AWTI e-mail alert

AWTI e-mail alert 26 augustus 2019

Bericht van de AWTI

Debatreeks ‘Keuzes voor de toekomst van de wetenschap’

Hoe kan de Nederlandse wetenschap haar maatschappelijke rol zo goed mogelijk vervullen? Hierover organiseert de AWTI, samen met het Rathenau Instituut en de Onderwijsraad, een serie van drie publieke debatten. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten over ‘wetenschap met een missie’ (8 september), ‘wetenschap met impact’ (30 september) en de ‘balans tussen onderzoek en onderwijs’ (28 oktober).
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie Debat 1 – Rathenau
Meer informatie Debat 2 – Rathenau
Meer informatie Debat 3 – Rathenau

De opvallendste berichten van juli 2019

OESO: “NL overheid moet meer direct investeren in onderzoek en ontwikkeling”

De private investeringen in r&d blijven in Nederland achter op die in andere landen, stelt het OESO-rapport ‘Going for Growth’. Ons land heeft een goed ontwikkeld systeem van belastingmaatregelen om r&d te stimuleren, maar er zijn meer vormen van directe ondersteuning nodig, zoals beurzen, leningen en procurement. Eén van de fiscale regelingen om r&d te bevorderen, is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Uit een evaluatie blijkt dat vorig jaar ruim 20.000 bedrijven - waarvan 97% mkb – hiervan gebruik hebben gemaakt. Ze haalden hiermee gezamenlijk een voordeel van 1,1 miljard euro binnen.
Rapport OESO (online)
Nieuwsbericht Rijksoverheid

Europese Commissie kiest vijf hoofdmissies voor onderzoek en innovatie

Eurocommissaris Carlos Moedas (Onderzoek, Wetenschap en Innovatie) heeft het startsein gegeven voor werkzaamheden voor vijf grote Europese onderzoeks- en innovatiemissies die deel zullen uitmaken van het volgende onderzoeks- en innovatieprogramma, Horizon Europe. De vijf missies zijn: de bestrijding van kanker, het tegengaan van klimaatverandering, gezonde oceanen, klimaatneutrale steden en gezonde bodem & gezond voedsel. Professor Mariana Mazzucato, speciaal adviseur voor wetenschap en innovatie, heeft in een rapport uiteengezet wat er nodig is om missies tot een succes te maken. In een artikel van Science|Business licht Mazzucato het idee en de uitwerking van missiegeoriënteerd innovatiebeleid toe. “Missies vereisen een revolutie bij Europese overheden”, zegt Mazzucato in gesprek met Horizon Magazine. Voor alle vijf de missies zijn voorzitters en leden van de raden van bestuur benoemd. Oud-minister Cees Veerman is voorzitter geworden van de missie gezonde bodem & gezond voedsel.
Nieuwsbericht EC
Rapport Mazzucato (pdf)
Artikel Science|Business
Artikel Horizon Magazine
Mission Board Members (pdf)

Twee toolkits voor effectief innovatiebeleid

In een artikel in de Journal of Economic Perspectives beschrijven onderzoekers van Stanford University en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) een praktische aanpak voor effectief innovatiebeleid. Dat bestaat uit fiscale maatregelen en overheidssubsidies voor onderzoek en ontwikkeling, beleid gericht op het vergroten van het aanbod van menselijk kapitaal, beleid voor intellectueel eigendom en beleid voor het bevorderen van concurrentie en open markten. Een rapport van onderzoekers van het UCL Institute for Innovation and Public Purpose beschrijft een nieuw theoretisch kader voor het begrijpen van de verbanden tussen fiscaal beleid en innovatie. Dit kan “zeer grote economische rendementen” genereren. De onderzoekers spreken in dit verband van ‘supermultiplier’-effecten.
Artikel Journal of Economic Perspectives
Rapport UCL

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Minister twijfelt niet aan evaluatie promotieonderwijs

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) gaat niet in op kritiek dat de tussenevaluatie van het experiment met promotieonderwijs “gekleurd” zou zijn. Ze vertrouwt erop dat UT-onderzoeksbureau CHEPS zijn werk goed heeft gedaan.
Nieuwsbericht HOP / U-Today

