AWTI e-mail alert 15 april 2021

De miljarden stromen rijkelijk deze week. Uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds gaat 1,53 miljard naar innovatie,  de Europese Commissie gaat de komende twee jaar bijna 3,4 miljard investeren in de overgang naar een digitale en groene economie en president Biden komt met een biljoenenpakket voor infrastructuur, waarvan 325 miljard voor r&d. Verder veel aandacht voor de noodzaak van een betere cyberbeveiliging en meer cyberweerbaarheid van landen en smart cities, van bedrijven,  publieke organisaties en burgers. Ook daarvoor zijn miljardeninvesteringen nodig.

De opvallendste berichten van de afgelopen twee weken


Impuls van 1,35 miljard euro voor innovatie vanuit Nationaal Groeifonds

Het kabinet gaat 646 miljoen euro investeren in economische groei. Hiernaast reserveert het 3,5 miljard euro voor tien projecten, waarvoor de indieners nog extra onderbouwing moeten geven voordat een definitief besluit volgt. Van het totale bedrag van ruim 4 miljard euro is 1,35 miljard euro bedoeld voor innovatie, meer in het bijzonder projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, kwantumtechnologie en waterstof/groene chemie. “Dit is een belangrijke impuls voor de wetenschap, voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en voor het verdienvermogen van Nederland”, reageert VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. MKB-Nederland en VNO-NCW noemt de eerste plannen voor besteding van het Nationale Groeifonds “goed voor de kenniseconomie”. Het CPB plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de voor deze ronde ingediende projecten en zet uiteen op welke punten ze nog moeten worden verbeterd.
Nieuwsbericht Rijksoverheid – 1
Nieuwsbericht Rijksoverheid – 2
Kamerbrief (docx)
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht MKB-Nederland en VNO-NCW
Persbericht CPB
Rapport CPB (pdf)
 

Nieuwe details over Europees industrieel onderzoeksplan van 3,4 miljard euro

De Europese Commissie (EC) gaat de komende twee jaar bijna 3,4 miljard euro investeren in de overgang naar een digitale en groene economie en het bevorderen van de strategische autonomie van Europa. Science|Business beschrijft de belangrijkste voornemens uit hoofdstuk 7, ‘Digital, Industry and Space’ uit het nog niet openbare concept-werkprogramma van Horizon Europe. Over het streven naar strategische autonomie is inmiddels een breed debat ontstaan. Een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS) bevat links naar recente commentaren, studies en rapporten van internationale denktanks over het onderwerp.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport EC (pdf)
Rapport EPRS (pdf)
 

Zullen productiviteit en groei terugkeren na de COVID-19-crisis?

Uit onderzoek van het McKinsey Global Institute (MGI) blijkt dat er potentieel is om de jaarlijkse productiviteitsgroei in de periode tot 2024 met ongeveer één procentpunt te versnellen. Wil deze ontwikkeling kans van slagen hebben, dan moeten bedrijven, groot en klein en in alle sectoren wel gedurfder gaan innoveren dan ze nu doen. Samen met overheden moeten ze zorgen dat meer mensen daarvan ook profiteren door meer banen en hogere lonen. Alleen zo blijft de vraag naar producten en diensten robuust.
Artikel MGI
Blogpost MGI

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Wie gaat er eigenlijk over het risicokapitaal in Nederland?

Vanuit de overtuiging dat risicokapitaal een belangrijke financieringsvorm is voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven, mengden publieke partijen zich de afgelopen jaren steeds meer in de risicokapitaalmarkt. De veelheid aan nationale en regionale beleidsinterventies heeft geleid tot een complexe risicokapitaalmarkt waar verschillende geldstromen door elkaar lopen. In een artikel in ESB ontwarren de onderzoekers deze kluwen en destilleren ze enkele discussiepunten die oproepen tot bezinning.
Link naar ESB (abonnement nodig)
Link naar awti-website


Universiteiten willen jaarlijks 1,1 miljard euro extra

De kwaliteit van het Nederlands hoger onderwijs is in gevaar door aanhoudende bezuinigingen. Daarvoor waarschuwden studenten en medewerkers van universiteiten bij de protestactie ‘Normaal Academisch Peil’. Om het onderwijs en onderzoek enigszins op niveau te houden, moet er volgens hen zo’n 1,1 miljard euro extra worden geïnvesteerd.
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht NOS
Uitzending WNL


