceaanvervuiling, klimaatneutrale steden en aanpassing aan klimaatverandering – zijn klaar om van start te gaan, bevestigt EU-onderzoeksvoorman Jean-Eric Paquet. De plannen die de vijf consortia hebben gemaakt, omvatten elk een geïntegreerde portefeuille van onderzoeksprojecten, beleidsmaatregelen en mogelijk zelfs wetgeving. “Begrijpen we de missies en moonshots van Horizon Europe eigenlijk wel goed?”, vraagt een artikel van Neth-ER zich af. “Ze zijn voor meer beleidsterreinen bedoeld dan voor onderzoek alleen.”
Artikel Science|Business
Artikel Neth-ER
 

EIT presenteert strategie voor 2021-2027

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is officieel van start gegaan met zijn strategische innovatieagenda (SIA) voor de periode 2021-2027. Met een versterkt mandaat voor de komende jaren en een budget van bijna 3 miljard euro in het kader van Horizon Europe zal het EIT helpen het herstel en de groene en digitale overgang van Europa te stimuleren. Rondom de presentatie vond een uitgebreid webinar plaats.
Nieuwsbericht EIT
Innovatieagenda EIT 2021-2027
Agenda Webinar (pdf)
Verslag Webinar (YouTube)
 

Europese Commissie presenteert begroting 2022

De Europese Commissie (EC) wil volgend jaar 167,8 miljard euro uitgeven, aangevuld met naar schatting 143,5 miljard euro aan subsidies in het kader van NextGenerationEU. Hiermee wil ze vooral grote investeringen mobiliseren om het economisch herstel te stimuleren, duurzaamheid te waarborgen en banen te creëren. Voor onderzoek en innovatie komt in 2022 in het kader van Horizon Europa 12,2 miljard euro beschikbaar, met daarbovenop 1,8 miljard euro uit NextGenerationEU en 0,9 miljard euro uit andere fondsen.
Nieuwsbericht EC
 

Webinar over verspreiding en exploitatie van onderzoeksresultaten in Horizon Europe

Het Team Dissemination and Exploitation (D&E) van het Directorate-General for Research and Innovation van de Europese Commissie organiseerde op 9 mei een webinar over de verspreiding en exploitatie van projectresultaten in Horizon Europe. Er werd onder andere gesproken over nieuwe trends in verspreiding en exploitatie van kennis, IP-strategie, IP-management, het nieuwe Horizon Results Platform en de nieuwe Horizon Results Booster.
Verslag Webinar

Videoverslag Webinar
 

ERAC-taskforce keurt richtsnoeren onderzoekevaluatie in open wetenschap goed

Een ERAC-taskforce heeft het document met richtsnoeren “Onderzoeksevaluatie in een context van Open Science en gendergelijkheid” goedgekeurd. Dit verslag biedt betrokkenen bij de hervorming van de onderzoeksevaluaties een reeks richtsnoeren die erop gericht zijn zowel ‘open science’’ als gendergelijkheid te bevorderen.
Nieuwsbericht ERA Portal Austria
Rapport ERAC (pdf)
 

ERC keurt nieuw plan voor gendergelijkheid goed

Op 7 juni 2021 heeft de Wetenschappelijke Raad van de European Research Council (ERC) een plan voor gendergelijkheid aangenomen voor de duur van het programma Horizon Europa. Volgens professor Barbara Romanowicz, lid van de Wetenschappelijke Raad en voorzitter van de werkgroep genderkwesties, is de belangrijkste verwezenlijking van het eerdere gendergelijkheidplan de gelijke slaagkans voor vrouwelijke en mannelijke aanvragers bij ERC-calls.
Nieuwsbericht en interview Romanowicz
Rapport ERC (pdf)
 

Paneldiscussies over empirisch onderbouwde beleidsvorming

De coronapandemie heeft het belang van wetenschappelijk onderzoek in de sociale wetenschappen en de economie duidelijk gemaakt, aldus een artikel over de conferentie over empirisch onderbouwde beleidsvorming die op 27 mei werd gehouden en gezamenlijk was georganiseerd door IHS, WIFO en CEU. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld ‘Wereldwijde crises en beleidsreacties’, ‘Gegevensgestuurde beleidsvorming’ en ‘Arbeidsmarkten en instellingen’. Onderaan het artikel staat een grote reeks presentaties van de conferentie. Vanochtend organiseerde de Amerikaanse denktank Brookings het evenement ‘De volgende grens in empirisch onderbouwde beleidsvorming: De wetenschap van schaalvergroting’. Hopelijk wordt het videoverslag direct op het internet gezet.
Artikel CEU
Videoverslag conferentie IHS / WIFO / CEU (YouTube)
Conferentie Brookings
 