Open science betekent niet automatisch meer publieke betrokkenheid

Nederland en Europa trachten ‘open science’ te bevorderen. Het betrekken van publiek bij de agenda en de uitvoering van het onderzoek en de verspreiding van de onderzoeksresultaten krijgt vooralsnog echter weinig aandacht. Een casestudie van het Rathenau Instituut naar wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie maakt helder hoe je dit kunt veranderen.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau
Nieuwsbericht ScienceGuide

Yantai zet discussie op scherp over investeringen universiteiten in buitenland

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft het project voor de oprichting van een branchcampus in Yantai in China definitief afgerond (lees: stopgezet). De RUG heeft voor het project ruim een miljoen euro aan publiek geld gebruikt, wat niet was toegestaan, volgens de Inspectie voor het Onderwijs. “De Inspectie legt de vinger op de zere plek als het gaat om de verhouding tussen publieke en private middelen”, aldus een artikel van ScienceGuide.
Nieuwsbericht RUG
Nieuwsbericht UKrant
Artikel ScienceGuide

Steeds meer initiatieven voor digitalisering

Om te zorgen dat Nederland bijblijft in de race rond kunstmatige intelligentie (AI) wordt in oktober de Nederlandse AI Coalitie opgericht. Deze gaat zorgen voor een gezamenlijke aanpak nu tal van landen hard aan de weg timmeren en een voorsprong nemen bij het aantrekken van talent en de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen. Het idee voor de vorming van één Nederlandse AI-coalitie komt van een Taskforce AI, die is opgezet door VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO, VSNU en het ministerie van EZK. De oprichting van de AI Coalitie is ook onderdeel van de vernieuwde Nederlandse Digitaliseringsstrategie (versie 2.0), die het kabinet begin juli presenteerde (zie vorige AWTI e-mail alert). De strategie bevat nog meer nieuwe initiatieven. De Tweede Kamer heeft een tijdelijke commissie opgericht die gaat onderzoeken hoe de Kamer meer sturing kan geven aan de digitale ontwikkelingen nu en in de toekomst. Dat meldt het Rathenau Instituut. Het instituut publiceerde verder een rapport over hoe provincies meer en beter gebruik kunnen maken van digitale technologie en data.
Nieuwsbericht VNO-NCW / MKB-Nederland
Position paper Taskforce AI (pdf)
Nieuwsbericht Dutch Digital Delta
Voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie (pdf)
Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0
Bijlage Resultaten en opbrengsten van de Conferentie Nederland Digitaal 2019 (pdf)
Nieuwsbericht Rathenau – 1
Nieuwsbericht Rathenau – 2
Rapport Rathenau  (pdf)

Ict in topsectoren zal veel nieuwe baankansen opleveren

Beroepen zullen veranderen of zelfs verdwijnen als gevolg van de digitalisering van de arbeidsmarkt. De meeste werknemers zullen zich echter relatief eenvoudig aanpassen. Een aanzienlijk aantal zal zelfs hun inkomen verhogen en hun positie versterken. Voor degenen die bereid zijn om nieuwe vaardigheden te leren en hun kennis te verbreden, ontstaan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, aldus onderzoek uitgevoerd in opdracht van de ict-sector en de vijf topsectoren. (Zie ook: ‘Beleidssturing van de effecten van robots en automatisering op de arbeidsmarkt’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht Techniekpact
Rapporten

AFM en DNB presenteren aandachtspunten AI in verzekeringssector

De AFM en DNB voorzien een snel toenemende inzet van kunstmatige intelligentie (AI) in de Nederlandse verzekeringssector. Om te stimuleren dat AI wordt ingezet op een manier die verantwoord is en in lijn met de eisen rondom integere en beheerste bedrijfsvoering, productontwikkeling en zorgplicht, hebben ze een verkenning gepresenteerd. Deze noemt tien aandachtspunten waarop verdere verdieping noodzakelijk is.
Nieuwsbericht DNB
Rapport DNB / AFM (pdf)