“Onderzoeksfinanciering op basis van excellentie is schadelijk voor wetenschap”

De onderzoekfinanciering die gebaseerd is op de huidige definitie van ‘excellentie’ schaadt de wetenschap, constateren onderzoekers van het Rathenau Instituut en de Universiteit Leiden. Het leidt tot hyperconcurrentie tussen wetenschappers om een excellentiebeurs binnen te halen. Een grote groep wetenschappers ervaart ongewenste druk en loopt tegen allerlei obstakels aan in hun onderzoeksfinanciering, terwijl een heel kleine groep wetenschappers profiteert van het systeem en erkenning en autonomie krijgt. De excellentiebeurzen zouden kleiner moeten worden zodat het geld anders verdeeld kan worden. Ook zouden andere prestatie-indicatoren gebruikt moeten worden zodat andere vormen van impact meewegen.
Artikel ScienceGuide
Wetenschappelijk artikel


Rekenkamer: Maak vooraf afspraken over besteding 8,5 miljard coronasteun onderwijs

De Algemene Rekenkamer roept de politiek op om te zorgen dat de 8,5 miljard euro aan extra geld voor onderwijs vanwege de coronacrisis aan de juiste doelen besteed wordt. “Hiervoor is het nodig concrete en duidelijke maatschappelijke doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs op te stellen”, aldus de Rekenkamer. Ook is een weloverwogen keuze gewenst over de financiering, controle en verantwoording van het geld.
Nieuwsbericht Algemene Rekenkamer
Kamerbrief Algemene Rekenkamer (pdf)


Opinie: Discussie over internationalisering hoger onderwijs politiseert

De politiek dreigt de internationalisering van het hoger onderwijs en onderzoek een knauw te geven. Laat dat niet gebeuren, waarschuwt afzwaaiend directeur Freddy Weima van Nuffic.
Artikel HOP / UToday


RaboResearch: Laat herstel brede welvaart niet weer tien jaar duren

De brede welvaart is in ons land tot en met 2019 toegenomen en lijkt in eerste instantie nog niet te zijn getroffen door de coronacrisis, aldus een rapport van RaboResearch en Universiteit Utrecht. Alle regio’s in Nederland gingen erop vooruit, maar met grote regionale verschillen. Eerdere crises toonden echter aan dat brede welvaart vaak later wordt geraakt en zich ook trager herstelt dan de economische groei. Zo bereikte de brede welvaart pas in 2018 het niveau van voor de grote financiële crisis van 2008. Om de brede welvaart na de coronacrisis niet te laten wegzakken, zouden beleidsmakers hier nu actief op moeten inzetten. Een artikel van Geografie.nl constateert dat er nog wel heel wat haken en ogen zitten aan het concept van brede welvaart, waardoor het nog niet zo eenvoudig is te gebruiken in het overheidsbeleid. In een podcast van RaboResearch komt naar voren dat het bedrijfsleven nog niet zo geneigd is om mee te gaan in het denken over brede welvaart. Het wil vooral snel uit de crisis komen.
Nieuwsbericht Rabobank
Rapport 
Artikel Binnenlands Bestuur
Artikel Geografie.nl
Podcast RaboResearch


Economen Rabobank: Transitie naar kenniseconomie vergt politieke keuzes

Nederland moet meer in onderzoek en ontwikkeling (r&d) investeren als het de productiviteitsgroei wil stimuleren, stellen drie Rabo-economen in een artikel van Me Judice. Dat is hard nodig, maar is tegelijkertijd gemakkelijker gezegd dan gedaan. Sectoren die investeren in r&d zijn in Nederland namelijk relatief groot, en hightechsectoren zijn juist relatief klein. De kennisintensiteit van de economische structuur is echter niet in steen gebeiteld, maar kan op termijn veranderen. Beleidskeuzes spelen hierbij een belangrijke rol.
Artikel Me Judice


GroenLinks doet voorstellen voor groene industriepolitiek

Nederland moet een circulaire en klimaatneutrale samenleving worden. In de publicatie ‘Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw’ laat het wetenschappelijk bureau van de partij zijn gedachten gaan over de manier waarop de zware industrie zou moeten transformeren. Het rapport laat zien dat een groene basisindustrie haalbaar is, maar dat aan een transitie wel een heldere visie op de toekomst ten grondslag moet liggen van bedrijfsleven en overheid gezamenlijk. Om deze te realiseren, zou de overheid sterker missiegericht moeten gaan sturen en nieuw ondernemerschap moeten bevorderen. Het rapport werd gepresenteerd op een online symposium, dat nog kan worden teruggekeken.
Aankondiging WB GroenLinks
Rapport (pdf)
Verslag Symposium (YouTube)


