AWTI verwelkomt de ambitie en kritische blik in beleidsbrief OCW

Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) publiceerde op 17 juni zijn langverwachte beleidsbrief ‘Hoger onderwijs en wetenschap’. AWTI-voorzitter Eppo Bruins ziet veel positiefs in de beleidsbrief en herkent in de brief verschillende lijnen uit eerdere AWTI-adviezen.

‘Deze beleidsbrief gaat over hoger onderwijs en onderzoek in samenhang. Dat is winst, want in de afgelopen jaren was het beleid gescheiden. De minister heeft een scherpe beleidsanalyse gemaakt en komt met langjarige ambitieuze plannen en investeringen. Hiervoor hebben wij als AWTI ook steeds gepleit.’

Eppo Bruins, voorzitter AWTI
Beeld: ©awti

‘Het is goed om te zien dat de minister de moeilijke vragen niet schuwt, zoals de toekomst van het binaire stelsel – het strikte onderscheid tussen hogescholen en universiteiten.’

Interessant vindt Bruins ook dat de minister de universiteiten oproept om zich sterker te profileren en beter samen te werken. ‘Dat was één van de belangrijkste aanbevelingen van de AWTI in zijn advies Het stelsel op scherp gezet uit 2019,’ aldus de AWTI-voorzitter. ‘Bovendien kondigt de minister aan om via een strategische dialoog de universiteiten en hogescholen kritischer te gaan volgen op hun prestaties. Als AWTI zien we dit als een eerste stap in de richting van iets meer sturing van het stelsel, zoals we in 2019 adviseerden.’

Ook verwelkomt Bruins de aandacht in de beleidsbrief voor de derde kerntaak van universiteiten en hogescholen: kennisoverdracht en maatschappelijke impact. ‘Het is mooi om te zien dat de regering in de brief aangeeft de positie van academische start-ups concreet te willen verbeteren door één van de aanbevelingen uit het AWTI-advies Beter van start (2020) uit te voeren. De regering wil start-ups een sterkere positie geven met betrekking tot intellectueel eigendom zoals octrooien.’

www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/17/aan-de-tweede-kamer-beleidsbrief-hoger-onderwijs-en-wetenschap
Samenvatting: Het stelsel op scherp gezet - Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek | Publicatie | Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (awti.nl)
Samenvatting: Beter van start. De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve start-ups | Advies | Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (awti.nl)