R&d-beleid voor een betere post-pandemische toekomst

Verhoging van de r&d-intensiteit wordt in veel landen gezien als middel om de economische groei te bevorderen. Het eindrapport van het project ‘R&D intensity as a policy target’ van de OESO-werkgroep voor innovatie- en technologiebeleid (TIP) laat zien dat verhoging van de r&d-intensiteit nooit een doel op zich moet zijn. Het moet worden ingebed in strategische toekomstvisies, bijvoorbeeld op duurzaamheid en veerkracht, en op maat worden gesneden voor specifieke onderzoeks‑ en innovatie-ecosystemen.
Rapport TIP - OESO (pdf)
Deelverslag Nederland (pdf)
Overige deelverslagen  
 

Ethiek-adviseurs publiceren verklaring over waarden en democratie voor de toekomst

Op 9 juni heeft de Europese Groep Ethiek in de exacte wetenschappen en nieuwe technologieën (EGE) een verklaring ‘Waarden voor de toekomst: de rol van de ethiek in het Europese en mondiale bestuur’ gepubliceerd. De groep stelt dat alleen een diepgaande en inclusieve discussie over waarden kan zorgen voor een gedeelde, egalitaire en duurzame toekomst.
Nieuwsbericht EC
Verklaring EGE (pdf)
 

Tijdelijke opheffing octrooien coronavaccins lijkt er niet te komen

Om vaart te zetten achter de mondiale vaccinatiecampagne, vroeg een meerderheid van het Europees Parlement (EP) vorige week om een eenmalige opheffing van intellectuele-eigendomsrechten voor coronavaccins. Daarmee stelt het zich op achter een voorstel van de Amerikaanse president Joe Biden. Om te voorkomen dat deze maatregel innovatie van farmabedrijven fnuikt, werd gepleit voor een tijdelijke opheffing en dan nog alleen voor landen waar extra productie van vaccins dringend nodig is. Daarnaast zou de EU de productie van vaccins in Afrika actief moeten ondersteunen. De G7-landen besloten afgelopen weekend echter om alleen 1 miljard doses vaccins te doneren aan arme landen. Hoewel dat lang niet genoeg is om in de behoefte te voorzien (naar schatting 10 miljard doses) is hiermee het debat over de tijdelijke opheffing van octrooien “van tafel geveegd”, aldus een artikel van VRT Nieuws.
Nieuwsbericht EP

Bericht VRT Nieuws
 

Panelgesprek: Trends, innovaties & menselijke impact van kunstmatige intelligentie

Onder leiding van technologieredacteur Tim Fryer van Engineering & Technology (E&T) bespreekt een panel van deskundigen verschillende aspecten van kunstmatige intelligentie (AI), van vertrouwen in AI en vereisten voor arbeidskrachten tot informatie-uitwisseling over AI en tips voor de inzet van de technologie. Vragen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: In hoeverre is AI echt intelligent? Wat zijn de trends voor de toekomst? En: Hoe kunnen kleine en middelgrote ondernemingen met AI aan de slag?
Aankondiging E&T
Paneldiscussie (YouTube)
 

CEPS: Aanvullingen en verbeteringen nodig in industrieel beleid EU

Hoe zou het Europese economisch beleid zich verder moeten ontwikkelen? Over drie vraag schreef de CEPS-taskforce vier artikelen in het mei/juni-nummer van Intereconomics. De Task Force pleit voor ingrijpende vernieuwingen, zoals het formuleren van een echte strategie met doelstellingen, tijdschema’s en een governancekader. De EU-strategie zou zich moeten richten op de veerkracht en de duurzaamheid van zowel de EU-industrie als de EU-burgers. In het nummer staat verder een artikel van twee Italiaanse economen, die zich afvragen of economisch herstel in de EU mogelijk is zonder een eigen echte hightechindustrie. In een webcast van het UCL Institute for Innovation and Public Purpose (London) lichten de auteurs van het laatste artikel hun ideeën toe.
Artikelen CEPS – Intereconomics
Artikel ‘European Recovery Without High-Tech Public Corporations?’ – Intereconomics
Webcast UCL – IIPP (YouTube)
 

Kan de EU wereldwijde regels voor digitale markten opstellen?