Bijna miljard nodig om Nederland cyberveilig te krijgen

Het is niet best gesteld met de cyberbeveiliging bij Nederlandse bedrijven en instellingen, constateert de Cyber Security Raad (CSR). Volgens de CSR is 833 miljoen euro extra nodig om te komen tot een integrale aanpak van cyberweerbaarheid voor Nederland. De cyberweerbaarheid van ons land moet bovendien ‘chefsache’ zijn, dat wil zeggen met regie op het hoogste politieke en ambtelijke niveau. In de aanpak moeten publiek, privaat en wetenschap elkaar versterken.
Nieuwsbericht CSR
Rapport CSR (pdf)
Nieuwsbericht NOS


Koplopers Nederland Waterstofland: “Nu echt aan de slag met waterstof”

Meer dan 80 Nederlandse bedrijven willen van waterstof in ons land een succes gaan maken; voor de werkgelegenheid, de economie en het klimaat. De coalitie van bedrijven, die onder de noemer Koplopers Nederland Waterstofland naar buiten treedt, overhandigde vorige week het ‘Bidbook vol Waterstof-commitments’ aan Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans. Ook een herziene versie van de publicatie ‘Excelling in Hydrogen – Dutch technology for a climate-neutral world’, laat zien waar Nederland op inzet en welke bijdrage Nederlandse bedrijven hopen te leveren aan de waterstoftransitie. Volgens Diederik Samson kan Nederland voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie veel meer een beroep doen op Europese steungelden. Dat zegt hij in een vraaggesprek met het AD. De European Parliamentary Research Service (EPRS) presenteerde deze week een geactualiseerd rapport over de kansen van waterstof voor de Europese economie. Een rapport van de denkrank Bruegel stelt dat in alle huidige plannen veel te makkelijk wordt uitgegaan van de productie van waterstof dat wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen. Er zouden juist ook paden naar groene waterstof moeten worden ontwikkeld. Die zitten overigens wel degelijk in de Nederlandse plannen.
Nieuwsbericht MissieH2
Publicatie Koplopers Nederland Waterstofland (pdf)
Publicatie Excelling in Hydrogen (pdf)
Artikel AD
Nieuwsbericht Topsector Energie
Rapport EPRS (pdf)
Rapport Bruegel


Regio Eindhoven draait geweldig, maar hoe lang nog?

De regio Eindhoven draait economisch als nooit tevoren, mede dankzij de vele start-ups en vooral: ASML. Dat beschrijft een artikel van Trouw. Of de voorspoed van lange duur is, is onzeker, menen Guus Frericks en John Bell van ‘venture builder’ HightechXL. Nederland en Europa investeren volgens hen veel te weinig in de hightechindustrie, waardoor Nederlandse start-ups makkelijk in buitenlandse handen vallen. Doorgroei van die bedrijven vindt dan vaak niet meer in Nederland plaats.
Artikel Trouw


Nederlandse Kamerleden pleiten voor breed politiek debat digitale euro

In februari presenteerden de rapporteurs digitaal centralebankgeld van de Tweede Kamer, Aukje de Vries (VVD) en Mahir Alkaya (SP), hun eindrapport. Sindsdien staat de invoering van een publieke digitale euro hoog op de politieke agenda. Het tijdschrift Banken sprak de rapporteurs over hoe het verder moet met de plannen. Om te beginnen zou er een brede dialoog over moeten worden georganiseerd, menen zij.
Artikel Banken.nl
Eindrapport digitaal centralebankgeld (pdf; februari 2021)

Nieuws en achtergronden uit Europa


EIT gaat universiteiten helpen in rol als regionale innovatiemotor

Voortbouwend op de lessen van de pandemie, lanceert het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) een initiatief om universiteiten te helpen regionale innovatiemotoren te worden. In een proefproject van 9 miljoen wordt een nieuwe aanpak getest voor het vergroten van de innovatiecapaciteit van universiteiten in de EU, het versterken van de betrekkingen met het bedrijfsleven en het onderwijzen van innovatie en ondernemerschap.
Nieuwsbericht EIT
Nieuwsbericht Science|Business


