Bijdrage AWTI voor Tweede Kamer commissiedebat OCW over 'Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap'

Op de agenda van het commissiedebat 30 juni 2022 staat de beleidsbrief ‘Hoger onderwijs en wetenschap’. In deze beleidsbrief gaat de minister in op het stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek.

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) publiceerde in juni 2019 een adviesrapport over de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland: 'Het stelsel op scherp gezet'.

In deze notitie, die de AWTI aan alle commissieleden stuurde, geeft de AWTI een kort overzicht van dat advies, inclusief een aantal aandachtspunten voor de bespreking van de beleidsbrief in het commissiedebat.