De EU wil voor de digitale markten een regelgevingskader vaststellen dat overal ter wereld kan worden toegepast. Om dit te bereiken, moeten de ontwerp-mededingingsverordeningen wel worden verbeterd, meent een artikel van het Centre for European Reform. Er zal bijvoorbeeld meer tijd moeten worden gestoken in overleg over de regels met het bedrijfsleven, het bedrijfsleven zal verdeeld moeten worden in groepen waarvoor verschillende regelgeving nodig is (bijvoorbeeld kleine en grote bedrijven), en de invoering van regels op nationaal niveau zal meer aandacht moeten krijgen. Een artikel van Me Judice beschrijft waarom het erg lastig is te komen tot een doeltreffende mededingingspolitiek.
Artikel CER
Artikel Me Judice
 

NXP-directeur: “Europese chipindustrie zet je niet zomaar op”

Het tekort aan chips, onder meer in de auto-industrie, heeft de getroffen sectoren en overheden wereldwijd aan het denken gezet. Volgens Jean Schreurs, directeur van de van oorsprong Nederlandse chipsfabrikant NXP, is te makkelijk om te denken dat je wel even een Europese chipindustrie opzet, zegt hij in een interview met opinieblad Forum van VNO-NCW. Liever zet hij in op het ontwikkelen van 6G door Europa. “Zorg dat ze je nodig hebben.”
Aankondiging VNO-NCW
Artikel Forum
 

Verslagen beschikbaar EU GreenWeek 2021

Van 1 tot en met 4 juni jl. vond de EU Green Week 2021 plaats, met als hoofdthema’s Gezondheid, Biodiversiteit & Ecosystemen, Productie & Consumptie en Veranderingen mogelijk maken in de EU en daarbuiten. Op de website van de online conferentie zijn videoverslagen opgenomen van alle centrale en deelsessies. Interessant was onder meer de bijeenkomst ‘Steering innovation in energy-intensive industries – challenges and opportunities’
Verslagen EU GreenWeek 2021
Videoverslag Innovatie in de energie-intensieve industrie (YouTube)
 

Hernieuwbare waterstof: levering over lange afstand kan concurrerend zijn

Hernieuwbare waterstof is een energiedrager die wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon, en kan worden gebruikt ter vervanging van waterstof op fossiele basis voor industriële processen of als alternatieve brandstof in de vervoersector. Tegen 2050 zijn naar verwachting jaarlijks grote hoeveelheden groene waterstof nodig. Omdat de productie hiervan in de EU vooralsnog erg duur is, heeft het JRC onderzocht of productie in zon‑ of windrijke gebieden en aanlevering over lange afstanden kosteneffectief kan zijn. Dat blijkt het geval.
Aankondiging JRC
Rapport JRC (pdf)
 

Nieuw modelcontract voor veilige doorgifte persoonsgegevens

De Europese Commissie (EC) heeft een nieuw modelcontract goedgekeurd dat bedrijven kunnen gebruiken voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar landen daarbuiten. Bedrijven die al een modelcontract als doorgifte-instrument gebruiken, hebben 18 maanden de tijd om hun huidige contracten in lijn te brengen met het nieuwe modelcontract.
Persbericht EC
Beslissing EC
Nieuwsbericht Autoriteit Persoonsgegevens
 

Duitsland: Gat tussen ontwikkeling en toepassing nieuwe technologie

Duitsland heeft het afgelopen jaar twee belangrijke innovatiesuccessen geboekt, toen biotech-start-ups Curevac en BioNTech mRNA-technologieën die als kankerbehandelingen werden ontwikkeld, omvormden tot de basis van COVID-19-vaccins. Toch gaat het industriebreed niet goed met innovatie, erkent ook aftredend bondskanselier Angela Merkel. Zij ziet een groot gat tussen de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe technologieën. Er wordt gedacht over de oprichtring van een nieuw innovatie-agentschap, maar velen zijn bang dat dit vooral extra bureaucratie zal opleveren.
Artikel Science|Business
 