EESC: “Zet in op excellentie én snelheid in de nieuwe Europese Onderzoeksruimte”

Als het aan het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) ligt, moet de Europese Commissie in de nieuwe Europese Onderzoeksruimte (ERA) een balans vinden tussen excellentie en snelheid in het vercommercialiseren van onderzoeksresultaten. De EU zou een meer ondernemende cultuurmoeten nastreven om de achterstand op de VS en Azië in te halen. Dan gaat het vooral om het sneller naar de markt brengen en laten groeien van innovaties. Verder breidt het Comité de Europese lijst van cruciale technologieën en sectoren uit.
Nieuwsbericht EESC
Rapport EESC (docx)
Nieuwsbericht Neth-ER


De Digital Markets Act ter discussie

De denktank Lisbon Council organiseerde afgelopen week een rondetafelgesprek over de Digital Markets Act, die momenteel het Europese wetgevingsproces doorloopt. Ter discussie stond een kritische studie van de Berkeley Research Group (BRG), die constateert dat de Europese Commissie de voor‑ en nadelen van de nieuwe wetgeving veel te rooskleurig voorstelt.
Nieuwsbericht Lisbon Council
Rapport BRG (pdf)


Vier scenario’s voor de Europese bio-economie in 2050

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft vier scenario’s opgesteld voor de bio-economie van de EU in 2050. Elk scenario beschrijft de wereld, Europa en de bio-economie in 2050, maar met politieke en beleidsmatige variaties.
Nieuwsbericht JRC
Rapport JRC


Ambitieuze klimaatdoelstellingen kunnen worden bereikt terwijl economie groeit

Ambitieuze klimaatdoelstellingen kunnen tegelijk met economische groei worden bereikt, blijkt uit de studie ‘Growth-positive zero-emission pathways to 2050’, gepubliceerd door het Finse innovatiefonds Sitra. Innovatie is de sleutel voor succes. “Landen die een streng klimaatbeleid voeren en tegelijkertijd innovatie en technologische vooruitgang stimuleren, zullen floreren wanneer de wereldwijde uitstoot daalt tot netto nul”, aldus projectleider professor Paul Ekins.
Nieuwsbericht Sitra
Rapport


Industrieel partnerschap voor de ruimtevaart zit in zwaar weer

De Europese Commissie (EC) legt de laatste hand aan de volgende generatie van publiek-private partnerschappen, waarvan de eerste elf in juni van start gaan. Eén van die elf had het nieuwe partnerschap voor de ruimtevaart moeten zijn, maar na drie jaar plannen maken dreigt het project spaak te lopen. De EU-lidstaten hebben hun handen ervan afgetrokken. De industrie is bang voor uitstel van minstens anderhalf jaar of misschien wel afstel.
Artikel Science|Business


Privacybescherming van data kan leiderschap EU in gezondheidsonderzoek schaden

De status van Europa als leider op het gebied van gezondheidsonderzoek “loopt gevaar” vanwege belemmeringen voor het delen van gegevens die door de GDPR/AVG zijn geïntroduceerd. Dat zeggen drie academienetwerken (ALLEA, EASAC en FEAM) in een gezamenlijk rapport. In 2019 liepen meer dan 5.000 onderzoeksprojecten tegen problemen die voortkwamen uit de nieuwe privacyrichtlijnen.
Nieuwsbericht ALLEA
Rapport
Nieuwsbericht Science|Business


134 miljoen euro voor onderzoek naar betere cyberbeveiliging

Nu de COVID-19-pandemie de cyberweerbaarheid van de EU tot het uiterste drijft, trekt de Europese Commissie in 2021 en 2022 134,8 miljoen euro uit voor onderzoek om de cyberveiligheid te verbeteren en een meer samenhangende grensoverschrijdende cyberverdedigingsstrategie uit te werken. Dat meldt Science|Business op basis van nog niet openbare werkprogramma’s van Horizon Europe. Het is de bedoeling nieuwe instrumenten en technieken te ontwikkelen om cyberaanvallen te voorkomen, misdaad en terrorisme te bestrijden en grenscontroles te verscherpen.
Nieuwsbericht Science|Business


Kan Europa een grotere positie verwerven in de chipindustrie?