Durfinvesteerders stellen quotum voor vrouwelijke bestuurders vast

Een groep Nederlandse durfinvesteerders eist dat besturen van bedrijven waarin ze geld steken binnen drie jaar voor zeker 35 procent uit vrouwen bestaan. De initiatiefnemers hanteren datzelfde quotum voor vrouwen in hun eigen bestuur. Het initiatief onder de naam FundRight moet zorgen voor meer gelijkheid in de toegang tot financiering voor ondernemers. Een rapport van BCG onderschrijft in bredere zin het belang van ondersteuning van vrouwelijke ondernemers voor de economie en de maatschappij.
Nieuwsbericht Accountant.nl
Diversity Statement FundRight
Rapport BCG

Tien RegioDeals van start

Het kabinet is met tien regio’s plannen overeengekomen over het versterken van de brede welvaart. In veel van deze RegioDeals zitten innovatieve aspecten, zoals plannen voor duurzame verandering in de voedselproductie of het bevorderen van innovatie in de maakindustrie.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsberichten RegioDeals

Uitvoering Brainport Nationale Actieagenda een jaar op weg

De eerste voortgangsrapportage van de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda is gepubliceerd. Het rapport wijst onder andere op de inhaalslag die wordt gemaakt in het voorzieningenniveau, investeringen in fotonica, ontsluiting van toplocaties met nieuwe vervoersconcepten, de start van de Eindhoven Engine, het realiseren van hybride leeromgevingen zoals op de Brainport Industries Campus en de opzet van enkele 5G- testlocaties.
Nieuwsbericht Brainport Eindhoven
Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda 2019 (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa

Kennissector wil minstens 120 miljard voor Horizon Europe

Vijftien Europese organisaties uit het onderzoek en hoger onderwijs roepen EU-instellingen en nationale beleidsmakers op om de komende jaren stevig te investeren in onderzoek en innovatie. Horizon Europe zou, volgens hen, een budget van minstens 120 miljard euro moeten krijgen. De League of European Research Universities (LERU) vindt dat er onder andere meer geld moet gaan naar de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Dat schrijft de organisatie in een notitie over de aanpak van de zeer lage slagingspercentages van het programma. Er is momenteel een consultatie gaande over Horizon Europe, die nog loopt tot en met 15 september.
Nieuwsbericht EUA
Gezamenlijke oproep (pdf)
Nieuwsbericht LERU
Publicatie LERU (pdf)
Consultatie EC

Denktank waarschuwt voor buitenlands misbruik openheid Horizon Europe

Volgens het European Political Strategy Centre (EPSC) moet de Europese Commissie “de openheid van Horizon Europe herzien”. Rivaliserende landen zouden misbruik kunnen maken van de Europese openheid en zo de autonomie en de belangen van Europa op de lange termijn kunnen schaden, waarschuwt de denktank. In Nederland is deze gedachte inmiddels opgepakt. De universiteiten in on land praten met het ministerie van OCW over regels rond wetenschap en nationale veiligheid, meldt NRC. In de VS nemen overheidsinstellingen en agentschappen al concrete maatregelen tegen het mogelijke misbruik van wetenschappelijk onderzoek door buitenlandse mogendheden. Dat stuit in toenemende mate op bezwaren uit de academische wereld, meldt een artikel van het American Institute of Physics (AIP).
Nieuwsbericht Research Europe
Notitie EPSC (pdf)
Artikel NRC (registratie verplicht)
Artikel AIP

Plan voor nieuwe rol EIT in Horizon Europe

De Europese Commissie (EC) heeft een voorstel ingediend voor actualisering van de rechtsgrondslag van het Europees instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en voor een nieuwe strategische innovatieagenda voor 2021-2027. Er komt onder andere een nieuwe Knowledge and Innovation Community (KIC) voor de creatieve industrie. Research Europe wijst op het plan om het EIT een rol te geven in het stimuleren van innovatie vanuit universiteiten.
Nieuwsbericht EC
Voorstel EC (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Research Europe

