Debatreeks 'Keuzes voor de toekomst van de wetenschap'

Hoe kan de Nederlandse wetenschap haar maatschappelijke rol zo goed mogelijk vervullen? Internationaal presteert het Nederlandse onderzoek nog relatief goed, maar de concurrentie neemt snel toe. Lukt het om onze wetenschappelijke kracht te verbinden met innovatie en het oplossen van maatschappelijke opgaven? En hoe zorgen we voor een goede wisselwerking tussen onderzoek en het onderwijs op universiteiten en hogescholen? Hierover organiseert de AWTI in samenwerking met het Rathenau Instituut en de Onderwijsraad een serie van drie publieke debatten.

#1 Droge voeten - Wat waterveiligheid ons kan leren over missiegedreven wetenschap

Wilt u weten waarom missiegedreven wetenschap onmisbaar is voor Nederland en hoe dit eigenlijk werkt? Kom dan zeker naar het debat op maandag 9 september. De AWTI adviseerde eerder al om te kiezen voor een missiegedreven aanpak voor energie-innovatie of rond maatschappelijke opgaven. In dit debat, dat ingeleid zal worden door AWTI-voorzitter Uri Rosenthal, kijken we eerst naar de voor Nederland belangrijke missie van 'droge voeten’, de bescherming tegen water. Verschillende betrokkenen leggen uit welke lessen we daaruit kunnen leren over de samenwerking tussen partijen en ons internationale succes. Deze lessen gebruiken we vervolgens om tot meer algemene aanbevelingen te komen hoe je wetenschap succesvol inzet in een missiegedreven aanpak.

Meer informatie en aanmelden

#2 Het verschil maken - Lessen uit de kringlooplandbouw over wetenschap met impact

Hoe kan wetenschap het verschil maken en wat komt daarbij kijken? Hier leert u alles over in het debat op maandag 30 september. We kijken naar deze vraag vanuit de ervaringen uit de agrofood-sector. Op dit gebied heeft Nederland zowel wetenschappelijk als economisch een mondiale toppositie bereikt. Nu staat de sector echter voor een grote uitdaging met de ontwikkeling van de kringlooplandbouw. In het tweede deel van het debat bespreken we hoe we de ervaringen met de impact van de wetenschap op onze voedselproductie kunnen gebruiken om ook in andere sectoren te zorgen voor ‘wetenschap met impact’. AWTI-raadslid Sjoukje Heimovaara is een van de sprekers tijdens dit debat.

Meer informatie en aanmelden.

#3 Hinken op twee gedachten - Op naar een gezonde balans tussen onderwijs en onderzoek

Hoe kunnen we in het hoger onderwijs zorgen voor een goede wisselwerking èn balans tussen onderzoek en onderwijs? Praat hierover mee in het derde debat van dit drieluik, op maandag 28 oktober. Sprekers van universiteiten en hogescholen zullen hun ervaringen delen. Hoe zorg je voor de verbinding van onderwijs en onderzoek en hoe geef je ondanks de publicatiedruk voldoende aandacht aan onderwijstaken? In dit debat gaan we op zoek naar de manieren waarop onderwijs, onderzoek en kennisbenutting elkaar zoveel mogelijk versterken. Eén van de sprekers bij dit debat is AWT-raadslid Dave Blank, die nauw betrokken was bij het recente AWTI-advies over de toekomst van het stelsel van universiteiten en hogescholen.

Meer informatie en aanmelden.