De wereldwijde tekorten in de computerchipindustrie houden aan en de kansen op nieuwe disrupties nemen toe, aldus een artikel van Reuters. Omdat de EU sterk afhankelijk is van leveringen uit Azië en de VS, wil de Europese Commissie dat de productiecapaciteit in de EU groeit van 10 procent van de wereldmarkt nu tot 20 procent in 2030. Een artikel van de NOS constateert dat dit doel wellicht niet onhaalbaar is, maar alleen als het nauw gaat samenwerken met de industrie zelf. “Je moet investeren in waar je goed in bent.” (Zie ook: ‘Geopolitieke spanningen rondom productie halfgeleiders’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Artikel Reuters
Artikel NOS


Hoe regelen we de ‘gig economy’?

De platformeconomie is een van de belangrijkste transformaties in de wereld van de arbeid. Op dit moment gaat het grote debat in Europa over arbeidsomstandigheden: de platformen creëren nieuwe arbeidskansen, maar roepen ook vragen op over arbeidsomstandigheden en bijvoorbeeld de eerlijke behandeling van werknemers door algoritmen. Een artikel van Euronews verkent de problematiek en mogelijke oplossingen.
Artikel Euronews


Opinie: Wetenschapsdiplomatie heeft opfrisbeurt nodig

Je kunt wetenschapsdiplomatie inzetten voor ideologische doelen, maar ook voor het eigenbelang van de staat, stellen de auteurs van een artikel van Science|Business. Voor wetenschappers is momenteel niet duidelijk waarop Europese overheden inzetten. “Wetenschapsdiplomatie moet zichzelf beter positioneren binnen de dichotomie tussen coöperatieve en concurrerende wetenschap en ook een beter evenwicht vinden tussen overheidsbeleid en de eigen verantwoordelijkheid van individuele wetenschappers.”
Artikel Science|Business


Noorwegen: Kansen en mogelijkheden voor missiegericht innovatiebeleid

Steeds meer landen in Europa overwegen aan de slag gaan met missiegericht innovatiebeleid. Een rapport van de OESO bespreekt welke kansen dit oplevert voor Noorwegen en welke maatregelen het land zou moeten treffen om de kansen te benutten. De centrale gedachte is: aansluiten op de huidige sterktes van het innovatie-ecosysteem. Alle beleids- en politieke actoren op hoog niveau moeten bij de veranderingen worden betrokken.
Rapport OESO


VK: 250 miljoen euro extra om mee te kunnen blijven doen aan Horizon Europe

De Britse regering heeft 250 miljoen pond extra uitgetrokken voor deelname van het land aan het Europese onderzoeks‑ en innovatieprogramma Horizon Europe. Het overgrote deel van het geld dat nodig is voor deelname aan Horizon Europe moet komen van financieringsagentschap UK Research and Innovation (UKRI). Critici vrezen dat er, over het geheel genomen, dit jaar minder geld voor de Britse wetenschap overblijft dan in de afgelopen jaren.
Nieuwsbericht Britse overheid
Nieuwsbericht Science|Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Polytechnique Insights: Waar zijn al die 3D printers die waren aangekondigd?

Het magazine van het Institut Polytechnique de Paris heeft een special gemaakt over 3D-printers, hoe deze worden toegepast en waarom de marktgroei niet zo hard gaat als enkele jaren geleden werd verwacht. Voor de industrie zijn 3D-printers nog veelal te duur, voor consumenten te ingewikkeld in het gebruik. Daar gaat nu wel verandering in komen.
Magazine Polytechnique Insights


Geopolitieke spanningen rondom productie halfgeleiders

Het tekort aan halfgeleiders (chips) is het afgelopen jaar gestaag toegenomen. Het leidt overal in het Westen tot productieproblemen, zoals in de auto-industrie. Een artikel van Techwire Asia constateert dat veel bedrijven en politici in de VS en Europa inmiddels van mening zijn dat het Westen zelf meer chips moet produceren. Daar maken ze ook plannen voor. Een artikel van Reuters laat zien dat het opbouwen van een eigen halfgeleidercapaciteit in een land niet eenvoudig is. Intussen groeit ook binnen Azië de rivaliteit over de productie van halfgeleiders. Volgens een bericht van Reuters is de Taiwanese regering boos op China, omdat dat land technologie zou stelen en talent zou weglokken uit Taiwan.
Artikel Techwire Asia
Artikel Reuters
Nieuwsbericht Reuters