Strategisch implementatieplan voor European Open Science Cloud

De Executive Board van de European Open Science Cloud (EOSC) heeft een strategisch implementatieplan voor het project gepresenteerd. Er gaan vijf werkgroepen aan de slag, die onder andere gaan inventariseren welke bestaande onderzoeksinfrastructuren deel kunnen uitmaken van de EOSC en hoe de architectuur eruit moet komen te zien. Eerder in de maand beschreef de Science|Business Cloud Consultation Group, een onafhankelijke groep van clouddeskundigen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de publieke sector, hoe zij over deze onderwerpen denkt.
Nieuwsbericht EOSC
Strategisch implementatieplan EOSC
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport (e-mailadres verplicht)

Het versterken van de Europese internationale onderzoekssamenwerking

Internationale onderzoekssamenwerking vormt de kern van het hedendaagse hoger onderwijs en de wetenschapssystemen. Een onderzoek van de EPRS, de European Parliamentary Research Service, beschrijft de veranderende aard van de academische kennisproductie in de EU28-lidstaten. Het stelt een aantal beleidsopties op om de internationale samenwerking in het onderzoek verder te versterken.
Rapport EPRS (pdf)

ERC-projecten leveren wetenschappelijk waardevolle resultaten op

Driekwart van de projecten die de Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft gefinancierd, heeft tot wetenschappelijke doorbraken of grote wetenschappelijke vooruitgang geleid. Dat laat een onafhankelijke evaluatie zien van ERC-projecten die in 2018 werden afgerond. De uitkomst van de nieuwe evaluatie is in overeenstemming met drie eerdere beoordelingen.
Nieuwsbericht ERC
Evaluatie ERC-projecten 2018 (pdf)

GDPR heeft regels voor onderzoek veranderd en dat is nog niet het einde

Vorig jaar werd de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR / AVG) van kracht. De European Parliamentary Research Service (EPRS) heeft uitgezocht wat dit betekent voor het wetenschappelijk onderzoek. Ze gaat ook in op de geschiktheid van de GDPR-uitzonderingen voor het onderzoek in termen van het vrijwaren van wetenschappelijke vrijheid en technologische vooruitgang. Intussen zijn een Engelse en twee Waalse onderzoekers erachter gekomen dat mensen in zogeheten geanonimiseerde data toch kunnen worden geïdentificeerd. Ze vragen zich af: Wat gaat de Europese Commissie hiermee doen? Hun artikel verscheen in Nature.
Rapport EPRS (pdf)
Artikel Nature

Wetenschappers vragen Europese heroverweging ‘genome editing’

Met de komst van een nieuwe Raad, Commissie en Parlement in Europa heeft een groep Europese wetenschappers een open brief geschreven om deze instellingen te manen wettelijk actie te ondernemen voor het toestaan van ‘genome editing’. Europese onderzoekers staan te springen om deze technologie toe te passen ten behoeve van duurzame landbouw en voedselproductie, zo staat in de brief. De nieuwe Britse premier Boris Johson noemde de huidige restricties voor ‘genome editing’ in Europe als één van de beste argumenten voor de Britten om uit de EU te stappen.
Nieuwsbericht VIB
Open brief
Nieuwsbericht Science|Business

‘Evidence based’ beleid ligt onder vuur en dat is gevaarlijk

Het beginsel dat beleid zo veel mogelijk gebaseerd moet worden op wetenschappelijk bewijs ligt onder vuur, aldus een rapport van het Joint Research Centre (JRC). Online propaganda en desinformatie leiden ertoe dat het publiek steeds openlijker en sterker gaat twijfelen aan de deskundigheid en onafhankelijkheid van wetenschappelijke experts. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de beleidsvorming. SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies, trekt vergelijkbare conclusies in een rapport over het uitbrengen van goede wetenschappelijke adviezen aan beleidsmakers in complexe en onzekere omstandigheden. Het stelt dat de wetenschap nog nooit zo belangrijk is geweest voor het beleid als nu.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport JRC
Nieuwsbericht SAPEA
Rapport SAPEA

