Complexe publiek-private risicokapitaalmarkt vraagt om bezinning

Vanuit de overtuiging dat risicokapitaal een belangrijke financieringsvorm is voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven, mengden publieke partijen zich de afgelopen jaren steeds meer in de risicokapitaalmarkt. De veelheid aan nationale en regionale beleidsinterventies heeft geleid tot een complexe risicokapitaalmarkt waar verschillende geldstromen door elkaar lopen. In een artikel in ESB ontwarren de onderzoekers deze kluwen en destilleren ze enkele discussiepunten die oproepen tot bezinning.