Facebook veroorzaakt grootste datalek ooit

Bij een gegevenslek van Facebook zijn de telefoonnummers en andere gegevens van 500 miljoen accounts openbaar gemaakt, meldt Business Insider. Het is het grootste gegevenslek ooit. Hoewel Facebook het enorme datalek als oud nieuws aanduidt, is het wel degelijk het gevolg van een slecht security- en privacybeleid bij het sociale netwerk, aldus een artikel van Knack Datanews. Facebook is niet van plan om de gebruikers van de betrokken profielen te informeren en er komen ook geen excuses van het bedrijf, meldt Android World. In een essay voor de Boston Review beschrijft Carissa Veliz (University of Oxford) waarom privacy zo belangrijk is. “Hoe meer iemand over ons weet, hoe meer hij ons kan beïnvloeden. Wij kunnen alleen democratische macht uitoefenen als onze privacy wordt beschermd.”
Nieuwsbericht Business Insider
Bericht Knack Datanews
Nieuwsbericht Android World
Essay Boston Review


Groei van desinformatie is niet alleen de schuld van sociale media

In de media, maar ook in de wetenschap, is het gemeengoed om sociale media aan te wijzen als schuldige van de toename van nepnieuws, desinformatie en kuddegedrag van complotdenkers. Het Center for Information, Technology, and Public Life (CITAP) van de University of North Carolina heeft een syllabus uitgegeven over het vele onderzoek dat deze eenzijdige zienswijze tegenspreekt. Het verwijst naar een grote serie onderzoeken die een breder beeld geven van het ontstaan en de verspreiding van valse informatie. De focus ligt op desinformatie in de VS. In gesprek met VPRO Tegenlicht legde Rudy van Belkom van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) uit waarom desinformatie en aanverwante onderwerpen op de Nederlandse formatietafel moeten komen te liggen.
Nieuwsbericht CITAP
Rapport CITAP
Uitzending VPRO Tegenlicht


Drie kritieke uitdagingen voor het in goede banen leiden van digitalisering

De vorige artikelen maken het belang duidelijk van het in goede banen leiden van technologie voor onze samenlevingen en democratieën. Een artikel van het World Economic Forum noemt drie kritieke uitdagingen waarvoor overheden overal ter wereld staan: het kritisch beoordelen en eventueel aanpakken van bedrijfsmodellen die menselijke waarden ondermijnen en samenlevingen polariseren, het creëren van echt open platformen, en het bevorderen van transparantie in het gebruik van kunstmatige intelligentie. 
Artikel WEF


Opinie: Grotere rol voor industriebeleid in voorbereiding op nieuwe pandemieën

Telkens wanneer de wereld wordt geconfronteerd met een grote epidemie-uitbraak, worden we eraan herinnerd hoe slecht we hierop zijn voorbereid, aldus een artikel van BMJ Opinion. Verbetering van het ecosysteem voor onderzoek en ontwikkeling wordt altijd genoemd als deel van de oplossing, maar het industriebeleid wordt vergeten. Dat is een omissie omdat de farmaceutische industrie zich in het huidig economisch beleid vooral richt op het behalen van winst en te weinig op het voldoen aan urgente gezondheidsbehoeften.
Artikel BMJ Opinion


Steeds meer cyberaanvallen op gezondheidszorg: wat kunnen we ertegen doen?

“De intensivering van cyberaanvallen op de gezondheidszorg is een van onvertelde verhalen van de COVID-19-pandemie”, aldus Marietje Schaake, president van het internationale Cyber Peace Institute (CPI). Een rapport van deze organisatie schetst hoe criminelen en buitenlandse inlichtingendiensten cyberaanvallen op de gezondheidszorg in ander landen uitvoeren, hoe deze kunnen worden bestreden, hoe slachtoffers kunnen worden beschermd en hoe daders kunnen worden ontdekt en bestraft.
Nieuwsbericht CPI
Rapport CPI (pdf)


Top 50 van ‘smart city’-overheden

Singapore, Seoul en Londen zijn de leiders in de tweede editie van de Top 50 Smart City Government rankings van het mondiale consultancybedrijf Eden Strategy Institute. Terwijl andere ranglijsten van slimme steden vooral zijn gebaseerd op factoren zoals het aantal toegepaste technologische oplossingen of de aantrekkelijkheid van steden voor investeringen, richt de studie van het Eden Strategy Institute zich specifiek op de rol van stadsbesturen als motor voor de ontwikkeling van slimme steden. Amsterdam stijgt drie plaatsen op de lijst, van 13 naar 10. Nieuw op de lijst zijn Den Haag (46) en Rotterdam (47).
Persbericht Eden Strategy Institute
Rapport Eden Strategy Institute (pdf)
Nieuwsbericht Cities Today