Europese Commissie houdt openbare raadpleging Digital Europe

De Europese Commissie (EC) is op zoek naar ideeën om vorm te geven aan de eerste jaren van het voorgestelde programma voor digitale infrastructuur Digital Europe 2021-2027. Voor deze periode is 9,2 miljard euro budget beschikbaar. Iedereen en elke organisatie die wil kan reageren: kleine en grotere bedrijven, overheden op alle niveaus, onderzoeksorganisaties en academische instellingen, NGO’s, burgerverenigingen en particulieren. De raadpleging loopt nog tot en met 25 oktober.
Nieuwsbericht Science|Business
Huidige plannen eerste twee jaar Digital Europe
Consultatie EC

Beleidssturing van de effecten van digitalisering op de arbeidsmarkt

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft een technisch rapport geschreven over manieren waarop het beleid de effecten van robots en automatisering op de arbeidsmarkt kan sturen. Voor alle aanpakken is steun te vinden in de economische wetenschap, maar een systematische evaluatie laat zien dat alle antwoorden verdere vragen en uitdagingen oproepen die zorgvuldig moeten worden onderzocht om het juiste beleidsspoor te kiezen. Een artikel van de Royal Society laat zien dat de veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van digitalisering sterk zullen verschillen van sector tot sector. Er is dus alle aanleiding voor sectoraal arbeidsmarktbeleid rondom digitalisering. Daar ligt niet alleen een taak voor overheden maar ook voor bedrijven, stelt een artikel van BCG. Een rapport van de Europese Commissie (EC), Skills mismatch and productivity in the EU, laat zien dat er nu al sprake is van een aanzienlijke mismatch op de Europese arbeidsmarkt, met name als het gaat om, wat men noemt, ‘vaardigheden van de toekomst’.
Rapport JRC
Artikel Royal Society
Artikel BCG
Rapport EC

Onderwijs heeft hoge prioriteit bij nieuwe voorzitter Europese Commissie

Op 16 juli werd Ursula von der Leyen benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Zij ontvouwde zes ambities, waarbij onderwijs en onderzoek, klimaatbeleid en digitalisering belangrijke onderwerpen zijn. Een concrete belofte deed ze over wetgeving voor een gecoördineerde Europese benadering van de menselijke en ethische implicaties van kunstmatige intelligentie (AI), meldt Politico. Die wil ze binnen 100 dagen presenteren nadat ze begint met haar baan. Artikels van de Vlaamse organisaties Vleva en Agoria zetten uiteen welke digitale ambities Von der Leyen heeft. Een artikel van Neth-ER gaat over de belangrijkste voornemens voor het onderwijs- en onderzoeksveld. Een tweede artikel van dit medium maakt melding van een brief van het Nederlandse kennisveld aan Von der Leyen. Hierin pleiten ze ervoor dat kennis een grotere rol gaat spelen op alle beleidsterreinen van de EU. Er zou nog sterker moeten worden ingezet op excellente wetenschap met grote impact op de maatschappij en op levenlang onderwijs en training.
Ambitiedocument Von der Leyen (pdf)
Artikel Politico
Artikel Vleva
Artikel Agoria
Artikel Neth-ER – 1
Artikel Neth-ER – 2

Duitsland: Tien Exzellenzuniversitäten en één Excellenzverbund aangewezen

Vorig jaar wees de Duitse Exzellenzkommission 57 Excellenzclusters aan die sinds 1 januari van dit jaar honderden miljoenen krijgen voor het uitvoeren van samenwerkingsprojecten. Nu heeft de commissie tien Exzellenzuniversitäten en één Excellenzverbund aangewezen. Ook zij krijgen veel extra geld voor het verwezenlijken van hun plannen, samen 148 miljoen euro per jaar.
Nieuwsbericht BMBF
Persbericht DFG