Duitsland: Eerste kwantumcomputer in  de EU

De Europese Unie krijgt zijn eerste IBM-kwantumcomputer: het Fraunhofer-Gesellschaft biedt ruimte voor een IBM Q System One. Het IBM Q System One is een praktisch inzetbare kwantumcomputer en geen louter researchtoestel. IBM heeft overigens al meer dan 30 gelijkaardige systemen uitgerold, allemaal in de VS.
Nieuwsbericht IT Daily
 

Frankrijk: Digitalisering van de maakindustrie in Pôles de Compétivité

Op 13 april besprak de Europese Alliantie tegen Coronavirus de vooruitgang in de digitalisering van de productiesector. Het verslag hiervan verscheen afgelopen week. Onder de sprekers waren Loïc Marin and Arnaud Bocquillon van CIMES (Universiteit van Valenciennes). Zij introduceerden de Franse ‘pôles de compétivité’. Deze specifiek Franse organisatievorm verschilt van andere soorten clusters in de wereld. De belangrijkste doelen zijn het creëren van excellentie en het opzetten van samenwerkingsprojecten, vaak sectoroverschrijdend.
Aankondiging en Videoverslag Bijeenkomst
Presentatie Marin / Bocquillon (pdf)
 

Frankrijk Google gaat 220 miljoen euro betalen aan mededingingsboetes

Google heeft ermee ingestemd 220 miljoen euro te betalen en de manier waarop het zaken doet over de hele wereld te veranderen. Die toezeggingen deed het bedrijf nadat het Franse antitrustagentschap concludeerde dat de Amerikaanse techgigant zijn dominantie over de verkoop en aankoop van advertenties op zijn platforms gebruikte om de markt in eigen voordeel te verstoren.
Nieuwsbericht Bloomberg
 

VK en VS willen banden in wetenschap en technologie aanhalen

Het VK en de VS gaan hun banden op het gebied van wetenschap en technologie aanhalen. Dat moet een nieuw tijdperk van strategische samenwerking op dit gebied inluiden. Het partnerschap gaat een aantal gebieden voor samenwerking verkennen, waaronder onderzoek, innovatie en commercialisering (1) en defensie, veiligheid, wetshandhaving en inlichtingen (2). Ambtenaren van beide landen zullen het partnerschap in de loop van volgend jaar verder uitwerken.
Nieuwsbericht Britse overheid
 

VK en IBM gaan samenwerken in centrum voor onderzoek AI en kwantumtechnlogie  

De Britse regering en IBM hebben deze week een vijfjarige samenwerking aangekondigd van 210 miljoen pond (245 miljoen dollar) op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en kwantumtechnologie. Ze hopen hiermee ontdekkingen te doen en duurzame technologieën te ontwikkelen op gebieden die variëren van biowetenschappen tot fabricage.
Nieuwsbericht VentureBeat

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Komt er een productiviteitsgolf aan?

Kunstmatige intelligentie (AI) en andere digitale technologieën hebben de economische groei tot nu toe verrassend traag doen toenemen. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen, stellen de economen Erik Brynjolfsson en Georgios Petropoulos in een artikel van MIT Technology Review. Zeker nu het einde van de coronacrisis in zicht is. Forse productiviteitsgroei zou, volgens hen, ruimte scheppen voor hogere lonen van werknemers en ambitieuzere beleidsagenda’s van overheden. Het gevaar bestaat echter dat bedrijven AI en andere digitale technologieën vooral zullen inzetten op vervanging van arbeid, in plaats van een hogere kwaliteit van arbeid (en daarmee hogere productiviteit). Hiervoor waarschuwt een artikel van Bloomberg. Professor Frank Pasquale van de Brooklyn Law School zet in het laatste nummer van Brooklyn Law Notes uiteen hoe wet‑ en regelgeving deze ontwikkeling in de juiste richting kan sturen.
Artikel MIT Technology Review