De cyberbeveiligingsrisico’s van slimmestadstechnologieën

Een rapport van een interdisciplinair team van wetenschappers van de University of California, Berkeley zet uiteen wat de belangrijkste cyberbeveiligingsrisico’s zijn van ‘smart city’-technologieën. Daarbij gaat het om technische kwetsbaarheden, aantrekkelijkheid voor potentiële aanvallers en de potentiële impact van een succesvolle ernstige cyberaanval.
Aankondiging CLTC – UC Berkeley
Rapport (pdf)


China: Analyse van beleid, ethiek en regulering van kunstmatige intelligentie

Het Montreal Artificial Intelligence Ethics Institute (MAIEI) heeft een paper geschreven over het huidige AI-beleid van China, de toekomstplannen en de ethische normen waar het land aan werkt. Centraal staat het Chinese ‘New Generation Artificial Intelligence Development Plan’. De strategische doelen van het plan kunnen worden onderverdeeld in 3 hoofddoelen: internationale concurrentie, economische ontwikkeling, en sociaal bestuur.
Artikel MAIEI
Wetenschappelijk artikel


VS: Biden komt met biljoenenpakket om “de toekomst te winnen”

President Joe Biden heeft zijn langverwachte plannen voor de Amerikaanse infrastructuur gepresenteerd. Hij wil 2.300 miljard dollar investeren in de bouw van wegen, bruggen, spoorwegen, havens, oplaadstations voor elektrische auto’s en verbetering van de elektriciteits‑ en digitale infrastructuur. Van de 2.300 miljard dollar is 325 miljard bedoeld voor research & development. Een nieuwsbericht van Science|Business vertelt daar meer over. In 2022 wil president Biden nog meer gaan besteden aan r&d. Daar vertelt een bericht van Nextgov meer over. Het State Science & Technology Institute (SSTI) maakt melding van nog meer goed nieuws voor de Amerikaanse r&d-gemeenschap. Zo heeft het land in 2019 voor het eerst de doelstelling gehaald om 3 procent van het bbp te besteden aan r&d. Het aandeel van de federale overheid daarin was overigens maar 0,7 procentpunt.
Factsheet Witte Huis
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht Science|Business
President’s FY 2022 Discretionary Request
Persconferentie Witte Huis
Nieuwsbericht Nextgov
Nieuwsbericht SSTI


VS: Regering gaat mogelijke wetenschapsmanipulatie onder Trump onderzoeken

Een taskforce van het Witte Huis, onder leiding van het Office of Science and Technology Policy (OSTP), gaat onderzoeken of “ongepaste politieke inmenging” kan hebben geleid tot het aanpassen of laten verdwijnen van wetenschappelijke gegevens door de regering-Trump. Ook wordt onderzocht welke gevolgen dit heeft gehad voor een aantal beleidsmaatregelen van de vorige regering. Op deze manier wil de regering-Biden “de wetenschappelijke integriteit herstellen en waarborgen, en voorkomen dat het vervormen van de waarheid door de Amerikaanse regering in de toekomst nog een keer gebeurt.”
Brief OSTP
Nieuwsbericht Science|Business


VS: Multinationals belasten in landen waar ze actief zijn

De VS komt met een belastingvoorstel waarin multinationals belastingen betalen in elk land waar ze activiteiten hebben in plaats van alleen in het land waar het hoofdkantoor staat. Daarmee sluit de VS zich aan bij de onderhandelingen die de OESO voert met meer dan honderd landen over een wereldwijd belastingplan.
Nieuwsbericht Financial Times
Nieuwsbericht NU.nl


VS: Hoe moeten we omgaan met het Europese digitale beleid?

De recente technologie-initiatieven van de EU en de voorgestelde nieuwe digitale regels hebben verschillende implicaties voor Amerikaanse beleidsmakers, schetst een rapport van de Congressional Research Service (CRS). Het zet uiteen hoe EU-voorschriften het Amerikaanse bedrijfsleven kunnen raken en wat de VS daartegen zou moeten ondernemen. Ook komen de mogelijkheden aan bod om samen met de EU wereldwijde regels voor digitalisering vorm te geven en samen op te trekken bij kwesties van gemeenschappelijk belang met betrekking tot digitale handel en technologie.
Rapport CRS