VK: Op weg naar brexit, gevolgen voor samenwerking r&d onzeker

Boris Johnson werd vorige maand gekozen tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Volgens hem zal het VK op 31 oktober dit jaar uit de EU treden, met of zonder deal. Artikelen van University World News en het UCL Institute for Innovation and Public Purpose (op Medium.com) waarschuwen voor de mogelijke negatieve gevolgen daarvan op de samenwerking met de EU op het gebied van r&d, zeker na een ‘no deal brexit’. In een artikel van Science|Business spreekt de Britse wetenschapsminister Chris Skidmore de hoop uit dat er toch nog goede afspraken komen over r&d. De voormalige Europese r&d-topambtenaar Robert-Jan Smits acht dat uitgesloten in het geval van een ‘no deal brexit’. In gesprek met Research Europe stelt hij dat het VK is dat geval “zeker geen geassocieerd lid van Horizon Europe wordt”. Wetenschappers uit het VK en de rest van de EU hebben samen een ‘open petitie’ opgesteld waarin ze pleiten voor blijvende wetenschappelijke samenwerking tussen de twee blokken, ook als het VK uit de EU treedt.
Artikel University World News
Artikel Medium.com
Artikel Science|Business
Artikel Research Europe
Open petitie

VK: “Universiteiten beoordelen op sociale impact, niet op salarissen afgestudeerden”

De Britse regering wil de financiering van de universiteiten gaan koppelen aan de salarissen van hun afgestudeerden. In een opiniestuk in The Guardian vraagt een medewerker van King’s College in Londen zich af: is het niet veel beter om de financiering afhankelijk te maken van het werken met lokale gemeenschappen?
Artikel The Guardian
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Nederland zakt twee plaatsen op Global Innovation Index 2019

Nederland is gezakt van plaats 2 naar 4 op de Global Innovation Index (GII) 2019, een project van Cornell University, business school INSEAD en de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De GII brengt, aan de hand van 80 indicatoren, in kaart hoe innovatief een economie is. Nederland is in de rangschikking vooral gezakt door een scherpe daling op de indicator onderwijs. Vooral op het gebied van hoger onderwijs scoort ons land laag (nr. 59 van de wereld). Speciale aandacht heeft de GII dit jaar voor innovatie in de medische sector.
Nieuwsbericht INSEAD
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Science|Business
Global Innovation Index (GII) 2019 (pdf)
Belangrijkste bevindingen GII (pdf)

Sterkere beleidsaandacht nodig voor sectorale verschillen in digitale innovatie

Digitale technologieën veranderen de manier van innoveren en de uitkomsten. Maar de manier waarop dat gebeurt verschilt sterk per sector, constateert een studie van de OESO naar innovatie in de landbouw, de automotive en de retailsector. In een aantal domeinen zou een meer sectoraal gericht innovatiebeleid op zijn plaats zijn, met speciale aandacht voor de toegang tot data en kennisverspreiding in die sectoren.
Rapport OESO

Innovatietrends bij overheden zelf

Digitale transformatie is niet alleen een ontwikkeling in de industrie, handel en dienstverlening, maar ook bij de overheid. Een rapport van adviesbureau Deloitte beschrijft negen van de meest transformerende trends in de overheid van vandaag. Het is bedoeld als steun voor beleidsbeslissers die de noodzaak van verandering inzien en op zoek zijn naar innovatieve ideeën voor de beste weg vooruit. Een artikel van Public Management Review waarschuwt voor potentieel negatieve gevolgen van digitalisering bij overheden: ze kunnen bijdragen aan co-productie en co-creatie met de burger, maar ze kunnen de burger ook net zo makkelijk volledig passeren.
Rapport Deloitte (online)
Rapport Deloitte (pdf)
Artikel Public Management Review

De mondiale stand van zaken van AI in het bedrijfsleven

Wereldwijd werken bedrijven aan de implementatie van kunstmatige intelligentie (AI), in welke vorm dan ook, daarbij gestimuleerd door nationale strategieën. Uit onderzoek van Deloitte blijkt wat ‘early adopters’ hebben geleerd en wat andere bedrijven kunnen leren van hun ervaringen. Chinese en Amerikaanse bedrijven lopen mondiaal voorop als het gaat om AI, maar Europese bedrijven zijn een inhaalslag aan het maken.
Artikel Deloitte Forward