Artikel Bloomberg
Artikel Brooklyn Law Notes
 

Amazon, Facebook en Google blij met voorstel mondiale winstbelasting

De G7 heeft zich achter het voorstel van de Amerikaanse president Joe Biden geschaard om wereldwijd een minimumbelasting in te voeren op bedrijfswinsten van 15 procent. Amazon, Facebook en Google zeggen tegen CNBC blij te zijn met het plan omdat het duidelijkheid verschaft. Zij hopen dat het plan het einde betekent van de belasting op digitale diensten, die landen als Frankrijk, Italië en het VK hebben ingevoerd of willen invoeren. Overigens zijn nog lang niet alle landen in de wereld overtuigd van nut en noodzaak van een mondiale minimumbelasting voor bedrijven. In G20‑ en OESO-verband worden daarom nog de nodige discussies verwacht.
Nieuwsbericht CNBC
 

Niet alleen uitvoerders van ransomware-aanvallen aanpakken, maar hele keten

Producten aanbieden als een dienst, zoals software of vervoermiddelen, is een belangrijke trend in de innovatiewereld. Het aanbieden van ‘ransomware as a service’, bedoeld om computersystemen van bedrijven en organisaties aan te vallen, is een van de nieuwste, maar wel een heel zorgelijke. “RaaS heeft zelfs de minst technisch geavanceerde criminelen in staat gesteld om aanvallen uit te voeren”, zegt een deskundige in een artikel van Raconteur. “Bendes adverteren hun diensten op het ‘dark web’ en werken samen om code, infrastructuur, technieken en winsten te delen.” Bedrijven en organisaties zouden meer moeten doen om zich voor te bereiden op en te weren tegen ransomware-aanvallen. Overheden zouden meer werk moeten maken van het bestrijden van de hele keten van RaaS.
Artikel Raconteur

 

Topsteden in de wereld voor ondernemerssucces

Londen, New York en San Francisco vormen de top 3 van de Top Cities For Entrepreneurial Success ranking 2021. Berlijn is de hoogst genoteerde stad in de EU, op plaats 9, Amsterdam staat op 23. De ranking zet de beste steden ter wereld om een bedrijf te starten op een rij, waarbij de nadruk ligt op steden die de nieuwe generatie ondernemers in staat stellen hun onderneming te ontwikkelen, te financieren en te laten uitgroeien tot een succes op de lange termijn.
Nieuwsbericht Sifted
Rapportage Oberlo
 

Rusland: Klimaatwetenschappers verbijsterd over oproep ‘alternatief’ onderzoek

Rusland is medeondertekenaar van de klimaatovereenkomst van Parijs en laat via officiële kanalen geregeld weten dat het de bestrijding van klimaatverandering serieus neemt. Toch publiceerde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vorige maand een document dat aanbeveelt studies te financieren die Rusland in staat zouden stellen “alternatieve” standpunten over klimaatverandering te bevorderen. Russische klimaatwetenschappers zijn verbijsterd, aldus een artikel van Science Magazine.
Artikel Science Magazine
 

VS: Senaat stemt in met Endless Frontier Act tegen technologische dreiging China

De Amerikaanse Senaat heeft met een grote meerderheid wetgeving goedgekeurd om de komende vijf jaar bijna 250 miljard dollar (205 miljard euro) in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling te steken om de concurrentiepositie ten opzichte van China te versterken. Het plan moet nog naar het Huis van Afgevaardigden. Dat wil de U.S. Innovation and Competition Act (USICA; ook wel Endless Frontier Act genoemd) nog op een aantal punten aanpassen. Wetenschappers zijn blij met het geld, maar maken zich volgens Nature zorgen dat de bijkomende regelgeving de internationale samenwerking zal afremmen.
Nieuwsbericht Reuters
Nieuwsbericht AIP
Wetsvoorstel USICA (pdf)
Artikel Nature
 

VS: Regering benoemt National Artificial Intelligence Research Resource Task Force

Het Witte Huis heeft een National Artificial Intelligence Research Resource Task Force benoemd. De groep van technische experts moet een strategie opstellen voor de uitbreiding en versterking van de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het plan moet niet alleen gaan over infrastructuur en automatisering, maar bijvoorbeeld ook over de benutting van door de overheid verzamelde gegevens en ondersteuning aan studenten en onderzoekers.
Nieuwsbericht Witte Huis
Nieuwsbericht NextGov