Wereldleider zoeken stapje voor stapje naar consensus over ontwikkeling AI

De G20 nam in juni een verklaring aan over de wijze waarop AI zich verder zou moeten ontwikkelen. Een artikel van Science|Business laat zien dat daar internationaal nog heel verschillend over wordt gedacht. De wereldleiders komen maar stapje voor stapje dichter bij elkaar. Een artikel van The Intercept spreekt de angst uit dat de onstuimige ontwikkeling van AI uitmondt in een race tussen China en de VS. Dat zou ten koste kunnen gaan van een juridisch en maatschappelijk evenwichtige ontwikkeling. Een artikel van Neth-ER zet de kansen van Europa op een rij als het gaat om AI.
Artikel Science|Business
G20 AI Principles (pdf)
Artikel The Intercept
Artikel Neth-ER

Groeidynamiek in de markt van industriële robots

De eerste industriële robots verschenen in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen ze vooral werden ingezet voor laswerk. Nu zien we een tweede groeispurt. Een onderzoek van McKinsey laat zien dat fundamentele veranderingen in de industrie en de economische omgeving aan de basis van deze ontwikkeling liggen. Original equipment manufacturers (OEM’s) en systeemintegratoren kunnen helpen het potentieel verder te ontsluiten.
Rapport McKinsey

Ervaring met 5G tot nu toe en ideeën over toekomstige ontwikkelingen

De OESO heeft onderzocht wat de toekomst van 5G voor de communicatiemarkten kan betekenen in termen van investeringen, spectrumbeheer, concurrentie, dekking en het voldoen aan de toenemende eisen van de digitale transformatie. Er is gekeken naar nationale 5G-strategieën, technologische proeven en ideeën over de rol van 5G in het Internet of Things.
Rapport OESO

Hoe innovatiedistricten maatschappelijke ongelijkheid kunnen helpen aanpakken

Onlangs werd het Global Institute on Innovation Districts (GIID) opgericht, dat in juni zijn eerste rapport presenteerde. Dit beschrijft hoe een groep innovatiedistricten in de wereld nieuwe organisatiestructuren, programma's en (investerings)projecten opzet om sociaal inclusieve groei te creëren, dat wil zeggen groei die ten goede komt aan hele gemeenschappen.
Artikel Brookings
Rapport GIID (pdf; registratie verplicht)

“Innovatie en verhoging arbeidsproductiviteit niet zonder aanpak ongelijkheid”

De economische groei is de laatste decennia steeds verder gedaald. Tegelijkertijd is de economische ongelijkheid, zeker in de Angelsaksische landen, toegenomen. Artikelen van Evonomics en Bloomberg en een rapport van het Amerikaanse Roosevelt Insitute stellen dat het streven naar een terugkeer van hoge groei mogelijk is, dankzij digitalisering, maar niet zonder gelijktijdig de toenemende ongelijkheid te bestrijden. Een artikel van TechCrunch en een rapport van Brookings zetten uiteen dat dit niet alleen geldt voor landen, maar ook voor steden die economische groei willen nastreven.
Artikel Evonomics
Artikel Bloomberg
Artikel TechCrunch
Rapport Brookings

VS: Budget Deal maakt weg vrij voor hogere uitgaven aan wetenschap

De leiders van het Witte Huis en het Congres hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de begrotingen van 2020 en 2021. In tegenstelling tot de wens van president Donald Trump om te bezuinigen op niet-defensieonderzoek, komt er mogelijk zelfs meer geld voor deze wetenschapsprogramma’s.
Nieuwsbericht AIP

VS: Achteruitgang in bedrijvendynamiek door gebrek aan kennisverspreiding

Verschillende trends wijzen op een toenemende marktconcentratie en dalende bedrijvendynamiek in de VS. Eén van die trends is dat steeds meer octrooien in bezit komen van steeds minder bedrijven. Dit werkt de verspreiding van kennis naar achterblijvende bedrijven tegen. De AWTI bracht eind vorig jaar een advies uit waarin het probleem van achterblijvende kennisverspreiding in Nederland aan de orde werd gesteld. Dat onderwerp heeft sindsdien de bijzondere aandacht van het innovatiebeleid.
Artikel VOX
AWTI-advies (september 2018)